Osnovna škola Hristo Botev izgrađena je 1954. godine, ali je dograđivana u više navrata. Bilo je uočljivo loše stanje zidova kao i dotrajalost stolarije. Zbog toga je osnovni cilj pri sanaciji objekta bilo poboljšanje uslova korišćenja i povećanje energetske efikasnosti.

Postupak javne nabavke sproveden je u otvorenom postupku. Od tri pristigle ponude, najpovoljnijom je ocenjena prijava CREDO d.o.o. iz Vranja u iznosu od 79 miliona dinara (bez PDV-a).

Izvođač je 14. avgusta 2017. godine započeo sa radovima. Ugovorom definisani rok od 120 kalendarskih dana je značajno produžen, te je izvođač umesto 14. decembra 2017. radove priveo kraju tek tokom sledeće godine. Primopredaja radova je izvršena 24. jula 2018. godine, a neki nedostaci su otklanjani i tokom avgusta te godine.

Projektom je bila obuhvaćena površina od 5500 metara kvadratnih – učionice, kancelarijski prostori uprave škole, sanitarni čvorovia, fiskulturna sala. Radilo se i na popravci krovne konstrukcije sa termoizolacijom krova, fasade, izgradnji novog trotoara, zameni stolarije kao i postavljanju električne instalacije, ugradnji protivpožarnog sistema i telekomunikacione opreme.

Uočljivo je da postoji velika razlika između procenjene vrednosti troškova i isplaćenog iznosa izvođaču. Naime, u izjavama tokom 2017 godine, predstavnici lokalne samouprave u Dimitrovgradu, među kojima i tadašnji pomoćnik predsednika opštine i koordinator radova Boban Petrov, izjavili su da je za potrebe rekonstrukcije škole predviđeno 155 miliona dinara.

Međutim u informaciji koja je 10. avgusta 2018. godine objavljena na sajtu Kancelarije za javna ulaganja, stoji da je za rekonstrukciju Kancelarija izdvojila blizu 95 miliona dinara, što je za više od 37 posto manje od prethodno procenjenog iznosa.

U razgovoru sa Bobanom Petrovim 2. septembra 2020. godine, rečeno nam je da je ta razlika nastala usled neadekvatne projektne dokumentacije, koju je radilo više projektanata, a prethodni je u izjavi za TV Caribrod to obrazložio “naivnim propustima” projektanta. Projektom je tada izostavljeno pitanje rešavanje kišne kanalizacije u dvorištu škole i spoljna i unutrašnja hidrantska mreža.

Što se tiče kašnjenja u izvođenju radova, Petrov je kao jedan od ključnih problema naveo pojavu pozicija, koje nisu bile predviđene projektnom dokumentacijom.

“U stalnim konsultacijama koordinatora ispred opštine Dimitrovgrad sa Kancelarijom za javna ulaganja i gospodinom Bošnjakovićem, kao i po preporuci nadzora, izvođaču su odobreni dodatni dani za završetak radova, koji bi trebalo da budu zavšeni krajem januara”, izjavila je 27.11.2017. godine za FAR direktorka OŠ “Hirsto Botev” Katarina Simeonov.

Usled izvođenja radova učenici su krenuli u školu tek 18. septembra 2017, a nastava se umesto u jednoj, kako je to bilo u prethodnom periodu, tokom prvog polugodišta izvodila u dve smene. Simeonova je tada ocenila da se nastava odvija normalno i da nema odstupanja u uspehu učenika u odnosu na prethodne godine.