„Super su radovi, ne smeta mi. Svako treba da radi svoj posao. Jedino mi smeta što ne radi lift“, ovako radove u domu zdravlja u Vrnjačkoj Banji vidi penzionerka iz ovog mesta, koju novinari BIRNa zatiču ispred zgrade ove zdravstvene ustanove.

Da treba da se radi i da im radovi ne prave probleme, dok čekaju na preglede lekara iako sa kraćim pauzama traju oko tri godine, zbirni je utisak pojedinih meštana Vrnjačke Banje sa kojima smo razgovarali 18. septembra tokom obilaska radova u ovom domu zdravlja. 

 U obnovu ovog doma zdravlja ulaže se više od 280 miliona dinara, odnosno 2,4 miliona evra. Vrednost prve faze radova je preko 120 miliona dinara, oko milion evra, dok je druga faza radova nešto skuplja –  preko 166 miliona dinara, odnosno oko 1,4 miliona evra. 

Osim korone, koja je zatvorila gradilište u februaru 2020. godine, razlog kašnjenja je i „specifičnosti objekta“, koji ne može da se zatvori dok su radovi u toku, kako to objašnjava Marijana Stevanović, nadzor ispred opštine Vrnjačka Banja. 

„Danom proglašenja vanrednog stanja, istog dana izvođači su uvedeni u posao, istog dana je zatvoreno gradilište. I onda dok su se uhodali sa svime“, objašnjava Stevanović tokom obilaska radova 18. septembra 2020. godine.   

Direktorka doma zdravlja Nikola Džamić u Vrnjačkoj Banji, Vesna Malićanin, kaže da je kašnjenje radova ne brine zbog epidemiološke situacije i mogućeg povećanog broja zaraženih virusom korona, koji se očekuje na jesen kako se većina radova „izvodi na trećem spratu gde je pravni i administarativni deo“. 

Vesna Malićanin, Direktorka Doma zdravlja „Dr Nikola Džamić“

Rekonstrukcija doma zdravlja Nikola Džamić u Vrnjačkoj Banji počela je avgusta 2017. godine kada je javna nabavka za prvu fazu radova dodeljena firmama „Ramak“ doo i „Ortel“ doo iz Čačka i „Interklimi“ doo iz Vrnjačke Banje. Zamena prozora i vrata, termoizolacija fasade, saniranje sanitarnih čvorova, radovi na elektroinstalacijama kotlarnice kasnili su od samog početka zbog postupka pred Komisijom za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki. 

Firme „Tončev gradnja“ iz Surdulice i „Gradal“ iz Niša, jedna od nekoliko grupa ponuđača u ovom poslu, pokušali su da „ospore“ odluku naručioca obrativši se Komisiji za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki tokom septembra 2017. godine. Njihov zahtev odbijen kao neosnovan Rešenjem komisije narednog meseca. 

„Ponuda podnosioca zahteva sadrži bitne nedostatke u smislu člana 106 stav 1. Tačka 5) ZJN zbog kojih nije moguće utvrditi stvarnu sadržinu ponude, odnosno uporediti je sa drugim ponudama“, navodi se u Rešenju komisije iz novembra 2017. godine.

Osim početnog kašnjenja, prvobitan ugovor sa izvođačima iz Čačka i Vrnjačke Banje izmenjen je dva puta tokom marta i juna 2018. godine, pa je rok za izvođenje radova sa početnih 90 produžen na 220 radnih dana u poslednjoj verziji ugovora. 

Javna nabavka za drugu fazu radova raspisana je tokom novembra 2019. godine, a dodeljena firmama „Kej“ doo iz Valjeva i „GMD Projekt“ doo iz Beograda u februaru 2020. godine. Radovi na zameni stolarije, podova i plafona, obnovi elektro-instalacija i kanalizacione mreže, kao i dodavanju grejnih tela su u kašnjenju zbog virusa korona, kako je objašnjeno BIRN-u tokom obilaska radova.