Odluka o ponovnom upućivanju tužioca Saše Drecuna na rad u Tužilaštvu za organizovani kriminal, dostavljena je juče tom tužilaštvu.

„Tužilaštvu za organizovani kriminal (TOK) dostavljena je odluka vrhovnog javnog tužioca za upućivanje javnog tužioca Saše Drecuna u Tužilaštvo za organizovani kriminal na period od tri godine“, rečeno je za BIRN u TOK-u.

To znači i da će tužilac Drecun ostati postupajući tužilac u predmetu „Jovanjica“.

Podsetimo da je Drecun upućen u Tužilaštvo za organizovani kriminal iz Višeg javnog tužilaštva još u novembru 2019. godine, nešto pre policijske akcije na Jovanjici. On je u TOK došao 1. novembra 2019, a u skladu sa tadašnjim zakonu Zakonu o javnom tužilaštvu, upućen je na period od četiri godine. Prema tada važećem zakonu, nije bilo ograničenja u odnosu na to koliko puta isti tužilac može biti upućen na privremeni rad u drugo tužilaštvo.

U međuvremenu, u maju mesecu ove godine, zakon je promenjen, a njime je period na koji se tužilac upućuje u drugo tužilaštvo sa četiri skraćen na tri godine, a dodato je i novo ograničenje – da ne postoji mogućnost ponovnog upućivanja u isto javno tužilaštvo.

Zbog toga je bilo upitno da li će tužilac Drecun moći ponovo da bude upućen u TOK i da li će nastaviti da postupa u predmetu Jovanjica ili će taj predmet eventualno dobiti novog tužioca. Ipak, nedelju dana pred istek perioda na koji je 2019. bio upućen u TOK, tom tužilaštvu je stigla odluka vrhovnog tužioca da tužilac Drecun ostaje još tri godine, kako novi zakon nalaže.

U TOK-u, međutim, nismo dobili obrazloženje ovakve odluke, ali je tužilac Vrhovnog javnog tužilaštva Goran Ilić za BIRN ranije rekao da, po njegovom mišljenju, ne postoje smetnje da Drecun ostane u TOK-u i nakon 31. oktobra, odnosno da još jednom bude privremeno upućen na rad u to tužilaštvo iz matičnog Višeg javnog tužilaštva.

“U konkretnom slučaju, ako je neko privremeno upućen po starom zakonu, a ispunjava uslove da bude upućen po novom zakonu, iako zakon ne reguliše tu situaciju, iz logike i prirode stvari proizilazi da on nije konzumirao to pravo upućivanja u tužilaštvo posebne nadležnosti po novom zakonu, već po starom zakonu koji nije imao ograničenje u broju upućivanja kao što to ima novi, tako da on sada može biti ponovo upućen, ali samo jednom na tri godine kako to propisuje novi zakon“, rekao je tada Ilić za BIRN. 

Prema informacijama koje je BIRN ranije dobio iz TOK-a, to tužilaštvo je još 7. jula 2023. godine uputilo dopis Vrhovnom javnom tužilaštvu i Visokom savetu tužilaštva kojim su tražili da odluka o upućivanju Saše Drecuna bude blagovremeno doneta, s obzirom na to da period na koji je upućen ističe 31.10.2023. godine.