Ministarstvo prosvete izvršiće inspekcijski nadzor na Fakultetu organizacionih nauka (FON) nakon što je BIRN objavio istraživanje u kome je pokazano kako ova visokoškolska ustanova svoj akreditovani master program “Upravljanje poslovanjem” sprovodi preko privatne firme Mokrogorska škola menadžmenta.

“Prosvetna inspekcija će izvršiti nadzor na Fakultetu organizacionih nauka povodom ovog programa”, navodi se u odgovoru koji je Služba za saradnju sa medijima Ministarstva prosvete uputila BIRN-u.

U dokumentima za akreditaciju programa, koje je podneo FON, kao ni u Uverenju o akreditaciji iz 2014. godine, nigde ne stoji da će se program sprovoditi u saradnji sa privatnom firmom, što je opcija koja nije predviđena Zakonom o visokom obrazovanju kao ni internim aktima Univerziteta u Beogradu.

Katarina Žugić Jovanović iz Sektora za inspekcijske poslove Ministarstva prosvete kaže za BIRN da odluku i uverenje o akreditaciji studijskog programa donosi Nacionalno telo za akreditaciju (NAT) i da u saradnji sa tom institucijom “treba utvrditi da li je prilikom akreditacije programa Upravljanje poslovanjem predviđena saradnja sa Mokrogorskom školom menadžmenta”.

Ona kaže i da Sektor za inspekcijske poslove nije upoznat sa navodima da “FON master program Upravljanje poslovanjem sprovodi u saradnji sa Mokrogorskom školom menadžmenta”.

Istraživanje BIRN-a pokazalo je da se ovaj program nudi po tri puta većoj ceni nego što je cena ostalih master programa FON-a, da se samo deo nastave i ispita organizuje na fakultetu, dok se ostatak odvija van sedišta ove visokoškolske ustanove, što takođe nije u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju niti uverenjem o akreditaciji.

Iako su studentima koji upišu ovaj program obećane i diplome Univerziteta u Beogradu, još uvek nijedna diploma nije izdata, a “zahtevi za izdavanje diploma su vraćeni FON-u zbog uočenih nedostataka”, naveli su u odgovoru Univerziteta na zahtev BIRN-a.

Ministar prosvete Mladen Šarčević u razgovoru za BIRN kaže da ministarstvo osim redovne, šalje inspekciju i tamo gde ima saznanja o mogućim malverzacijama.

“Niko nije privilegovan i svuda gde se radi mimo propisa biće poslata republička prosvetna inspekcija, nakon čega ćemo preduzeti odgovarajuće mere”, dodaje ministar.