Petrovac su do sada plavili Mlava i njena pritoka Busur, koji je pre dve godine probio neformalnu zemljanu branu na Busurskom jezeru, vratio se u staro korito i sa bujičnim pritokama doslovno ostavio pustoš u nižim delovima nekoliko sela i poplavio domaćinstva na levoj obali Mlave u Petrovcu.

Osnovna škola „Sveta Mihajlović“ u Burovcu i objekat odeljenja osnovne škole „Žarko Zrenjanin“ u Krviju teško su oštećene u poplavama. Sredstva Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima iskorišćena su za sanaciju oštećenja u ove dve škole i unapređenje uslova za boravak učenika.

U obe škole su zamenjeni krovna konstrukcija, unutrašnja stolarija, fasada, instalacije, mokri čvorovi, izvedena nova rešenja za plafone i podne obloge.

Škola u Burovcu je do poplava u učionicama imala starinske peći na čvrsto gorivo. Učitelji i đaci danas imaju uvedeno centralno grejanje na pelet i radijatore. Ova škola ima nešto više od 100 đaka, a pored Kancelarije za upravljanje javnim ulaganjima u obnovi je učestvovala i Fondacija „Ane i Vlada Divca“, kao i sami meštani ličnim donacijama.

Škola u Krviju ima svega pet učenika u tri razreda. Sanirana su sva oštećenja u poplavama. Dve učiteljice u ovoj školi kažu da objekat ima sve uslove, ali da nema dece.

Karakteristično za ovu javnu nabavku je minimalan rok za dostavljanje ponuda od svega 10 dana od objavljivanja poziva. Učestvovala je samo jedna grupa ponuđača, „FMS Kvart“ iz Oreškovice i Hidro-tan iz Beograda. Ugovor je zaključen 29. avgusta 2018. godine na iznos od 132.000.000 dinara i rokom za završetak radova od 120 dana. U obe škole nam je potvrđeno da su se đaci vratili na nastavu u matične objekte nakon zimskog raspusta, 25.februara 2019. godine.

Predsednik opštine Duško Nednić kaže da su projektima, koje je u Petrovcu na Mlavi finansirala Kancelarija uspeli da umanje rizik od novih poplava, ali i da je potrebno nastaviti sa ulaganjima u ovoj oblasti.

Duško Nedinić, Predsednik opštine Petrovac na Mlavi