Opština Lučani je u decembru 2015. godine sklopila Ugovor o javnoj nabavci radova na sanaciji terena ugroženog klizištem na lokalitetima Gvarilovići i Rzav. Ugovorom je predviđeno da izabrani izvršilac radova, a u pitanju je GP „Stabil Pro“ iz Užica, posao završi u roku od 45 dana od dana uvođenja u posao.

Klizište, koje se pojavilo, ugrožavalo je magistralni cevovod vodosistema Rzav, kojim je voda dolazila do glavnog rezervoara sa koga su se Lučani snabdevali pijaćom vodom, a klizište, koje se pojavilo u širokom obodu, je ugrožavalo i nekoliko kuća u lučanskom naselju Gavrilovići.

„Kao što se da videti ovo je ozbiljan i zahtevan tehnički zadatak. Kada smo prvi put izašli i videli klizište činilo se da je u pitanju mali i beznačajan problem, ali brzo smo videli da je ugrožen glavni magistralni cevovod sistema Rzav i da bi, u slučaju da zbog klizišta pukne cev, Lučani ostali bez pijaće vode, a i nekoliko kuća u naselju Gavrilovići bi sigurno odnelo klizište”, rekla je za lučanski Radio D, Vesna Stambolić, tadašnja predsednica opštine Lučani, prilikom obilaska započetih radova na sanaciji klizišta.

Za razliku od bivše predsednice opštine, meštani naselja Gavrilovići, nisu raspoloženi da pričaju o klizištu, koje im je ugrozilo kuće, kao i o radovima koji su izvođeni na sanaciji klizišta. Za sve što smo želeli da ih pitamo uputili su nas na nadležne u opštini, sa uočljivim strahom da bilo šta pričaju sa novinarima.

Činjenica je da pokretanja tla nije bilo ranije, pre izgradnje cevovoda vodosistema, iako se radi o strmoj površini, koja je velikim delom livada bez drveća i bez stabala voćaka, dakle bez korenja, koje bi zemljište držalo stabilnim.

Iako su radovi počeli u zimsko vreme, optimizma da će biti završeni u predviđenom roku nije nedostajalo.

„Dobro je što nam vreme ide na ruku, ovde se radi vredno i ubrzano da radovi što pre budu gotovi na opšte zadovoljstvo”, rekla je predsednica opštine Vesna Stambolić prilikom zvaničnog obeleževanja početka radova.

Kako se ispostavilo na „opšte zadovoljstvo“ morali su da sačekaju i lokalna vlast i stanovnici naselja Gavrilovići, jer radovi nisu išli predviđenim tempom, pa se izvođač radova obratio 18. maja naredne 2016. godine, sa zahtevom za izmenu ugovora u smislu produžetka roka za završetak radova do 5. septembra 2016. godine.

Sa ovim zahtevom saglasili su se ni Opština Lučani i Komisija za upravljanje javnim radovima.

Inače početak priče o sanaciji klizišta u lučanskom naselju Gavrilovići vraća nas još u vreme ministrovanja Velimira Ilića, koji je kao komšija iz Čačka imao sluha za nevolje Lučanaca, pa je Ministarstvo na čijem čelu je bio, platilo istražne radove i projektnu dokumentaciju, koje je radio Institut CIP, a novac za izvođenje radova dala Komisija za upravljanje javnim radovima.

Investicija je bila vredna oko 17 miliona dinara, ukupno sa troškovima geodetskog ispitivanja i izvođenja radova.

I danas su vidljivi tragovi klizišta, a široki pojas strmog reljefa i dalje je bez drveća, čije korenje bi stabilizovalo zemlju.