BIRN objavljuje podatke o preminulima, koji su preuzeti iz Informacionog sistema Covid-19 zaključno sa 1. junom, a na osnovu kojih su nastala naša istraživanja

Koliko pacijenata je preminulo od korone? Onoliko koliko je zvanično saopštavao Krizni štab ili onoliko koliko stoji u Informacionom sistemu Covid-19 u koji su novinari BIRN-a imali uvid i na osnovu kojih su pisali svoje tekstove? BIRN poziva čitaoce da sami istraže podatke.

Podaci u bazi pokrivaju period od 19. marta 2020. godine, kada je zabeležen prvi smrtni slučaj, zaključno sa 1. junom.

U tom periodu zabeležen je 1081 smrtni slučaj u kovid bolnicama. Krizni štab je saopštio da je u tom periodu preminulo 224 pacijenata.

Tabelu, koju vam predstavljamo moguće je pretražiti po nekoliko kriterijuma: datumu rođenja, rezultatu testa, datumu smrti i nazivu kovid bolnice u kojoj je pacijent preminuo. Polje za pretragu se nalazi u gornjem levom uglu tabele.

U prvoj koloni je naveden datum rođenja preminulog pacijenta. Datumi su navedeni u formatu dan/mesec/godina rođenja (primer 03/04/1950).

Druga kolona nosi naziv “rezulta testa” i tu postoje sledeći statusi: pozitivan na koronu (632 pacijenta), negativan (355), nepoznat (83), uzorak nije pronađen (8), neodređen (2), dok je u jednom slučaju kolona bila prazna. Svi ovi pacijenti lečeni su u specijalizovanim kovid bolnicama i imali su simptome virusa korona pre smrti.

Treća kolona “datum poslednjeg pozitivnog testa” ukazuje na pacijente koji su neposredno pre smrti sigurno bili pozitivni na koronu – takvih je u bazi 632.

U četvrtoj koloni navodi se datum smrti, a u petoj naziv kovid bolnice u kojoj je pacijent preminuo. U 77 slučajeva datum smrti nije naveden, a u 52 slučajeva u bazu nije ubačen naziv bolnice gde se desio smrtni slučaj.

Poslednja kolona “Potvrdilo ministarstvo zdravlja” uglavnom je prazna, oznaka “da” postoji na 50 mesta. Niko od nadležnih nije za BIRN hteo da objasni šta ova kolona znači.

Novinari BIRN-a ni u jednom trenutku nisu imali uvid u lične podatke pacijenata, koji su od samog početka bili uklonjeni. Novinari BIRN-a dodatno su uklonili redne brojeve i šifre pacijenata iz baze.

U korisničkom uputstvu za korišćenje Informacionog sistema navodi se da su sve institucije, koje se bave borbom protiv virusa korona – laboratorije, kovid bolnice i kovid ambulante – imale obavezu da unose podatke u Informacioni sistem odmah ili najkasnije dva sata nakon događaja važnog za borbu protiv kovida (smrtni slučaj, rezultat testa, stavljanje na respirator, slobodni bolnički kreveti…).

Pozivamo građane, koji su izgubili članove porodice zbog virusa korona zaključno sa 1. junom da nam se jave, podele svoje priče i pomognu da zajedno potvrdimo autentičnost podataka u bazi.

Možete nam se javiti putem mejla: [email protected]