Proces kreiranja javne nabavke za projekat sanacije i rekonstrukcije osnovne škole „Dositej Obradović“ u Irigu pokrenut je maju 2017. godine, dok je odluka o dodeli ugovora ponuđaču doneta tek u januaru 2018. godine.

Ugovor je zaključen sa grupom ponuđača, koju čine „BDM GRADNJA“ iz Beograda, „Constructor Mil“ iz Kruševca, “Metalplast – Pavlović“ iz Blaca, „Technosector“ iz Kragujevca i „Gro statik“ iz Novog Sada. Ponuda je iznosila 92.232.923 dinara.

Vrednost ugovora u javnoj nabavci sa uračunatim PDV-om prvobitno je iznosila 114.086.398 dinara, a zatim je odlukom o izmeni ugovora o javnoj nabavci promenjena na 125.184.603 dinara.

Saradnica za razvoj opštine Irig, Bogdanka Filipović Lekić, koja je vodila proces ove javne nabavke, kaže da je „vrednost promenjena u skladu sa ugovorom u kom piše da ukoliko dođe do povećanja obima posla, vrednost ugovora može da se poveća za pet procenata”.

„Odlukom stručnog nadzora, koji je uvideo da postoji više posla nego što je predviđeno, osnovna cena ugovora povećana je za 4,88 posto“, kaže ona.

Pored vrednosti ugovora, u dva navrata menjan je i rok za završetak radova.

„Rok za izvođenje radova je prvenstveno bio 150 kalendarskih dana od dana uvođenja izvođača u posao. Izvođač je u posao uveden 22. januara 2018. godine, a projekat je trebalo da bude u potpunosti završen krajem juna iste godine. Obratili su nam se izvođači sa molbom da produže rok, jer zbog vremenskih uslova nisu mogli da rade. Mi smo im u skladu sa zakonom i ugovorom produžili rok 60 dana, a zatim za 30 dana. Poslednji rok im je bio 30. septembra 2018. U tom roku je projekat i završen“, kazala je Bogdanka Filipović Lekić.

Saradnica za razvoj opštine Irig smatra da je najveći problem bio to što je škola sve vreme bila iseljena.

„Veliki je problem bio to što smo zbog drugog produženja roka za završetak projekta ušli u novu školsku godinu. Dodatna tegoba jeste to što deo škole koristi srednja škola, pa smo morali da smislimo i šta ćemo sa srednjoškolcima. Kako su majstori završavali deo škole, tako smo se i mi postepeno useljavali“, kaže ona.

Filipovićeva smatra da razlog za menjanje osnovne vrednosti ugovora, kao i roka za završetak radova, leži u tome što je urađena kompletna rekonstrukcija škole.

„To je bila rekonstrukcija škole, iako je u dokumentaciji napisano da je cilj javne nabavke sanacija i rekonstrukcija osnovne škole. Kompletno je rekonstruisan prvenstveno krov, koji je bio u krajnje problematičnom stanju, zatim fasada škole, a onda i kompletne unutrašnje instalacije, struja, voda, grejanje, zidovi, plafoni, stolarija je prefarbana i išmirglana, zamenjeni su podovi, kao i neispravni radijatori. Urađen je kompletan građevinsko-arhitektonski projekat, elektronski projekat, projekat zaštite od požara i komplet instalacije“, zaključuje Bogdanka Filipović Lekić.