Bio je avgust 2018, i u Beogradu je bilo vrelo: glavni grad je bio najtopliji tog meseca u celoj Srbiji. Međutim, zaposleni u arhitektonskom birou „Time studio“ nisu marili za vrućinu: marljivo su radili i u avgustu završili posao.

Posao je uradila grupa inženjera – arhitekture, građevinarstva, mašinstva i elektrotehnike, a među angažovanim arhitektama bila je i Tatjana Petrov, suvlasnica firme „Time studio“.

Šta je ova grupa ljudi uradila? Spremali su izveštaj o zatečenom stanju zgrade za firmu „Stefial“, tada u većinskom vlasništvu poznatog fudbalera i trenera Dejana Stankovića – u Kursulinoj ulici na Vračaru, a sve za potrebe ozakonjenja ovog objekta.

Za zgradu u Kursulinoj, Tatjana Petrov i „Time studio“ su napisali da još uvek nije završena. 

Ovo je bilo tačno, ali samo ako bi se gledalo u najširem mogućem smislu. Naime, ova zgrada ne samo da nije bila završena, već još uvek nije ni bila počela njena izgradnja.

Tu, i dalje nepostojeću zgradu, 5. novembra 2018, će svojim potpisom ozakoniti Nemanja Stajić, tada sekretar za poslove ozakonjenja Grada Beograda. U rešenju o ozakonjenju, koje je BIRN dobio na osnovu zahteva za pristup informacijama od javnog značaja, navodi se da zgrada ima sedam nadzemnih etaža i oko 5.300 kvadrata bruto.

Nijedan kvadrat u tom trenutku nije postojao. Sekretarijat i Nemanja Stajić su u novembru 2018. ozakonili „vazduh“. Zgrada će zauzeti taj ozakonjeni prostor – odnosno, biti konstruktivno završena – tek krajem 2019. i početkom 2020. godine.

Istog dana je ozakonjena i – još uvek nezavršena – zgrada u Baba Višnjinoj, takođe „Stefialova“.

Zakon o ozakonjenju objekata jasno propisuje da mogu da budu ozakonjeni samo objekti koji su bili konstruktivno završeni, odnosno „pod krovom“, u trenutku stupanja ovog zakona na snagu u novembru 2015. i koji se vide na satelitskom snimku Republičkog geodetskog zavoda (RGZ) iz tog perioda. 

Sekretarijat, Nemanja Stajić, firma „Stefial“, njeni tadašnji vlasnici Dejan Stanković i Dragan Ruvarac, Tatjana Petrov i „Time studio“ nisu odgovorili na pitanja BIRN-a o spornim ozakonjenjima.

U vreme gradnje ove dve zgrade, firma „Stefial“ bila je 90 odsto u vlasništvu Dejana Stankovića i 10 odsto Dragana Ruvarca. Od decembra 2023, vlasnik 100 odsto firme je crnogorski državljanin Borislav Bulatović.

BIRN je prošle godine pisao o tome kako su firmi Dejana Stankovića bez osnova ozakonjene hiljade nelegalno podignutih kvadrata, a sada uz, pomoć Rešenja o ozakonjenju, BIRN otkriva da je zgrada u Kursulinoj ne samo sumnjivo ozakonjena, već i da je ozakonjena pre nego što je uopšte postojala.

Ovo je samo jedno u nizu spornih ozakonjenja koje je BIRN otkrio prošle godine kada je objavio bazu divlje gradnje koja broji više od 300 objekata sa oko pola miliona kvadrata ozakonjenih bez jasnog zakonskog osnova.

Dejan Stanković i ozakonjenje zgrade koje nema

Kako pokazuje satelitski snimak Google Earth iz septembra 2018, na parceli u Kursulinoj nalazio se samo jedan žuti bager, šut i otpad od kuća koje su prethodno bile na ovom mestu, pa srušene – bez dozvole. 

Ovaj nemili detalj je promakao svim inspekcijama, policiji i zaposlenima u opštini Vračar čija se zgrada nalazi preko puta zgrade u Kursulinoj, koji su gledali kako se stare kuće ruše bez građevinske table.

Prema satelitskim snimcima Google Earth, 14. novembra 2018. na ovoj lokaciji još uvek nema ničega, a ruševine i šut su raščišćeni. 

Međutim, Rešenje o ozakonjenju ove zgrade iz istog meseca, pokazuje da ne samo da je „Time studio“ u avgustu podneo izveštaj o zatečenom stanju za zgradu koja ne postoji, već i da je Sekretarijat za poslove ozakonjenja objekata Grada Beograda takođe ozakonio zgradu koja ne postoji.

Rešenje o ozakonjenju zgrade sa sedam nadzemnih etaža u Kursulinoj ulici od 5. novembra 2015. godine i snimak Google Eartha-a parcele na kojoj bi zgrada trebalo da se nalazi od 14. novembra iste godine.

Zidanje zgrade u Kursulinoj je počelo u nekom trenutku u 2019. godine. Satelitski snimak od 21. februara 2019. pokazuje da su još uvek na parceli bageri i da zgrada još nije „izašla iz zemlje“.

