Dom za duševno obolela lica „01. oktobar” u Starom Lecu drugi je po veličini objekat socijalne zaštite za duševno obolele u Srbiji. Prema informacijama, koje smo dobili od uprave ovog objekta, ovaj dom ima 550 korisnika.

Odluka o pokretanju otvorenog postupka za javnu nabavku doneta je 12.12.2017. dok je tek 13.06.2018. ugovor dodeljen zajedničkoj ponudi novosadskih firmi “Gat” i “Axis”. Ugovor je zaključen na iznos od 58.770.881 dinara.

Prvobitni rok za izvršenje kompletnih radova bio je 150 kalendarskih dana. Međutim, odlukom o izmeni ugovora prvobitno je odlučeno da se rok za završetak radova poveća za 50 dana, tako da je kompletan posao trebao biti završen za 200 kalendarskih dana.

Međutim, donete su još dve odluke o izmeni javne nabavke, čime je rok za završetak nakon prve odluke povećan za 30 kalendarskih dana, dok je drugom odlukom povećan za 45 kalendarskih dana, tako da je kompletan posao završen za 275 kalendarskih dana. 

Doktorka Mirjana Vuković, koja je bila na poziciji direktorke doma za vreme realizacije projekta, kaže da je rok za završetak radova produžavan zato što je bilo dosta komplikacija tokom izgradnje objekta.

“Stari objekat je bio montažnog tipa i nije se mogao renovirati, pa smo morali da izgradimo potpuno novi objekat. Bilo je problema sa kreiranjem temelja za novi objekat zato što su temelji pukli i morali su da se prave novi. Zatim smo ušli u zimski period, pa je samim tim sušenje temelja bilo otežano. Problema je bilo i sa postavljanjem i sušenjem vinila na zidove i podove, zato što vinil treba da se stavi na potpuno suvu podlogu, pa su ga odlepljivali i ponovo stavljali. Nadzorni odbor je pratio kompletan projekat i svake nedelje su imali sastanke, tako da je sve proteklo kako treba”, kazala je ona.

Vuković dodaje da dom za duševna lica nije imao nikakvih problema tokom realizacije projekta, jer su imali takve uslove da su mogli u potpunosti da odvoje deo doma oko renoviranog objekta.