Izbor izvođača radova za rekonstrukciju Gimnazije u Senti protegao se tokom devet meseci 2017. godine, a ponuđači su se u nekoliko navrata obraćali za zahtevom za zaštitu u ovom postupku.

Javna nabavka raspisana je 21.03.2017. godine. Procenjena je na nešto više od 155,6 miliona dinara bez PDV-a, dok je konačna cena iznosila skoro 133,3 miliona dinara bez PDV-a. Ugovor sa grupom ponuđača „Jugogradnja“ i „Almaks security systems“ iz Beograda konačno je zaključen 17.11.2017. godine. Godinu dana kasnije, Kancelarija za javna ulaganja na svom sajtu objavljuje da je „u toku” obnova Gimnazije u Senti.

„Radovima će biti obuhvaćena kompletna rekonstrukcija objekta – sanacija fasade sa termoizolacijom, zamena spoljašnje i unutrašnje stolarije, sanacija vodovodne i kanalizacione mreže sa rekonstrukcijom sanitarnih čvorova, sanacija podova, zidova i plafona, sanacija oluka. Radovima će biti obuhvaćena i rekonstrukcija trotoara oko zgrade i u dvorištu kao i sanacija stepeništa“, navodi se na sajtu.

gimnazija-senta
Gimnazija u Senti

Ponude su otvorene 03. maja 2017. godine. „Jugogradnja i “Almaks security systems“ ponudili su cenu od skoro 136,9 miliona dinara bez PDV-a. „GAT“ i „Axis“ iz Novog Sada i Izolinvest iz Beograda ponudili su cenu od skoro 146,3 miliona, dok je grupa ponuđača „Best izgradnja“ Novi Sad, „Struja“ Novi Sad, „Amkor“ Bački Petrovac i „Art group energy“ Veternik ponudila cenu od skoro 137,6 miliona dinara.

Tom prilikom je ponuda okupljenih oko Best izgradnje odbijena, jer nisu popunili četiri kolone u Obrascu strukture cene.

Ugovor je 16. maja 2017. godine dodeljen Jugogradnji i Almaksu, čija ponuda je bila za oko sedam miliona dinara niža od konkurentske. Novosadski GAT podnosi zahtev za zaštitu ponuđača, na osnovu čega je ta odluka poništena i naloženo ponovno ocenjivanje ponuda.

Početkom juna su ponude ponovo rangirane, a tada je odbijena i ponuda Jugogradnje i Almaksa, jer nisu popunili jediničnu cenu radova za „sitan nespecifirani materijal“. Tako je ugovor 02. juna dodeljen grupi ponuđača oko GAT-a.

Jugogradnja i Almaks zatim traži zaštitu prava, da bi početkom septembra Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki usvojila njihov zahtev i delimično poništava javnu nabavku, jer sporna stavka cene nije do kraja precizirana. Komisija je ponovo posao dodelila Jugogradnji i Almaksu, a grupa ponuđača oko GAT-a ponovo podnosi zahtev za zaštitu.

I pored toga, 17. novembra konačno je sklopljen ugovor. Izmenjen je nešto više od godinu dana kasnije, 30. novembra 2018. godine, kada je vršeno sravnjenje između viškova i manjkova u radovima, čime je njihova vrednost smanjena na skoro 133,3 miliona dinara. Nekoliko dana pre toga, 22. novembra pokrenut je pregovarački postupak sa izvođačima za dodatne radove na sanaciji krova, vredne nešto preko 19,4 miliona dinara bez PDV-a. Rok za izvođenje radova bio je kraj aprila 2019. godine. Krajem januara 2019. godine gimnaziju je posetila premijerka Srbije Ana Brnabić, koja je kazala da je Vlada Srbije u pomenuti objekat investirala 182 miliona dinara. Ona je naglasila da to nije samo važan objekat u obrazovnom sistemu, već da ima “ogroman značaj i kao spomenik kulture naše istorije i tradicije”.