Opštinska uprava Medveđa objavila je 25.10.2016. godine poziv za podnošenje ponuda za radove na sanaciji i adaptaciji Doma zdravlja u Medveđi. Procenjena vrednost javne nabavke iznosila je 41.640.812 dinara.

Dana 23.12.2016. godine došlo je do obustave postupka javne nabavke, jer su stigle dve neprihvatljive ponude, pa se nisu stekli uslovi  za dodelu ugovora.

Krajem aprila 2017. godine načelnik Opštinske uprave opštine Medveđa donosi Odluku o dodeli ugovora firmi „Neimar project” iz Beograda. Rok za izvođenje radova bio je  120 dana.

Sredinom oktobra izvođač je tražio produžetak roka za izvođenje radova do 60 dana. Krajem decembra izvođača traži produžetak roka za dodatnih 25 dana.

Nadzor i predstavnici Kancelarije za javna ulaganja dali su saglasnost za produžetak roka. Rok za izvođenje radova produžen je na 205 kalendarskih dana. Oktobra 2018. načelnik Opštinske uprave opštine Medveđa donosi odluku o izmeni vrednost ugovora. U obrazloženju odluke stoji da su se u toku izvođenja radova pojavili viškovi radova na koje su Nadzorni organ i Kancelarija za upravljanje javnim ulaganjima dali saglasnost. Ugovorne strane utvrđuju da vrednost viškova radova iznosi 1.675.038 dinara bez PDV-a.