Nijednu od pomenutih informacija Dragan Sikimić nije dostavio Odboru te institucije u svojoj biografiji prilikom podnošenja konkursne dokumentacije, stoji u saopštenju koje je Agencija prosledila medijima kao odgovor na pitanja nekoliko redakcija upućenih toj instituciji nakon dva teksta u kojima je BIRN otkrio izostavljene detalje iz biografije novoizabranog direktora.

Odbor se zato nije „bavio ni postavljenim pitanjima o dve eventualne uplate kandidata u iznosu od po 40.000 dinara na račun Srpske napredne stranke, kao ni njegovim eventualnim izborom 2017. godine za predsednika Izborne komisije Opštine Zemun na predlog koalicije SNS-PS-PUPS“, navodi se u dopisu.

Dodaje se da „Odbor ne vidi ni da bi njegova upoznatost sa činjenicama koje su navedene mogla da utiče na odluku Odbora povodom izbora direktora, jer nijedna od navedenih činjenica ne predstavlja bilo kojim zakonom predviđenu diskvalifikatornu okolnost za izbor bilo kojeg kandidata na mesto direktora Agencije za borbu protiv korupcije“.

U Agenciji navode i da je Sikimić tokom razgovora sa članovima odbora na njihovo pitanje da li je član neke političke partije, odgovorio: „Nisam član, znam da je to eliminatorni uslov, ne bih se javljao da sam član.“ Iz saopštenja se ne vidi da li je Agencija proveravala ove Sikimićeve navode.

U saopštenju se objašnjava da pošto je „utvrđeno da kandidat Sikimić u trenutku raspisivanja konkursa nije bio član političke stranke, to bi upuštanje Odbora u pitanja koja su od strane medija postavljena Odboru, predstavljalo prekoračenje ovlašćenja predviđenih Zakonom o Agenciji za borbu protiv korupcije koja su data Odboru“.

U saopštenju se još navodi da je za Odbor Agencije za borbu protiv korupcije izbor Dragana Sikimića kao direktora Agencije res iudicata – odnosno presuđena stvar.

„Odbor nema razloga da ovu odluku dodatno preispituje niti će se dalje oglašavati po ovom pitanju, osim ako Odboru ne budu podneti nesumnjivi dokazi koji mu nisu bili poznati u trenutku donošenja odluke, a koji bi po Ustavu i zakonima Republike Srbije bitno uticali na donošenje drugačije odluke“.

U saopštenju se napominje da je Agencija na ovaj način odgovorila na pitanja nekoliko redakcija, ali i nevladine organizacije Transparentnost Srbija, koji su se u četvrtak, nakon BIRN-ovog teksta o vezama Sikimića sa SNS-om, obratili ovoj Agenciji.

Transparentnost Srbija je pozvala Odbor Agencije za borbu protiv korupcije da ispita podatke o mogućoj političkoj povezanosti novoizabranog direktora Agencije Dragana Sikimića i da obavesti javnost o svojim nalazima. Organizacija je navela da Sikimić, sudeći po onome što je objavljeno, ispunjava sve zakonske uslove, ali da je na predlog jedne političke stranke bio član tela koje je sprovodilo predsedničke izbore u opštini Zemun 2017, što „ne ide u prilog očekivanjima da Agencija nepristrasno sprovode do kraja kontrolu finansiranja izborne kampanje sa tih izbora ili na budućim lokalnim izborima“.

Reagujući na saopštenje Agencije za borbu protiv korupcije Zlatko Minić iz TS kaže da se ta institucija nije bavila suštinom problema, već da je samo konstatovala da Sikimić ispunjava zakonske uslove za izbor, što je već bilo poznato. Suštinsko pitanje je kako će Agencija funkcionisati kada na njenom čelu bude bivši donator SNS-a, jer se veliki deo rada Agencije odnosi upravo na funkcionere SNS-a i finansiranje te partije.

Ovaj tekst je nastao u okviru projekta koji finansira Britanska ambasada u Beogradu. Stavovi izrečeni u tekstu predstavljaju stavove autora i ne oslikavaju stavove donatora.