JP „Srbijagas’’ ni nakon što je kažnjeno sa ukupno 400 hiljada dinara zbog nepoštovanja Zakona nije dostavilo BIRN-u tražene podatke o troškovima za donacije i sponzorstva.

Zbog toga se Poverenik za informacije od javnog značaja obratio Vladi Srbije sa zahtevom da neposrednom prinudom obezbedi izvršenje rešenja kojima je „Srbijagasu’’ prethodno naložio dostavljanje informacija.

Kako se navodi i u dopisu Poverenika od ponedeljka, 29. avgusta 2016. godine, izricanjem novčanih kazni iscrpljene su sve zakonske mere kojima bi se ovo preduzeće prinudilo da poštuje Zakon.

Naime, kada Poverenik iscrpi sve mogućnosti prinudnih mera, obraća se za pomoć Vladi koja treba neposrednom prinudom da sprovede primenu Zakona do kraja, odnosno da informacije i dokumenta učini dostupnim javnosti.

Da podsetimo, Poverenik je početkom i sredinom avgusta 2016. godine izrekao „Srbijagas’’ po dve novčane kazne od  po 20 hiljada i 180 hiljada dinara, zbog toga što više od tri godine ignosriše zahteve BIRN-a za dostavljanje podataka.

BIRN je u svrhu istraživanja koje je objavljeno u oktobru 2014. godine u dva navrata, 2013. i 2014. godine, zahtevao informacije o korisnicima, vrednostima i namenama svake pojedinačne donacije i sponzorstva, kao i datume zaključivanja ugovora i period njihovog trajanja.