„Radujemo se kad god nam dolazi inspekcija“.

Ovako Hristos Aleksopulos, direktor Visoke medicinske škole u Ćupriji, komentariše saznanja BIRN-a da prosvetna inspekcija od petka 22. februara ponovo „češlja“ papire u ovoj školi zbog brojnih nepravilnosti.

Inspekcija kontroliše da li su nastavnici angažovani u skladu sa zakonom, broj upisanih studenata u školskoj 2018/2019. godini, kao i rad Saveta, a nadzor traje do 29. marta, rečeno nam je iz Ministarstva prosvete.

Prethodno su u školu iz ministarstva stigla dva dopisa. Prvim je traženo da se izjasne o radu direktora, a drugim njihovo mišljenje o odluci osnivanja akademije. Na dopise ministarstva škola je glasala – pozitivno za direktora, negativno za akademiju.

Direktor dolazak inspekcije vidi kao „neku vrstu treninga da se rad škole što bolje usaglasi sa ministarstvom i relevantnim propisima“.

„Došli su zbog nadzora nad primenom mera u odnosu na prethodne nalaze“, kaže Aleksopulos.

Među prethodnim nalazima, odnosno nepravilnostima, koje je pronašla prethodna inspekcija bilo je nezakonito angažovanje visokih funkcionera Srpske napredne stranke.

I pored toga, škola je ponovo sklopila ugovore sa Aleksandrom Martinovićem, Darkom Laketićem i Ivanom Bošnjakom, nakon što je prethodne raskinula.

Na pitanje BIRN-a da li to znači da će oni moći da nastave nesmetano da rade i hoće li iko snositi odgovornost za to, iz ministarstva odgovaraju da „ukoliko su ispoštovane zakonske i ostale procedure, svaka osoba može da predaje u bilo kojoj obrazovnoj ustanovi u Srbiji“.

Direktor škole Hristos Aleksopulos kaže da su prilikom sklapanja novih ugovora ispoštovane sve zakonske procedure.

Ministar prosvete Mladen Šarčević izjavio je ranije za BIRN da će poslati inspekciju, kao i da je školi poslat predlog za razrešenje direktora, ali se „prave da ne čuju“. Smenu direktora ministar je već ranije najavljivao.

Ministarstvo je dopisom 6. decembra 2018. tražilo od Saveta škole „da se razmotri zakonitost rada i odgovornost direktora, s obzirom na veliki broj utvrđenih nepravilnosti i naloženih mera“.

Dodaju da nemaju informacije da li je Savet postupio u skladu sa njihovim dopisom.

Međutim, kako BIRN saznaje, Savet – čiji će rad kontrolisati inspekcija – doneo je odluku da „podržava dosadašnji rad direktora“.

O svom radu izjašnjavao se i sam direktor Hristos Aleksopulos, rekavši da su „svi uočeni propusti uklonjeni, što je i sam ministar konstatovao u više navrata u medijima“, navodi se u zapisniku sa sednice Saveta.

Za veći broj upisanih studenata, što će takođe biti predmet vanredne inspekcije, „preuzima odgovornost, jer deca treba da se školuju.“

Nasuprot tome, organi škole ne podržavaju predlog da škola postane deo Akademije strukovnih studija Beograd.

U Ministarstvu, međutim, kažu da se u postupku donošenja odluke pribavlja mišljenje organa škole, ali da ono nije obavezujuće.

Ministar Šarčević izjavio je za BIRN i da će se na jednoj od sednica Vlade naći predlog o spajanju u akademiju, kao i da je ova odluka već usvojena na Nacionalnom savetu za visoko obrazovanje.