Posao da na Domu zdravlja u Nišu zameni spoljnu stolariju, obnovi fasadu, izgradi sistem solarnog grejanja, renovira sve toalete, zameni trotoare u krugu oko zgrade, postavi armirane betonske ploče u garaži i zameni vrata, kao i da postavi termoizolaciju na plafonu i zidovima garaže od kamene vune – dodeljen je preduzeću za proizvodnju, trgovinu i usluge ‘GAT’ d.o.o. iz Novog Sada.

Prvobitno dogovoreni rok od 150 dana za završetak radova dva puta je probijan.

Umesto da radovi budu završeni početkom jula, aneksom ugovora rok za završetak radova je produžen za 50 dana “zbog obustave radova na ugradnji vrata na sanitarnim čvorovima i loših vremenskih uslova”.

Još jednim aneksom iz avgusta dodatno je produženo vreme za koje izvođač treba da završi radove za još 15 dana “zbog relativno kasnog dogovora oko pozicije betoniranja ploče u garaži” i zbog loših vremenskih uslova.

Zbog toga je, nakon ovih izmena ugovora, rok pomeren sa 150 na 215 dana.

dom-zdravlja-nis
Dom zdravlja Niš

Građani su, kako ukazuje Zaštitnik prava pacijenata Miljan Petrović, u nekoliko slučajeva pohvalili su nov izgled i funkcionalnosti zgrade niškog Doma zdravlja.

„Bilo je možda 2-3 pohvale građana da je to sad bolje, da su sanitarni čvorovi u boljem stanju nego što je to bilo ranije”, objašnjava Petrović.

Inače, za ovaj posao prihvaćena je ponuda novosadske firme GAT od preko 106 miliona dinara.