GIM je 2017. i 2018. godine Krušikovo naoružanje fakturisao za 16,5 miliona dolara više u odnosu na cene utvrđene komisionim ugovorima, a tu razliku nije opravdao u skladu sa zakonom, konstatuje DRI u izveštaju o reviziji Krušika za 2018.  

DRI je prilikom kontrole poslovanja „Krušika“ utvrdio niz nepravilnosti i nezakonitosti u poslovima ove državne fabrike sa beogradskim preduzećem GIM, u kome bitnu funkciju ima otac ministra policije Branko Stefanović.

GIM je prema nalazu revizora jedini komisionar koji je prodavao naoružanje po znatno višim cenama od ugovorenih komisionih cena.

Ugovorene vrednosti su u 2017. i 2018. iznosile 24,7 miliona dolara, a GIM je krajnjem kupcu fakturisao čak 41,2 miliona dolara.

Revizor je utvrdio da GIM „Krušiku“ nije dostavio dokumentaciju o obračunu komisione prodaje, odnosno ugovore sa krajnjim kupcem, fakture prema krajnjem kupcu, troškove osiguranja i prevoza.

I po dobijanju tražene dokumentacije, utvrđene su brojne nepravilnosti.

GIM je razliku od 16,5 miliona dolara pravdao troškovima avio transporta od nešto više od 7 miliona dolara i troškovima za posrednika od 8,5 miliona dolara.

Dalje, pregledom prateće dokumentacije u vezi sa avio prevozom utvrđeno je da nisu dostavljene fakture avio-prevoznika, čime se dovodi u pitanje da li je ovaj trošak od 7 miliona dolara realan i tačan.

Prema saznanjima BIRN-a i uvidom u dokumentaciju avio prevoza naoružanja drugog trgovca, transport 35 tona naoružanja košta maksimalno 280,000 dolara.

Još veća nepoznanica ostaje trošak od 8,5 miliona dolara za posrednika kojeg GIM uvodi u posao.

Ugovorima o komisionoj prodaji nije predviđena mogućnost da GIM zaključuje ugovore sa posrednicima u inostranstvu i da se naknade po tim ugovorima nadoknađuju iz postignute kupoprodajne cene, piše u izveštaju DRI.

Pored toga, u izveštaju DRI ne piše ko je posrednik, šta je tačno njegova uloga, ali se jasno naglašava da trošak od 8,5 miliona dolara nije dokumentovano obrazložen.

„Na računima su iskazani iznosi posredničke provizije koje se ne mogu dovesti u direktnu vezu sa iznosima iskazanim u dostavljenim tabelarnim pregledima jer nije dokumentovan način na koji je određena visina ove provizije ni način na koji je raspodele provizije po proizvođačima oružja“, stoji u izveštaju DRI.

Sagovornici BIRN-a koji su u poslu trgovine oružjem objašnjavaju da uvođenje posrednika u ovom slučaju predstavlja presedan i da može ukazivati na to da GIM partnerski sa posrednikom deli profit od 8,5 miliona dolara, a sve na štetu fabrike iz Valjeva, jer svaka dodatna zarada ostvarena u komisionoj prodaji mora da ide na račun vlasnika oružja, to jest, „Krušika“.

I pored očiglednih prekršaja ugovora koji direktno idu na štetu fabrike „Krušik“, direktor namaneske fabrike je odobrio ceo posao, što je još jedno kršenje zakona, kako je utvrdio DRI.

Direktor je potpisom iz oktobra 2019. godine dao saglasnost na obračun izvoza za 2018. i 2019. godinu čime je dao saglasnost i na troškove koji nisu u skladu sa ugovorom potpisanim sa GIM-om, navodi se i izveštaju DRI.

Potrvdili BIRN otkrića

Izveštajem DRI potvrđeno je ono što je BIRN objavio u svojim istraživanjima u kojima je objašnjeno da je GIM kupovao mine od „Krušika“ po povoljnijim cenama, a potom prodavao te mine kupcu iz Sudijske Arabije po znatno višim cenema, nekada i za 90 odsto skuplje.

O tome možete čitati ovde:

O poslovima GIM-a sa Krušikom, BIRN je prvu priču objavio krajem novembra 2018. godine BIRN kada je otkrio da je u maju 2017. godine Branko Stefanović bio deo šestočlane delegacije GIM-a koja je posetila vojnu fabriku „Krušik“, da bi ugovorili posao prodaje oružja za Saudijsku Arabiju.

BIRN je otkrio da je Branko Stefanović juna 2018. godine u svojstvu pravnog savetnika GIM-a putovao u Saudijsku Arabiju, dok je u maju 2019. godine, sa visokom delegacijom Ministarstva unutrašnjih poslova, kao predstavnik firme GIM putovao u Italiju na sastanak sa rukovodstvom „Berete“, poznate italijanske fabrike oružja. Na taj put krenuo je u svojstvu specijalnog savetnika.

Aleksandar Obradović, uzbunjivač iz „Krušika“, proveo je tri meseca u pritvoru jer je javnost obavestio o događajima u ovoj valjevskoj fabrici naoružanja. Sud je 18. decembra 2019. godine odlučio da mu ukine meru kućnog pritvora, ali je Obradović u razgovoru za BIRN izjavio da „će borba za konačnu slobodu biti duga i mukotrpna“.