Upravni sud je u odluci naveo da se tužba odbacuje jer BIRN nije dostavio dokaz da je od Vlade naknadno tražio dokumenta, iako je to učinjeno.

BIRN je od Vlade Republike Srbije tražio kopiju Zaključka kojim je ona proglasila poverljivom javnu nabavku za kupovinu Škoda automobila za MUP, koja je izazvala veliko interesovanje i polemiku u javnosti.

S obzirom na to da se Vlada u dva navrata oglušila na naš zahtev za slobodan pristup informacijama, BIRN je pokrenuo upravni spor i tužio Vladu 4. decembra 2017. godine. Poverenik za informacije od javnog značaja nema ingerencije u ovom slučaju.

Četiri dana nakon podnošenja tužbe, Upravni sud je doneo Rešenje kojim se tužba odbacuje jer novinarka BIRN-a i tužilja u ovom postupku ’’nije dostavila sve dokaze“, posebno „dokaz o predaji zahteva o naknadnom traženju’’.

BIRN je uz tužbu dostavio sve dokaze, onako kako to propisuje Zakon o upravnim sporovima, a to je ’’da se uz tužbu podnetu zbog ćutanja uprave prilaže kopija zahteva, odnosno, žalbe, kopija zahteva o naknadnom traženju (…) i dokaz o predaji podnesaka nadležnom organu’’.

Sredinom septembra 2017. godine MUP je kupio 710 patrolnih vozila marke ’’Škoda Rapid’’ u okviru projekta ’’Osavremenjivanje voznog parka MUP’’.

Iako je nabavka proglašena tajnom, desetak dana nakon primopredaje automobila na platou ispred Palate Srbija, državni sekretar Ministarstva unutrašnjih poslova Milosav Miličković je izneo pojedine detalje u vezi sa nabavkom.

Građani su saznali da je MUP kupio 710 patrolnih vozila od starog dobavljača sa kojim je MUP i ranije sarađivao, zatim da je vrednost nabavke bila 700 miliona dinara, da su drugi ponuđači u ovom postupku bili ’’Fijat’’ i ’’Pežo’’ i da je ponuda zastupnika ’’Škode’’ bila najpovoljnija.

Međutim, ni više od tri meseca kasnije, javnost i dalje ne može da proveri tačnost ovih informacija, zbog tajnosti nabavke, o čemu je BIRN pisao.

BIRN je informacije i dokumenta u vezi sa velikom nabavkom automobila tražio više puta zvanično i od Ministarstva unutrašnjih poslova, pre nego što se pozvao na Zakon o slobodnom pristupu informacijama.

Zahtevane su informacije o tome da li je sprovedena javna nabavka za kupovinu vozila, od koga su nabavljena vozila, ko ih je nabavio, kada je potpisan ugovor, kolika je vrednost ugovora i ko su bili svi ponuđači i učesnici u postupku nabavke.

Pored ovoga, zatražene su i kopije Odluke o dodeli ugovora i Zaključka Vlade kojim je nabavka označena kao tajna.

MUP je ignorisao sva obraćanja BIRN-a, ali i Poverenika nakon uložene žalbe, zbog čega je Poverenik naložio da se BIRN-u dostave sve tražene informacije i dokumenta u roku od pet dana, što MUP još uvek nije učinio.