Zgrada jedine gradske osnovne škole u opštini Kladovo sagrađena je šezdesetih godina prošlog veka i do adaptacije i energetske sanacije, koja je sprovedena 2018. godine ozbiljnijih radova nije bilo.

Obim neophodnih radova na adaptaciji i energetskoj sanaciji objekata kladovske škole sagledalo je stručno lice, koje je poslala Kancelarija. Opštinska uprava je sprovela javnu nabavku za izradu projektne dokumentacije za adaptaciju i energetsku sanaciju objekata 1, 2 i 3 kladovske osnovne škole.

Ulaz u školu

Projektnu dokumentaciju izradio je “Arko-enetrijer” d.o.o. iz Novog Sada. Po potpisivanju ugovora o realizaciji projekta sanacije škole, opštinska uprava pokreće javnu nabavku za građevinske radove. Radovi su obuhvatali arhitetektonsko- građevinske, elektroenergetske i telekomunikacione, kao i radove na protivpožarnoj zaštiti objekata.

Lokalna firma bila uključena u izvođenje radova budući da je Ugovor o izvođenju radova potpisan sa grupom ponuđača – “Bimbo” d.o.o. Beograd, AD “Đerdap usluge” Kladovo, “Tina elektro” d.o.o. Stari Banovci i TVI d.o.o. Beograd. Inače, Republička komisija za zaštitu prava u postupcima javnih nabavki kao neosnovan odbila je zahtev za zaštitu prava, koji je podnela grupa ponuđača, koju su činili beogradski “Jugogradnja” i “Almaks Security Systems”.

S obzirom da Kladovo ima samo jednu osnovnu školu, radovi su izvođeni najpre u objektu 2 i 3, jer se nastava održavala u objektu 1 i tek po završetku radova u objektima 2 i 3, rađen je objekat 1.

Izvođenje radova počelo je 15. januara 2018. i završeni su za 255 kalendarskih dana 31. oktobra 2018. što je 45 dana duže u odnosu na ugovoreni rok. Izvođač je zahtev za produženje roka podneo 1. avgusta 2018.godine. Vrednost izvedenih radova na osnovu ugovora i okončane situacije je 108.800.586 dinara bez PDV.

Tokom adaptacije škole utvrđena je neophodnost dodatnih radova, koji nisu bili uključeni u prvobitni projekat. Dodatni i nepredviđeni radovi se nisu nalazili u specifikaciji radova javnih nabavki, a odnosili su se na saniranje krova na objektu 3. Takođe, trebalo je sanirati toalete u istom objektu, gde je tokom izvođenja radova došlo do pucanja dotrajalih vodovodnih i kanalizacionih instalacija i otpadanja zidnih keramičkih pločica.

Radovi po Ugovoru o izvođenju dodatnih (nepredviđenih) radova počeli su 24. avgusta 2018. i završeni su prema građevinskom dnevniku u ugovorenom roku od 25 dana. Njihova vrednost bila je 16.296.960 dinara.