Radovi na adaptaciji i energetskoj sanaciji zgrade Doma zdravlja u Senti dva puta su produžavani, tako da je rok za izvođenje sa prvobitno planiranih 150 produžen na 280 dana, dok je u međuvremenu vođen i pregovarački postupak za dodatne radove, čija je vrednost veća od deset odsto cene postignute na tenderu.

Po informacijama sa sajta Kancelarija za javna ulaganja, radovima na ovom objektu obuhvaćena je sanacija fasade, čime je podignuta energetska efikasnost objekta. Radovi su obuhvatili zamenu spoljne stolarije, kao i sanaciju unutrašnje stolarije, izradu kontaktne fasade i bojenje, limeno opšivanje krovova, nadzidaka, nadstrešnica i zamena oluka, kao i postavku podnih obloga i saniranje parketa.

Javna nabavka procenjene vrednosti od nešto više od 32,8 miliona dinara bez PDV-a raspisana je 10. februara 2017. godine, a ugovor je zaključen dva meseca kasnije, 11. aprila, s rokom izvođenja od 150 dana od uvođenja u posao, odnosno pet meseci.

dom-zdravlja-senta
Dom zdravlja u Senti

Na tender su se javile tri grupe ponuđača. Kao najpovoljnija izabrana je ponuda Jugogradnje i „Almaks security systems“ iz Beograda, vredna nešto više od 27,7 miliona dinara bez PDV-a. Oni su ponudili nižu cenu u odnosu na grupu GAT i AXIS građevinski biro iz Novog Sada, koji su ponudili cenu nešto veću od 29,8 miliona dinara bez PDV-a, dok je ponuda grupe „PMC inženjering“, „Gradnja mont“ i „Ortel“ vredna skoro 31,5 miliona dinara obačena kao neprihvatljiva.

U tom periodu grupa „Jugogradnja“ i „Almaks security systems“ iz Beograda, takođe, je učestvovala na još jednom tenderu u Senti, koji finansira Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima – obnovi Gimanizije.

Prva izmena ugovora odnosi se na produženje roka za izvođenje radova. Odluka je na portalu javnih nabavki objavljena 09. novembra. Kako se navodi u dokumentu, rok je sa 150 kalendarskih dana povećan za 30 zbog havarije – poplave u zgradi Doma zdravlja. Sledeće produženje roka za izvođenje radova objavljeno je na portalu 07. februara 2018. godine, čime su bez obrazloženja radovi produženi za još 130 dana, na ukupno 280 kalendarskih dana.

Uporedo sa prvim produžetkom roka za izvođenje, sredinom novembra 2017. godine pokrenut je pregovarački postupak naručioca i izvođača za dodatne radove, a ugovor vredan nešto više od 3,6 miliona dinara sklopljen je krajem pomenutog meseca, s rokom završetka od 60 dana od uvođenja u posao.

Da su radovi završeni Kancelarija za javna ulaganja na svom sajtu objavljuje 08. marta 2018. godine.

Senćanski zvaničnici su investiciju ocenili kao „ulaganje veka”, pošto većih ulaganja u zgradu nije bilo više od tri i po decenije.