Rekonstrukcija zgrade osnovne škole „Ugrin Branković“ u Kučevu trebalo je da se okonča početkom 2019. godine, ali su zbog nepredviđenih i dodatnih radova rokovi izvođaču produženi za skoro tri meseca, a vrednost investicije uvećana za oko osam miliona dinara ili 13 odsto više u odnosu na prvobitno ugovoren iznos.

Zgrada osnovne škole u Kučevu izgrađena je početkom devedesetih. Sa područnim odeljenjima ranije je brojala preko 1.000 učenika, ali zbog iseljavanja i negativnog prirodnog priraštaja danas ima oko 400 učenika, od kojih je oko 300 u objektu matične škole.

Kroz projekat, koji je finansiralo Ministarstvo prosvete, 2018. je završena izgradnja „tople veze“ kojom je škola postala funkcionalno povezana sa sportskom halom.

Kroz projekat, koji je finansirala Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima, škola je trebalo da, pre svega, poveća energetsku efikasnost i unapredi sistem protivpožarne zaštite.

Bila je predviđena kompletna zamena spoljne stolarije, rekonstrukcija krovnog pokrivača i kotlarnice, postavljanje solarnih instalacija, zamena podova i sanacija vodovodne i kanalizacione mreže.

U postupku nabavke, koji je pokrenut početkom aprila 2018. godine potencijalni ponuđači imali su veći broj nedoumica i zamerki na konkursnu dokumentaciju, koja je zbog toga bila izmenjena u čak tri navrata. Naručilac je dobio sedam ponuda za izvođenje radova, a nakon odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, usledile su žalbe za zaštitu prava, koje su odbijene.

Direktorka Osnovne škole „Ugrin Branković“ u Kučevu, Snežana Kržanović o radovima

Ipak, to je za oko 2 i po meseca prolongiralo zaključenje ugovora sa izvođačima i propuštena je prilika da se barem veći deo radova okonča pre početka nove školske godine.

Ugovor je 28. avgusta zaključen sa firmom „Neimar projekt“ iz Beograda, kao nosiocem posla i članovima grupe ponuđača, firmama „Entervox“ iz Beograda i „Sigurnost“ iz Niša.

Rok za završetak radova iznosio je 120 dana, a ugovorena cena 59.826.948 dinara.

Radovi su počeli tek 21. novembra. Kako je objasnila direktorka škole, Snežana Kržanović, do zastoja je došlo zbog uvođenja podizvođača u poslove. Od tog trenutka do kraja školske godine, učenici su izmešteni u Ekonomsko-mašinsku škole i zgradu isturenog odeljenja muzičke škole u Kučevu.

os-kucevo-ugrin-brankovic
Izgled škole spolja

Tokom marta i maja 2019. aneksima ugovora vrednost radova je uvećana na 67.717.819 dinara, a rok za završetak produžen na 200 dana.

Izvođač je zatražio izmenu ugovora zbog „radova, koji nisu bili obuhvaćeni ugovorom“ i „viškova radova”.

Kako kaže Kržanović, to se odnosilo na obradu obijenih zidova oko zamenjene stolarije. Ona je navela i da u ugovoru za ugradnju sistema protivpožarne zaštite nisu bili obuhvaćeni sportska hala i novoizgrađena „tople veze“, dok među zaposlenim saznajemo i da je gromobranska instalacija bila izostavljena u projektnoj dokumentaciji.

Dodatni neplanirani radovi

Škola je od investicije imala višestruku korist. Sa starih kotolova na ugalj i drva, prešlo se na automatizovani sistem grejanja na pelet. Postavljanjem solarnih panela, smanjena je potrošnja struje za zagrevanje vode u kuhinji i toaletima. Takođe, dobila je nove podove, toalete i funkcionalan sistem za dojavu požara.

Međutim, problem je što škola i dalje nema adekvatnu unutrašnju hidrantsku mrežu, kao i zaštitu od voda, koje se slivaju sa okolnih brda i mogu da poplave najniže delove kotlarnice u kojoj se nalazi nova oprema za grejanje.