Bivši direktor Beogradske poslovne škole Đuro Đurović uhapšen je 22. maja 2019. godine zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj i oštetio školu za 2,2 miliona dinara.

Ovo je drugo hapšenje vodećih ljudi škole – Ilija Samardžić, bivši direktor škole, uhapšen je u januaru ove godine jer je nezakonito pozajmio sedam miliona evra propalim i zaduženim firmama i tako oštetio budžet škole.

BIRN je prvi pisao o oba ova slučaja koji su samo deo nelegalnih aktivnosti u školi koje su naši novinari istraživali u protekle tri godine.

Pre dve godine BIRN je otkrio da su tokom 2016. godine ne samo Đuro Đurović, već još desetak profesora škole, dobijali višemilionske iznose na ime nagrada.

Đurović je primio ukupno 14 miliona dinara, dok je njegov pomoćnik Dragan Jerinić, koji je takođe uhapšen zbog saučesništva, dobio 5,8 miliona dinara.

Godinu dana kasnije, jula 2017. godine, BIRN je objavio da je tadašnji direktor škole Đuro Đurović mesečno u proseku zarađivao 1,6 miliona dinara, dok je Agenciji za borbu protiv korupcije prijavio mesečna primanja od 472,000 dinara.

BIRN je objavio da su i drugi profesori, uglavnom bliski direktoru, zarađivali više hiljada evra mesečno i to na osnovu odluka koje su sami donosili na Savetu škole.

Do ovih podataka se došlo nakon višemesečnog istraživanja i prikupljanja podataka koji su obrađeni i objavljeni 24. jula 2017. godine, da bi dnevni list Kurir u avgustu 2018. godine identične informacije o primanjima direktora škole objavio kao svoje ekskluzivno otkriće.

Balkanska istraživačka mreža je svoje prvo istraživanje o Beogradskoj poslovnoj školi objavila još u julu 2015. godine, kada je otkriveno da je ova visokoškolska ustanova nezakonito pozajmila sedam miliona evra prezaduženim kompanijama.

BIRN je zatim nastavio da se bavi školom u nameri da otkrije odakle im na računu sedam miliona evra i kako je moguće da je visokoškolska ustanova čiji je osnivač država uspela da uštedi više od 10 miliona evra.

Kao rezultat tog istraživanja u januaru 2016. godine BIRN je objavio priču u kojoj je otkrio da Beogradska poslovna škola nezakonito organizuje nastavu u najmanje dvadeset gradova i opština širom Srbije u divljim odeljenjima, dok država to nemo i bespomoćno posmatra, bez volje ili načina da reši problem.

U ovim isturenim i nelegalnim odeljenjima studenti su plaćali školarinu i do hiljadu evra, a za uzvrat su dobijali samo jedno predavanje po predmetu u toku cele školske godine.

Ovako prikupljen „crni fond“ škola je pored navedenih ilegalnih pozajmica koristila i za lično bogaćenje profesora i menadžmenta škole.

Ilija Samardžić, bivši direktor koji je odobravao pozajmice, uhapšen je zbog sumnje da je školu oštetio za 781 miliona dinara. Novac nikada nije vraćen, a Samardžić je upravo zbog ovoga uhapšen u januaru ove godine.

Kako smo došli do podataka o zaradama

Metodologija rada na priči BIRN-a podrazumevala je višemesečni rad, dosta strpljenja i tehničkog rada.

Da bismo istražili kolike su plate zaposlenih u školi, prvo smo u aprilu 2017. godine poslali Zahtev za pristup informacijama od javnog značaja Upravi za trezor. BIRN je tražio podatke o primanjima zaposlenih i profesora za 20 visokoškolskih ustanova u Srbiji, pa i Beogradske poslovne škole.

Odgovor je stigao na adresu BIRN-a u nepretraživom formatu, u formi preko preko 20,000 PDF stranica.

Nakon toga su ovako skoro neupotrebljivi podaci konvertovani u pretraživi format.
Obradom podataka ustanovljeno je da Đuro Đurović ima ubedljivi najveća primanja od svih profesora u Srbiji.