Radovi na rekonstrukciji zgrade zaječarske osnovne škole „Ljubica Radosavljević Nada“ otpočeli su u februaru 2018. godine, kada je dat rok od 180 dana za završetak radova. Kada su radovi otpočeli niko nije ni slutio da će umesto u predviđenom roku, radovi biti privedeni kraju tek osamnaest meseci kasnije.

Rekonstrukciju škole finasirala je Kancelarija za javna ulaganja i to u iznosu od 143 miliona dinara. Tokom realizacije projekta, usled loše projektne dokumentacije, došlo je do probijanja rokova ali i prvobitnog budžeta predviđenog za ovaj projekat i to za 35 posto. Raspisan je novi tender vredan 21.495.828 dinara, a ugovor o javnoj nabavci radova dodeljen je ponovo preduzeću GP „Tončev gradnja“ iz Surdulice.

„Pošto do septembra 2018. radovi nisu bili završeni, učenici viših razreda morali su da nastavu pohađaju u srednjoškolskom centru, u popodnevnim terminima. Tokom leta, kada su radovi mogli da se intenziviraju, sve se odvijalo jako sporo, jer nije bilo dovoljno radnika za tako veliki objekat. Obećanje izvođača radova tada je bilo da će za najkasnije dva meseca sve biti završeno. Krajem oktobra data su nova obećanja da će radovi uskoro da se završe, ali radovi su izvođeni u sve manjem obimu i na kraju su potpuno obustavljeni“, kazao je Goran Manojlović, nastavnik ove škole i predsednik Unije sindikata prosvetnih radnika u Zaječaru.

Sadašnji direktor osnovne škole Veroslav Paunović kvalitet izvedenih radova, na skali od 1 do 5, ocenio je ocenom četiri i naglasio da izvođenje nastave van matične škole nije uticalo na rezultate, koje su učenici viših razreda ostvarili.

„Veći deo radova završen je septembra, oktobra 2018. godine, međutim onda su se u dvorištu pojavile podzemne vode, ispao je problem sa cevima za grejanje, pa je  trebalo dodatno da se odradi projekat. To je dodatno usporilo radove. I to je posle završeno, tako da je završna suma oko 220 miliona dinara za celu školu“, izjavio je Veroslav Paunović direktor škole.

Svi učenici konačno su seli u klupe septembra 2019. godine. Niži razredi nisu ni napuštali matični objekat, dok su viši razredi školu pohađali u srednjoškolskom centru.

Verica Muhić u vreme rekonstrukcije bila je član Saveta roditelja. Njeno četvoro dece pohađalo je nastavu u ovoj školi i to dvoje mlađe dece u matičnom objektu, a dvoje starijih u srednjoškolskom centru. „U početku nam je obećano da će tokom rekonstrukcije sva deca pohađati nastavu u matičnoj školi, bez obzira na rekonsrukciju škole. Međutim, kasnije je napravljen novi raspored i odlučeno je da će mlađa deca pohađati nastavu u matičnoj školi, a starija u srednjoj. Mlađa deca išla su prepodne u školu, a starija popodne. Meni je to predstavljalo veliki problem. Moj suprug puno radi, ali je bio prinuđen da ide po decu posle nastave. Sada su zadovoljni i roditelji i deca što se vraćaju u školu. Za sada sve funkcioniše. Radovi su dobro urađeni, zimus je bilo i vode i grejanje je bio dobro. Sve je bilo kako treba“, zaključila je Verica Muhić.