Za izvođenje radova na rekonstrukciji Mašinsko-elektrotehničke škole i Osnovne škole „Desanka Maksimović“ u Priboju, Opština Priboj je sklopila 04.06.2018. godine ugovor sa grupom ponuđača u kojoj su GPD „Kej“ Valjevo, „PMC Inženjering“ iz Beograda, GP „Zlatibor gradnja“ iz Beograda, GP „Građevinar“ iz Ivanjice i „Varnost-Fiter“ iz Beograda. Ugovor je bio vredan 406.447.538 bez PDV-a.

Ugovorom je bilo predviđeno da se posao završi za 240 kalendarskih dana od uvođenja u posao.

Nosilac posla GPD „Kej“ Valjevo se obratio stručnom nadzoru i Kancelariji za upravljanje javnim ulaganjima zahtevom, kojim je tražio produženje ugovorenog roka u trajanju od 100 dana usled pojave nepredviđenih radova.

Nakon razmatranja dostavljenog zahteva, odobreno je produženje ugovorenog roka u trajanju od 72 dana.

Radovi su počeli 15.06.2018.godine, završeni su, prema građevinskom dnevniku 28.06.2019. godine, odnosno u roku od 312 kalendarskih dana, neračunajući dane za koje je Nadzorni organ konstatovao upisom u građevinski dnevnik da se nisu stekli uslovi za izvođenje radova – zbog izuzetno niskih temperatura, jer su radovi izvođeni i tokom zime.

Konačna cena svih radova za obe škole, koji su predmet Ugovora iznosi 493.713.681 dinara sa PDV-om što bez PDV-a iznosi 411.428.067 din.

Razlika između ugovore i konačne cene potpune rekonstrukcije ove dve škole je nastala zbog dodatnih i nepredviđenih radova.

Pod nepredviđenim radovima, prema saznaju BIRN-a, podrazumeva se i potpuno rušenje dva sprata u Mašinsko elektrotehničkoj školi radi dobijanja visine za salu za fizičko vaspitanje.Takođe da bi učenici OŠ „Desanka Maksimović” mogli da koriste ovu salu, dve škole su morale da se povežu toplom vezom.

„Potpunom rekonstrukcijom škole stvoreno je adekvatno radno okruženje za učenike i nastavno osoblje. Uslovi za rad su, u odnosu pre renoviranja, zadovoljavajući u svakom pogledu. Izvršena je potpuna rekonstrukcija krova, ugradnja stolarije, sređena je mašinska, elektro i vodovodna instalacija. Od stare škole ostali su samo zidovi“, napominje direktorka škole Tanja Lučić. Ona kaže da je danas to jedna od najmodernijih škola u Srbiji.

Škola raspolaže sa 14 kabineta, dve laboratorije kao i 15 učionica za svakodnevno  odvijanje nastave .