BIRN je pitao Sekretarijat za poslove ozakonjenja objekata i Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Grada Beograda o detaljima ovog slučaja – zbog čega su doneli rešenje o ozakonjenju za zgradu koja ne postoji – ali do objavljivanja teksta nije stigao nikakav odgovor.

Prema rečima Jasmine Paunović, tužiteljke Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, ona u ovom slučaju vidi potencijalno dva krivična dela iz Krivičnog zakonika.

„Kada je reč o arhitektonskom birou, tu bi potencijalno moglo da se govori o delu iz člana 227 Krivičnog zakonika, odnosno, Zloupotrebi položaja odgovornog lica, koji govori o iskorišćavanju položaja i ovlašćenja zarad pribavljanja protivpravne imovinske koristi sebi ili drugima. 

„A kada je reč o Sekretarijatu i Nemanji Stajiću, u suštini bi se moglo govoriti o istom slučaju, samo – zbog toga što je Stajić bio službeno lice – to bi potencijalno mogla da bude Zloupotreba službenog položaja iz člana 359 Krivičnog zakonika“, rekla je Paunović za BIRN.

Firma Dejana Stankovića rušila i gradila bez dozvole 

Međutim, ni tu nije kraj dogodovštinama zgrade u Kursulinoj.

Iako naočigled svih ljudi u opštini, izgradnja objekta, kako je BIRN ranije pisao, kreće bez dozvole negde početkom 2019. godine. 

Ali, onda – za već ozakonjenu zgradu – početkom februara 2019, tadašnji gradski sekretar za urbanizam i građevinske poslove Miloš Vulović izdaje najpre lokacijske uslove za zgradu koja je već u izgradnji, a potom 22. marta 2019. i građevinsku dozvolu, koja predviđa dva sprata manje nego što je već ozakonjeno u novembru 2018.

Projektanti ove zgrade, za potrebe građevinske dozvole izdate za objekat sa dva sprata manje nego što je već ozakonjeno, bili su ponovo Tatjana Petrov i „Time studio“.

Ujedno, građevinskom dozvolom je predviđeno i rušenje starih objekata na parceli, koji su već bili porušeni pola godine ranije.

Snimak iz septembra 2018. godine pokazuje da su stari objekti na parceli u Kursulinoj porušeni mesecima pre nego što je to dozvoljeno izdavanjem građevinske dozvole u martu 2019. godine. | Fotografija: Google Earth

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove nije odgovorio zašto su izdavali lokacijske uslove i građevinsku dozvolu za već ozakonjenu zgradu.

Zgrada je upisana u katastar u oktobru 2019. godine, u punim gabaritima – onih 5.300 kvadrata bruto koje je Stajić ozakonio gotovo godinu dana ranije. 

Krivična prijava u Višem javnom tužilaštvu

Prema saznanjima BIRN-a, za zgradu u Kursulinoj je još 2020. godine krivičnu podnelo „Društvo za ulepšavanje Vračara“. Prema odgovoru iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu (VJT), može se zaključiti da u ovom predmetu još uvek nije podignuta optužnica.

VJT je na zahtev za pristup informacijama BIRN-a o konkretnim predmetima, među kojima je i predmet formiran za Stankovićeve zgrade u Kursulinoj i Ulici Strahinjića Bana saopštilo da „nije propisana obaveza organa vlasti da u postupku pristupa informacijama od javnog značaja, daje odgovore na pitanja, obrazloženja, komentare, odnosno daje objašnjenja za svoje postupanje ili nepostupanje o određenoj krivičnopravnoj stvari“, da je „tužilaštvo samostalno u vršenju svoje dužnosti“, da „predistražni postupak, kao ni istražni, Zakonikom o krivičnom postupku nisu predviđeni kao javni postupci“, kao i da bi „odavanje bilo kakvih informacija moglo bi da ugrozi dalje vođenje postupka“.

Ozakonjenje zgrade u Baba Višnjinoj

U međuvremenu je pored objekta u Kursulinoj već bila izgrađena zgrada-bliznakinja u Baba Višnjinoj ulici. 

Ova zgrada je imala građevinsku dozvolu od juna 2018, ali je – uprkos tome što se nalazi na 50 metara od zgrade opštine Vračar, uprkos postojanju opštinske i gradske građevinske inspekcije i, naravno, policije – na njoj sazidano dva sprata više nego što piše u građevinskoj dozvoli.

Petrov, suvlasnica „Time studija“, bila je glavni projektant i za ovu verziju zgrade, koja nije predviđala aktuelno stanje sa dva sprata viška.

U ovom delu Vračara, po planu iz 2004. godine, dozvoljeno je graditi objekte sa maksimalno pet spratova, pa tako Sekretarijat za urbanizam ne može da izdaje građevinske dozvole za više zgrade.

Međutim, po donošenju Zakona o ozakonjenju 2015. godine, Grad Beograd je doneo odluku po kojom je “zonirao” ceo grad i odredio koliko se spratova preko aktuelnih planova može ozakoniti. Naravno, to je važilo samo za već izgrađene zgrade, a ne i one koje će – poput Stankovićevih – biti građene godinama kasnije. Za zonu gde su Stankovićeve zgrade Grad je odlučio da je moguće ozakoniti zgrade koje imaju maksimalno dva sprata preko važećeg plana. Ovo bi, u skladu sa zakonom, trebalo da se odnosi samo na zgrade konstruktivno završene 2015. godine. 

