Zbog neakademskog ponašanja prilikom odlučivanja o doktoratu Siniše Malog, aktuelnog ministra finansija, dekanu FON-a Miliji Suknoviću preti izricanje javne opomene zbog kršenja Kodeksa profesionalne etike.

Prvostepenu odluku o izricanju javne opomene doneli su članovi Odbora za profesionalnu etiku Univerziteta u Beogradu 11. septembra 2020. godine, postupajući po prijavi koju je podnelo dvadesetak profesora Beogradskog univerziteta 25. maja ove godine.

Dekan i podnosioci prijave imaju pravo žalbe u roku od osam dana, nakon čega će Etički odbor Univerziteta u Beogradu doneti konačnu odluku. Rok za donošenje odluke je 120 dana.

Grupa od dvadesetak profesora Beogradskog univerziteta tražila je da se utvrdi odgovornost dekana FON-a i članova Etičkih komisija fakulteta koji su tvrdili da doktorat ministra finansija nije plagijat, o čemu je BIRN pisao.

Pojedini članovi ove grupe profesora u razgovoru za BIRN navode da su zadovoljni odlukom Odbora, ali da će podneti žalbu jer smatraju da se Suknoviću umesto javne opomene, koja je blaža kazna, treba izreći najstroža mera, a to je javna osuda.

Dekan FON-a Milija Suknović u razgovoru za BIRN kaže da on nije dobio rešenje kojim mu se izriče javna opomena za neakademsko ponašanje, te da o tome ne može da govori već “da pitamo njih”.

Na pitanje BIRN-a da li će uložiti žalbu na ovakvu odluku, dekan Suknović kaže da ne zna i da će o tome odlučivati kada dobije rešenje.

Da li će podneti ostavku na mesto dekana ukoliko Etički odbor donese konačnu odluku da mu se izriče javna opomena – bilo je sledeće pitanje BIRN-a na koje je Suknović odgovorio rečima: “Ne znam ni kakvo će vreme, ni saobraćaj, biti sutra u Beogradu”.

Predsednik Odbora za profesionalnu etiku profesor Vuk Radović sa Pravnog fakulteta je u prvom razgovoru za BIRN rekao da se ne oseća dobro te ne može da razgovara, nakon čega narednih dana više nije odgovarao na poruke i pozive BIRN-a.

Prema Kodeksu profesionalne etike, mere koje se izriču onima koji ga prekrše su opomena, javna opomena i javna osuda. Dok se javna opomena čita na sednici Saveta i Nastavno-naučnog veća fakulteta na kome je zaposlen onaj kome je ova mera izrečena, javna osuda čita se na svim fakultetima Beogradskog univerziteta.

Osim toga, u članu 65 Statuta Univerziteta u Beogradu piše da “dekan ne može biti lice … koje je prekršilo kodeks profesionalne etike”.

Profesor Fakulteta organizacionih nauka Božidar Radenković smatra da je dekan Milija Suknović jedan od najodgovornijih prilikom odlučavanja o spornom doktoratu Siniše Malog i da kao takav treba da snosi sankcije.

“Iako sam zadovoljan što je Odbor za profesionalnu etiku utvrdio neakademsko ponašanje dekana i doneo rešenje o izricanju javne opomene, nadam se da će mu u drugostepenom postupku ipak biti izrečena javna osuda”, navodi Radenković.

Akademik Dušan Teodorović, prvi na listi potpisnika prijave kaže za BIRN da “ako dekan nema čestitosti da podnese ostavku, mi ćemo učiniti sve da on bude smenjen”.

“Ja lično smatram da je časno da Milija Suknović da ostavku, jer je on, zajedno sa drugom grupom ljudi protiv koje smo mi takođe podneli prijave, učinio sve da se zataška čitava afera u vezi sa doktoratom Siniše Malog. To može da se vidi ako se analizira njegovo ponašanje”, objašnjava akademik Teodorović.

Teodorović dodaje da je Milija Suknović profesor Univerziteta u Beogradu i da kao profesor on mora da “daje moralni primer ostalima”. On očekuje da će se dekan takođe žaliti na odluku Odbora “čime će pokazati nedostatak moralnosti”.

“Ono gde se srpski univerziteti razlikuju od svetskih univerziteta, jeste što se u ovakvim situacijama više bavimo pravom nego moralom”, zaključio je akademik Teodorović.

Podsetimo, Senat Univerziteta u Beogradu jednoglasno je poništio doktorat Siniše Malog sredinom decembra 2019. godine, šest godina nakon što su se pojavile sumnje da je u pitanju plagijat i nakon odlučivanja Etičkih komisija FON-a koje su tvrdile da ipak nije.

Zato je grupa profesora Univerziteta u Beogradu, među kojima su akademik Dušan Teodorović, profesori Ognjen Radonjić, Biljana Stojković, Vesna Rakić Vodinelić i drugi, tražila da se utvrdi njihova odgovornost i neakademsko ponašanje.

Prijava se odnosi na dekana FON-a Miliju Suknovića i članove tih komisija, a to su profesori Milica Bulajić, Nevenka Žarkić Joksimović, Mladen Čudanov, Srđa Bjeladinović, Veroljub Nastić i Miloš Krstanović, kao i članovi Komisije za odbranu doktorata koju su činili profesor sa Ekonomskog fakulteta Dragan Đuričin, profesorka FON-a Slađana Barjaktarović Rakočević i mentor Siniše Malog, Jaško Ondrej.

Dekan FON-a jedan je od odgovornih i za saradnju FON-a sa Mokrogorskom školom menadžmenta, kao potpisnik ugovora sa ovom firmom. Kako je pokazalo istraživanje BIRN-a, Fakultet organizacionih nauka sprovodi svoj akreditovani master program “Upravljanje poslovanjem” zajedno sa Mokrogorskom školom menadžmenta, kao deo zajedničkog MBA programa, koja ga naplaćuje triput više.

Zbog ove saradnje, koja traje godinama, a koju ne prepoznaju srpski propisi i zakoni, Ministarstvo prosvete najavilo je inspekcijski nadzor na Fakultetu organizacionih nauka, koji je, kako BIRN saznaje, u toku.