Osnovna škola „Sveti Sava“ koju pohađa oko 900 učenika, druga je po veličini u Pirotu i pre rekonstrukcije je bila u lošem stanju. Grad Pirot, u svojstvu naručioca, poziv za dostavljanje ponuda je objavio 20.06.2018. godine na potralu javnih nabavki.

Predračunska vrednost radova je bila oko 182 miliona dinara, a ugovor je nakon sprovedenog postupka javne nabavke zaključen 23.08.2018. godine sa firmom „Ekspertuniverzal“ iz Beograda koja je dala ponudu od oko 140 miliona dinara (sa PDV-om), dok su preostala 4 ponuđača dali ili više ponude ili bili odbijeni zbog nedostataka u konkursnoj dokumentaciji.

Grupu ponuđača koju je predvodio „Ekspertuniverzal“ činili su i članovi „Milanić“ d.o.o. iz Sopota i „Frenki Alarm“ d.o.o. iz Valjeva. Projekat je finansiran od strane Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima.

Rekonstrukcija škole, iako prvobitno planirana da traje 120 kalendarskih dana, potrajala oko 8 meseci, od septembra 2018. do maja 2019. godine. Razlog za produžetak radova, po rečima Novice Zlatanovića, nadzornog organa, bila je činjenica da je ugovor potpisan kasnije od očekivanog te da je zbog zime bilo neophodno produžiti rok za dovršetak radova.

Radovima je bila obuhvaćeno zgrada koja je izgrađena od 1923. do 1925. godine, sa 23 učionice, kao i zgrada u kojoj je fiskulturna sala i objekat izgrađen osamdesetih godina. Izvršena je kompletna rekonstrukcija prvog, najstarijeg objekta u smislu sanacije fasade sa termoizolacijom, rekonstrukcije krova, sanacije podova, zidova i plafona, zamene unutrašnje i spoljašnje stolarije, zamene radijatora, sanacije elektro instalacija kao i obnove vodovodne i kanalizacione mreže sa sanacijom sanitarnih čvorova.

U fiskulturnoj sali je postavljen savremeni parket sa sertifikatom FIBA, uređeno je dvorište i rasveta oko škole. Od strane Grada Pirota je finansirana nabavka nameštaja.

Škola je svečano otvorena 15.05.2019. godine od strane gradonačelnika Pirota i direktora škole.

Neposredno po završetku radova direktor škole je izjavio da nema zamerki u pogledu materijala i izvršenih radova te da je „škola koja je nekada važila za jednu od najnesređenijih postala jedna od najfunkcionalnijih u Srbiji“. U razgovoru sa novinarom FAR-a, 25.09.2020. godine, Rančić je izjavio da su u međuvremenu uočeni neki sitniji propusti koji treba da budu otklonjeni s obzirom da je objekat u garantnom roku do 17.maja 2021. godine.

Jedna od posledica kašnjenja u otpočinjanju i dovršetku radova bilo je izmeštanje nastave za đake koji su nastavu imali u susednim školama (Ekonomska i Tehnička škola u Pirotu). Zbog kašnjenja u procesu javne nabavke i ugovaranju izvođača, radovi su otpočeli tek u septembru 2018. iako se prilikom planiranja očekivalo da radovi tog meseca budu završeni, odnosno da ugovor sa izvođačem bude potpisan u znatno ranije.

I ovde se kao i u slučaju OŠ „Hristo Botev“ u Dimitrovgradu pojavilo značajno odstupanje u pogledu procenjene, predračunske vrednosti radova i one koja je nakon sprovedene javne nabavke ugovorena sa izabranim izvođačem (razlika je preko 40 miliona dinara).