Radovi na sanaciji i adaptaciji Gerontološkog centra u Šapcu izvedeni su 2018. godine. Prema konkursnoj dokumentaciji ove radove obavilo je preduzeće „Refleks“ doo Majur. Na osnovu prvog ugovora, koji je zaključen osmog novembra 2017. godine vrednost ugovora o javnoj nabavci iznosila je 88.118.810 dinara sa PDV-om, a preduzeće koje je izabrano putem javne nabavke imalo je obavezu da radove završi u roku od 120 dana.

Međutim, umesto predviđenih 120, radovi su trajali 195 dana što pokazuje izmena ugovora doneta 14. maja 2018. godine. Ni cena radova nije ostala ista, ponuđač je podneo zahtev 27. jula 2018. godine za povećanje cene za 2.985.552 dinara bez PDV-a, što mu je i odobreno odlukom, koja je doneta 17. oktobra 2018. godine.

Prema rečima članova porodice jedne dugogodišnje korisnice usluga Gerontološkog centra, ovi radovi su u mnogome poboljšali uslove boravka pacijenata u ovom domu za stare. Međutim kako ističu radovi su izvođeni neplanski, a najveću žrtvu su podneli upravo korisnici, koji su stari, bolesni, a neki i nepokretni.

„Moja majka je bila nepokretna i u vreme izvođenja radova, morali su da je premeste iz njene sobe u drugi objekat. Kako ta prostorija nije predviđena za osobe, koje su non stop u krevetu, njoj je bio otežan boravak. Tih meseci nije imala preko potrebne police, koje bi se nalazile pored kreveta, a u nekim trenucima bili su smešteni u zajedničke prostorije, gde je njih 10 ležalo u krevetima jedni do drugih“, navodi sagovornica BIRN-a.

Sagovornica, koja nije želela da joj otkrivamo identitet, navodi da se u novu rekonstrukciju objekta ušlo nakon samo nekoliko meseci, kada su menjani podovi u objektu.

Na sajtu Gerontološkog centra, pronašli smo podatak o novoj Javnoj nabavci od 16. septembra 2019. godine za „Izvođenje radova na sanaciji podova i ugradnju vrata i roletni“, čija ukupna ugovorena vrednost iznosi 3.856.080 dinara sa PDV-om.

Navode rodbine korisnika usluga Gerontološkog centra pokušali smo da proverimo kod v.d. direktora Gerontološkog centra Marije Marković, ali bezuspešno i to više nedelja. Marija Marković, prvo je pristala da odgovori na pitanja BIRN-a, ali nam je objasnila da moramo zatražiti odobrenje Ministrastva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, jer u Gerontološkom centru i dalje važe posebna pravila zbog aktuelne epidemiološke situacije.

Iako smo naznačili da bismo razgovor sa Marijom Marković obavili ispred objekta ili u dvorištu, nadležni u Ministarstvu su naveli da to nije epidemiološki bezbedno i naš zahtev odbili. Nakon odbijenog zahteva, pitanja smo poslali mejlom, ali nam je v.d. direktorka Marija Marković, nakon što je videla pitanja, odgovorila da „u ovom momentu nema saglasnost ministarstva za komunikaciju sa medijima, ni na koji način i ni na koju temu, jer je u ovom momentu prioritet zdravstvena zaštita korisnika tj. sprečavanje zaraze virusom KOVID-19“. Tako su završeni višenedeljni pokušaji BIRN-a da dobijemo i drugu stranu.

Informacije vezane za rekonstrukciju potržili smo u preduzeću Refleks, koje je bilo angažovano kao izvođač radova. Direktor te firme Miroslav Dišić kaže da je glavni razlog za produžavanje roka za završetak radova bio taj „što se rekonstrukcija radila fazno po objektima, zbog korisnika koji su bili tu smešteni i tokom rekonstrukcije, kao i nepovoljnih vremenskih uslovi, koji su ometali radove koji su izvršeni na otvorenom, kao što je fasada i rekonstrukcija krova“ ističe Dišić za BIRN.

Kada je u pitanju rekonstrukcija podova, Dišić objašnjava da ti radovi nisu bili deo javne nabavke na osnovu koje je njegova firma dobila posao. Kaže da je „u projektu tražena samo rekonstrukcija manjeg dela poda u jednoj prostoriji“.

Direktor firme „Refleks“ doo Majur dodaje i da je do povećanja cene došlo nakon nepredviđenih radova kao što su rekonstrukcija krova i ugradnja stolarije. „Cenu nekih radova i njihov obim nekada ne možete utvrditi dok ne počnete da radite, tako se neretko dešava da oštećenje bude veće nego što bi se planiranom rekonstrukcijom moglo sanirati, te uz saglasnost naručioca radova i uz opravdane razloge može doći do povećanja cene“, objašnjava Miroslav Dišić komentarišući rekonstrukciju koju je uradila firma „Refleks“.