Postupajući na osnovu prijave Agencija je pokrenula postupak i 26. maja 2017. godine utvrdila da je Đurović po dva osnova prekršio Zakon o Agenciji za borbu protiv korupcije.

Prvo, Đurović je prilikom izbora direktora škole kao član Saveta škole glasao za sebe, čime je doveo sebe u sukob interesa.

Nakon toga, Đurović je kao već izabrani direktor učestvovao u donošenju odluke o zaposlenju svoga sina Slobodana Đurovića na poziciju asistenta i time opet sebe doveo u sukob interesa.

Nakon utvrđenih nepravilnosti, Agencija je u skladu sa zakonskim mogućnostima izrekla javnu preporuku za razrešenje sa javne funkcije direktora Beogradske poslovne škole. Iako je ova preporuka doneta još u maju, Đurović je i dalje na funkciji.

Đurović je protiv rešenja koje je doneo prvostepeni organ Agencije izjavio žalbu Odboru Agencije. Odbor bi u roku od dva meseca, otprilike sredinom avgusta 2017. godine, trebalo da donese konačnu odluku. Ukoliko i Odbor potvrdi da je prekršio Zakon, Đurović može da podnese tužbu Upravnom sudu, a sve dok se ne okonča sudski postupak on može da ostane na funkciji direktora.

U toku vođenja postupka Đurović je dao izjavu Agenciji da je Slobodan Đurović njegov sin, ali i dodao da on kao direktor škole nije odlučivao ko će biti izbran na konkursu za zapošljavanje, već je to radila stručna komisija.

U slučaju njegovog izbora za direktora, Đurović je naveo da je tačno da je kao član Saveta škole učestvovao u postupku za izbor direktora, ali „to što je bio kandidat ne znači da je trebalo da se povuče ili da ne učestvuje u odlučivanju, jer on nije povezano lice sam sa sobom, niti je krvni srodnik sam sa sobom“ stoji u obrazloženju Rešenja Agencije.

Agencija za borbu protiv korupcije vodi još jedan postupak u slučaju Đure Đurovića, o čemu je BIRN već pisao.

Agencija je u maju pokrenula i vanrednu proveru prihoda koje je Đurović prijavio u svojoj imovinskoj karti. Naime, u registru imovine funkcionera vidi se da je Đurović pored nekretnina, prijavio samo platu od 472,000 dinara mesečno.

BIRN je u svom istraživanju došao do saznanja da su njegova prosečna mesečna primanja bar 20 puta veća od prosečnih plata predviđenih finansijskim planom Škole za 2017,  i da iznose oko 1,6 miliona dinara.

Agencija još uvek nije završila postupak provere Đurovićevih prihoda.

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta koji finansira fondacija The Balkan Trust for Democracy (BTD). Stavovi izrečeni u tekstu predstavljaju stavove autora i ne izražavaju stavove donatora.