Javno preduzeće „Lebane“ iz Lebana izradilo je idejni projekat energetske sanacije zgrade Doma zdravlja u Lebanu. Završetak radova je bio planiran za novembar 2017. godine.

Krajem oktobra 2016. godine raspisan je poziv za podnošenje ponuda za javnu nabavku. Vodeći se kriterijumom za ocenjivanje ponude kroz najniže ponuđenu cenu, komisija posao dodeljuje ponuđaču „Jugogradnja“ Beograd.

Dana 15. novembra 2017. godine, predsednik opštine Lebane donosi Odluku o izmeni ugovora o javnoj nabavci, u kojoj daje saglasnost izvođaču radova da se produži rok za izvođenje radova za 30 kalendarskih dana i izvedu nepredviđeni radovi na zameni postojeće stolarije i bravarije Doma Zdravlja, čime se povećava ukupna ugovorena vrednost ugovora sa 15.386.524,54 na 16.116.514,54 dinara bez PDV-a.

Dana 10. januara 2018. godine predsednik Opštine Lebane donosi i daje saglasnost izvođaču da se produži rok za izvođenje radova na zameni stolarije i bravarije na Domu Zdravlja za 25 dana.

U utorak, 8. septembra 2020. godine posetili smo Dom zdravlja u Lebanu, u nameri da proverimo stanje i iz prve ruke se informišemo o izvršenim radovima, trenutnim stanjem i mišljenjem građana Lebana.

Odmah po dolasku uočili smo da je krov nov, odlično urađen i bez vidljivih propusta. Takođe, sva stolarija je nova, dobro održavana i bez oštećenja.

U razgovoru sa nekoliko meštana Lebana, koje smo zatekli u krugu Doma zdravlja, pretežno starijih ljudi od 60 do 70 godina, dobili smo informacije da su oni u većini slučajeva zadovoljni ulaganjima u objekat. Takođe, niko od prisutnih nije bio upoznat sa odlaganjima i „probijanjem“ termina rekonstrukcije, ali su svi bili upoznati sa problemima sa krovom kada je limeni deo krovne konstrukcije usled nevremena pao u dvorište Doma zdravlja.