Vlada Srbije odgovorila je na presudu Upravnog suda kojom je naloženo da se BIRN-u dostavi kopija Zaključka o poverljivoj nabavci policijskih automobila tako što je i sam Zaključak proglasila tajnim.

Na taj način još jednom je odbila da javnosti dostavi informacije o nabavci 710 patrolnih vozila za potrebe MUP-a u septembru 2017. godine.

Automobili su prikazani na gala fešti ispred Palate Srbija, a javnost i mediji su postali naročito zainteresovani za ovu temu nakon što je rečeno da je nabavka označena tajnom.

Uprkos tajnosti nabavke državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Milosav Miličković je izneo pojedine detalje  – da su automobili kupljeni od starog dobavljača sa kojim je MUP i ranije sarađivao, da je vrednost nabavke bila 700 miliona dinara, da su drugi ponuđači u ovom postupku bili Fijat i Pežo, a da je ponuda zastupnika „škode“ bila najpovoljnija.

BIRN je prošle godine tužio Vladu jer se ona u dva navrata oglušila na BIRN-ove zahteve po Zakonu o slobodnom pristupu informacijama. Poverenik za informacije od javnog značaja nije bio nadležan da reaguje u ovom slučaju.

Upravni sud je pre tri nedelje doneo presudu u korist BIRN-a i naložio Vladi da odgovori da li poseduje Zaključak kojim je nabavka vozila proglašena tajnom i kopiju tog dokumenta dostavi u roku od 15 dana.

U obrazloženju odluke kojom odgovara na presudu Upravnog suda, Vlada navodi da je na „52. sednici, održanoj 4. maja 2017. godine, na predlog resornih ministarstava, donela zaključke u cilju realizacije nabavke novih vozila, u okviru Kapitalnog projekta – Osavremenjivanje voznog parka Ministarstva unutrašnjih poslova, koji su označeni oznakom stepena tajnosti `poverljivo`“.

„Takođe, sva dokumentacija u vezi predmetne nabavke nosi oznaku stepena tajnosti `poverljivo`“, stoji u obrazloženju.

Odgovor Vlade Srbije u kom odbija da dostavi dokument BIRN-u, Izvor: Vlada RS

Među dokumentima koji su usvojeni na pomenutoj 52. sednici Vlade na sajtu najvišeg organa izvršne vlasti, kao ni na sajtu Službenog glasnika, ne samo da nije objavljen ovakav Zaključak, već ne postoji ni informacija da je usvojen ni na jednoj sednici Vlade tokom maja 2017. godine.

BIRN je više puta zvanično od MUP-a tražio informacije o tome da li je sprovedena javna nabavka za kupovinu vozila, od koga su vozila nabavljena, ko ih je nabavio, kada je potpisan ugovor, kolika je njegova vrednost i ko su bili ponuđači i učesnici u postupku nabavke. MUP već dve godine odbija da dostavi tražene informacije.