U selu Kamenovo kod Petrovca na Mlavi od Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima dobijena su sredstva za kompletnu adaptaciju škole. Očekivali su da će posao biti završen do aprila ove godine, međutim, u oktobru radovi su još uvek trajali.

Zaposleni u školi problem vide u kapacitetima firmi, koje izvode radove, a koje često dobijaju poslove na više lokacija i ne uspevaju da ih završe na vreme.

Objekti škole u Kamenovu funkcionišu u okviru Osnovne škole „Brana Paunović“ iz Rašanca. Svi sagovornici se slažu u oceni da je ovo sigurno jedna od škola u ovom kraju, koja je imala najlošije uslove za boravak đaka.

Posao je početkom oktobra prošle godine zaključen sa izvođačem „Somborelektro“ iz Sombora, sa čalnovima grupe „Dalkom“ iz Smedereva i podizvođačem „BCS Professional“ iz Novog Beograda.

Ugovorena vrednost radova iznosila je 104.662.128 dinara sa PDV-om i rokom za izvođenje od 120 dana.

Aneksa ugovora nije bilo, kao ni povećanja vrednosti radova. Predsednik opštine Petrovac na Mlavi, Duško Nedinić kaže da su razmatrali aktiviranje bankarske garancije zbog probijanja roka, ali i da su zabrinuti da bi to dodatno prolongiralo okonačanje posla.

Predsednik opštine Petrovac na Mlavi, Duško Nedinić

Zaposleni u školi ukazuju da je centralni objekat pod zaštitom Regionalnog zavoda za zaštitu spomenika kulture Smederevo. To je između ostalog značilo da su novi PVC prozori morali da budu urađeni po ugledu na dotrajale drvene koji su uklonjeni. Isto se odnosilo i fasadne zidove. Ukazali su nam da su radnici imali problem da ponove autentično rešenje fasade, pa su na kraju odlučili da izrade drvene kalupe koje su koristili prilikom obrade. Prema njihovoj proceni okončano je 90 do 95 odsto radova, ali ne znaju kada će učenici konačno biti u prilici da ponovo da koriste učionice i prostorije u centralnoj zgradi.

Ovu školsku godinu škola je započela sa nešto više od 40 učenika za koje se nastava obavlja u rekonstruisanoj sportskoj sali. Veliki deo učenika iz sela odlučio se da pohađa petrovačku osnovnu školu, s obzirom da su Kamenovo i Petrovac urbanistički povezani. Nadaju se da će sa kompletno renoviranom školom broj đaka početi da se povećava.

Pored rekonstrukcije postojećih objekata i instalacija, u školi je završena izgradnja nove kotlarnice na pelet i izgrađen rezervoar za potrebe hidrantske mreže.

Trebalo bi da se okonča i parterno uređenje sa novim stazama, ogradama i terenima za rekreaciju.