Upisivanje studenata na zajednički program Fakulteta organizacionih nauka i firme Mokrogorska škola menadžmenta (MŠM) nije u skladu sa zakonom –  zaključak je inspekcije Ministarstva prosvete koja je sredinom septembra 2020. izvršila vanredni inspekcijski nadzor na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu.

Inspekcija je posetila fakultet nakon istraživanja BIRN-a iz jula 2020. koje je pokazalo da se master program FON-a može upisati preko privatne firme po tri puta većoj ceni uz studijska putovanja po Kini, Kataru i jadranskoj obali, umesto klasičnog “sedenja na fakultetu”.

BIRN je tada pisao da sprovođenje programa u saradnji sa privatnom firmom, kao i organizovanje nastave van prostorija visokoškolske ustanove, nije predviđeno Zakonom o visokom obrazovanju kao ni internim aktima Univerziteta u Beogradu.

Prosvetni inspektori naveli su u svom zapisniku da se u Uverenju o akreditaciji iz 2014. godine, koje je Fakultet organizacionih nauka dobio za svoj master program “Upravljanje poslovanjem”, nigde ne pominje Mokrogorska škola menadžmenta, o čemu je BIRN takođe izvestio.

“FON je zaključio ugovor o studiranju sa (ime studenta) u kome je navedeno da se radi o zajedničkom izvođenju master programa Upravljanje poslovanjem sa Mokrogorskom školom menadžmenta, iako isti nije akreditovan kao zajednički program”, navodi se kao prva nezakonitost u Zapisniku o inspekcijskom nadzoru.

Inspekcija je takođe utvrdila da FON nije vodio matične knjige studenata onako kako je trebalo.

Profesor Dejan Petrović, rukovodilac programa ispred FON-a, rekao je prosvetnoj inspekciji da diplome nisu izdavane, piše u zapisniku.

MŠM je navodila da polaznici ovog mastera, koji je osmišljen za ljude sa karijerom i na rukovodećim pozicijama, dobijaju dve diplome – jednu koju izdaje MŠM, ali i  diplomu “Master upravljanja poslovanjem” koju izdaje FON, odnosno Univerzitet u Beogradu.

Rektorka Beogradskog univerziteta Ivanka Popović rekla je u julu za BIRN da “MŠM svakako ne može da garantuje studentu koji upiše MŠM automatski upis na studije na FON-u”. Sa univerziteta BIRN-u je tada rečeno da zbog “uočenih nedostataka” nisu potpisali nijednu diplomu ovog zajedničkog programa FON-a i MŠM.

Dve nedelje pre dolaska inspekcije, FON i Mokrogorska škola menadžmenta potpisali su Sporazumni raskid Ugovora o zajedničkom obrazovnom programu za izvođenje master studija pod nazivom EMBA, sklopljen 29. decembra 2011. godine.

Ipak, inspektori u zapisniku napominju da se “iz ovako zaključenog sporazuma ne može zaključiti da je raskinut i Ugovor o strateškom partnerstvu zaključen 15.02.2015.”

Dekan Fakulteta organizacionih nauka Milija Suknović nije odgovarao na pozive i poruke BIRN-a, pa nismo uspeli da saznamo da li je ovaj ugovor raskinut, kao ni kako komentariše nalaze prosvetne inspekcije.

BIRN je pitao i Srđana Janićijevića, vlasnika i direktora Mokrogorske škole menadžmenta da li je ugovor iz 2015. godine raskinut, kao i da li će se saradnja FON-a i MŠM nastaviti u nekom drugom obliku.

“Ne želim da vam odgovorim na to pitanje”, rekao je Janićijević.

On nije želeo ni da komentariše nalaze prosvetne inspekcije rekavši da “inspekcija ništa nije pronašla, nema nikakvih nezakonitosti” i dodao da ga više ne zovemo.

Foto: BIRN/ Zapisnik o inspekcijskom nadzoru

Sporne stvari u studentskim dosijeima

Ministarstvo prosvete izvršilo je na FON-u vanredni inspekcijski nadzor u periodu od 15. do 30. septembra 2020. godine.

BIRN je dobio Zapisnik o inspekcijskom nadzoru od Ministarstva prosvete na osnovu Zahteva za pristup informacijama od javnog značaja.

Osim ličnih podataka u dokumentu su zacrnjeni, odnosno skriveni, i delovi za koje nije jasno zašto bi trebalo da budu tajni – kao što je visina školarine koju student plaća ili vrste potvrda koje su studenti dobijali.

U zapisniku koji je nastao nakon nadzora, navodi se da su pronađene brojne nepravilnosti u studentskim dosijeima.

“U vreme vršenja inspekcijskog nadzora ustanova nema uredno popunjene matične knjige studenata, već su ih vodili elektronskim putem do dobijanja dopisa Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja kojim je ukazano na obavezu vođenja matičnih knjiga u pisanom obliku”, piše u zapisniku o inspekcijskom nadzoru.

Prosvetni inspektori su pregledali studentska dosijea putem slučajnog uzorka.

U jednom su utvrdili da je ugovor između studenta i fakulteta zaključen bez broja, ali piše i da se “zaključuje na osnovu ugovora potpisanog između Univerziteta u Beogradu, Fakulteta organizacionih nauka i Mokrogorske škole menadžmenta o zajedničkom sprovođenju master programa Upravljanje poslovanjem”.

Međutim, Univerzitet u Beogradu nije strana potpisnica ovog ugovora.

Ugovorom između MŠM i FON-a regulisani su i visina i način plaćanja školarine, navodi se u zapisniku.

BIRN je u julu naveo da Mokrogorska škola menadžmenta ovaj zajednički program naplaćuje po ceni od 720.000 dinara, plus pdv, što je gotovo tri puta više nego cena ostalih master programa na FON-u koji koštaju 252.000 dinara.

Uvidom u dva pregledana studentska dosijea, prosvetna inspekcija utvrdila je da nema uplatnica na ime školarine.

Studenti ovog programa koji su u junu odgovorili na pitanja BIRN-a rekli su da školarinu plaćaju Mokrogorskoj školi menadžmenta.

“Imajući u vidu da kontrola finansijskog poslovanja ustanove nije u nadležnosti Prosvetne inspekcije, inspektori će se radi kontrole poslovanja FON-a obratiti Ministarstvu finansija, budžetskoj inspekciji”, navodi se u zapisniku.

Fakultet ima rok od 30 dana da otkloni nepravilnosti i uredi matične knjige studenata.

Osim toga, dekanu je naloženo da upozna Nastavno-naučno veće i Savet sa Zapisnikom i merama naloženim u Zapisniku o inspekcijskom nadzoru.

Za ovu meru, prosvetni inspektori dekanu nisu odredili rok u kom treba da učini. Kako BIRN saznaje, profesori još uvek nisu videli ovaj zapisnik.

Pošto dekan FON-a Milija Suknović nije odgovarao na poruke i poziva BIRN-a, nismo uspeli da saznamo iz kog razloga profesorima nije dao zapisnik i kada planira to da učini.