Kada je krajem decembra 2016. godine načelnica Opštinske uprave opštine Arilje Gorica Petrović, na osnovu Izveštaja Komisije za javne nabavke donela Odluku o dodeli ugovora o javnoj nabavci radova na adaptaciji školske zgrade i rekonstrukciji i adaptaciji fiskulturne sale OŠ „Jezdimir Tripković“ u Latvici, formalno su ispunjeni svi uslovi za sklapanje ugovora sa najpovoljnijim ponuđačem za izvođenje radova. Ugovor je zaključen 26. decembra 2016. sa ugovorenim rokom od 60 kalendarskih dana za završetak radova.

„U vreme izvođenja radova na školi, ja nisam bio direktor škole. Bila je moja koleginica, koja je u međuvremenu otišla u penziju i preminula. Imao sam određenih primedbi tada kada su radovi izvođeni, ali ne bih sada da o tome govorim, naročito iz razloga što tadašnja direktorka, sa kojom sam imao nesuglasica, nije više među živima”, kaže sadašnji direktor škole Dragan Pavlović. 

Sve vreme, dok su trajali građevinski radovi na adaptaciji škole i fiskulturne sale, koja je odvojeni objekat u školskom dvorištu, učenici su redovno pohađali nastavu. 

„Nastava se odvijala u tim uslovima i nije prekidana zbog izvođenja radova. Dešavalo se da dok učenici prate nastavu, radnici menjaju prozore na učionici ili rade na skeli, pa prolaze pored prozora, ali to nije ometalo nastavu”, kaže direktor Pavlović. 

Zoran Čemerikić, savetnik za poslove vođenja javnih investicija u Odseku za investicije i javne nabavke opštine Arilje, koji je imao funkciju nadzornog organa na izvođenju građevinskih radova, kaže da su se „trudili da izvođenje radova što više prilagodimo potrebama izvođenja nastave”.

„Unutrašnje radove u učionicama organizovali smo subotom i nedeljom. Sala za fizičko inače nije bila u upotrebi ni pre početka radova, pa je nastava fizičkog vaspitanja organizovana na sportskim terenima škole sve do završetka radova na adaptaciji sale”, kaže Čemerkić. 

Jedini problem na koji on ukazuje je bio zahtev izvođača radova, u dva navrata, da se produži rok za završetak radova. 

„Nisam siguran da su njihovi zahtevi za produžetak radova bili potpuno opravdani, ali kvalitet radova bio je zadovoljavajući”, kaže Čemerikić.

Opštinska uprava opštine Arilje u dva navrata je na zahtev izvođača radova donosila Odluke o izmeni Ugovora o izvođenju građevinskih radova na adaptaciji školske zgrade i rekonstrukciji i adaptaciji fiskulturne sale. Najpre su radovi produženi sa ugovorenih 60 kalendarskih dana na 90, a potom na 120 kalendarskih dana. Oba puta saglasnost za produživanje radova dala je i Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima. 

Garantni rok za izvedene radove, u skladu sa zakonom, bio je dve godine. Ozbiljnijih primedbi u garantnom roku nije bilo, osim što su se pojavili tragovi vlage na zidovima u fiskulturnoj sali. 

„Nakon radova na adaptaciji škole izvedeni su i radovi po drugoj javnoj nabavci na regulaciji potoka, koji protiče pored školskog dvorišta u blizini fiskulturne sale. Time je rešen problem izlivanja vode, koja je plavila teren oko sale, pa je postojao problem da se podigne pod u sali”, kaže Zoran Čemerikić.