Na obe Stankovićeve zgrade su napravljena po dva sprata viška, od maksimuma dozvoljenog Planom detaljne regulacije za ovaj blok.

Međutim, pošto su Gradska uprava Grada Beograda i Sekretarijat za poslove ozakonjenja uvažavali zahteve kako za zgrade izgrađene pre snimka iz 2015, kako piše u zakonu, tako i za one koje su nastajale u periodu nakon 2015, za koje ne postoji pravni osnov za ozakonjenje, tako su ozakonili i Stankovićeve objekte.

Gradnja na Slaviji

Dejan Stanković i Dragan Ruvarac su vlasnici po 50 odsto firme „Maison Royal“, koja trenutno zida kompleks „King’s Circle“ pored parka Manjež i zgrade Narodne banke Srbije u centru Beograda. 

Tokom 2021. održan je međunarodni urbanističko-arhitektonski konkurs za pomenuti blok u blizini Trga Slavija. Osim glavnog urbaniste Grada Beograda Marka Stojčića, jedna od članica konkursne komisije bila je i – Tatjana Petrov.

Ozakonjenja na osnovu starih zahteva

Obe Stankovićeve zgrade u ovom bloku – u Baba Višnjinoj i Kursulinoj – ozakonjene su po zahtevima za legalizaciju podnetim još 2010. godine. 

Nije poznato na koje zgrade su se ovi zahtevi odnosili, s obzirom na to da su zgrade kompanije „Stefial“ – koje su na osnovu ovih zahteva zaista ozakonjene – izgrađene godinama kasnije, između 2018. i 2020.

Ovaj mehanizam ozakonjenja već je prepoznat u do sada donetim presudama iz slučaja “Jovičić”. Pravnosnažne presude iz 2021. godine u predmetima protiv sedmoro građevinskih inspektora i dva investitora pokazuju da su se novi objekti u Beogradu ozakonjavali tako što bi se već postojeći zahtev, za staru kuću, dopunio novim zatečenim stanjem i novim projektom, za mnogo veći objekat koji će tu nići, ili je već nikao – i da tako bude ozakonjen novi objekat.

Još jedan način koji se navodi u ovim predmetima jeste da se uzme neki stari broj, nevezan za tu parcelu ili uopšte nevezan za bilo kakvu izgradnju, i da se pod tim brojem „uradi“ ozakonjenje.

Sve ovo je rađeno protivzakonito.

Doživljaji sa Katastrom

BIRN je poslao jednostavno pitanje Republičkom geodetskom zavodu (RGZ) – kog datuma je ozakonjena zgrada u Kursulinoj bila upisana u Katastar nepokretnosti.

Iz Katastra je stigao odgovor da poslovi ozakonjenja nisu u nadležnosti RGZ-a, te da pružanje odgovora ne bi bilo u skladu sa zakonom.

Dodatno, Republički geodetski zavod je poslao mejl glavnom uredniku BIRN-a žaleći se na novinara Radmila Markovića da već više puta postavlja pitanja čiji odgovori nisu u nadležnosti RGZ, te da bi „u slučaju pružanja traženog odgovora RGZ prekršio zakon“, kao i da takvi zahtevi „dodatno opterećuju naš državni organ, trošeći vreme i resurse koji bi se mogli upotrebiti za pitanja koja su u našem domenu“. 

„Želimo da vas upozorimo na ovaj postupak kako bismo zajedno mogli pronaći rešenje koje će biti u interesu svih strana“, piše u dopisu RGZ-a, kojim su glavnom uredniku BIRN-a ujedno  poslali i link ka Zakonu o državnom premeru i katastru. 

Nakon intervencije i novinara i urednika BIRN-a – da je tražen datum upisa u katastar, kako i piše u pitanju RGZ-u, a ne datum ozakonjenja, kako je pitanje shvatio Katastar – RGZ je dostavio traženu informaciju: zgrada u Kursulinoj je bila upisana u Katastar 4. oktobra 2019.

Dodatno, RGZ je skrenuo pažnju uredniku BIRN-a „da je formulacija vašeg upita namerno ili nenamerno kreirala određenu zabunu u pogledu traženih informacija“, te da je iz pitanja novinara „bilo moguće shvatiti da se interesujete za proces legalizacije objekta, što nije bilo vaša namera, ali smo mi tako razumeli zato što dobijamo mnogo upita i o toj tematici koja nije u našoj nadležnosti

„Gramatička struktura i preciznost u postavljanju pitanja su od ključnog značaja kako bi se izbegle eventualne greške prilikom odgovaranja i kako bi komunikacija bila što jasnija i efikasnija. Molim vas da u budućnosti obratite pažnju na način na koji formulišete vaše upite, kako bismo izbegli potencijalne nesporazume, napisao je RGZ uredniku BIRN-a Miloradu Ivanoviću.