EPS je u oktobru 2015. godine raspisao tender za nabavku dve polovne pumpe, pri čemu je naveo tačnu marku i tip pumpi koje želi da nabavi. Baš tu marku i taj tip kompanija „Južna Bačka“ kupila je u oktobru 2014. godine, a za potrebe EPS-a prilikom isušivanja potopljenog kopa Tamnava.

BIRN saznaje u austrijskoj kompaniji „Andritz“ (Andric) da je kompanija ENTJUBA („Entergotehnika Južna Bačka“) u oktobru 2014. godine kupila dve pumpe tipa FP 40-700 DD i da niko više u Srbiji od njih nije kupovao ove pumpe.

Identičan model se navodi i u tenderu EPS-a iz oktobra 2015. godine pod nazivom – „Nabavka dve polovne dvouzlazne pumpe tipa FP 40-700 DD sa postoljem, pratećom opremom i potisnim cevovodom“.

BIRN u austrijskoj kompaniji saznaje da nova pumpa navedenog modela košta 165,000 evra, što znači da za dve pumpe treba izdvojiti 330,000 evra.

EPS je sa „Južnom Bačkom“ sklopio ugovor o kupovini dve polovne pumpe sa pratećom opremom za 71 milion dinara, što je približno 600,000 evra. U prateću opremu ulaze cevovod, postolje za pumpu i čamac za četiri osobe.

Na pitanje upućeno direktoru EPS-a Miloradu Grčiću zašto baš sada EPS kupuje ove pumpe i da li je kompanija ikada kupovala pumpe slične snage i sličnog tipa, BIRN je dobio pisani odgovor u kome se kaže:

„Pumpe su kupljene imajući u vidu klimatske promene i velike padavine“.

Kao što je BIRN već izveštavao, posao isušivanja kopa Tamnava vredan 15 miliona evra septembra 2014. dobio je konzorcijum koji čine  kompanija iz Novog Sada „Energotehnika Južna Bačka“ i rumunska kompanija „Neš“.

BIRN je tada objavio da ove dve firme ne ispunjavaju tenderske uslove s obzirom da nisu imale referencu i iskustva u poslovima ispumpavanja velikih voda. Takođe, protivno zakonu, pobednički konzorcijum nakon ulaska u posao angažuje treću kompaniju koja nije navedena kao podizvođač, holandski „Van Hek“, kompaniju koja je specijalizovana za ispumpavanje voda i koja raspolaže opremom, a pre svega, pumpama.

Dvadeset holandskih pumpi je izbacilo najveći deo vode iz potopljenog rudnika. Ipak, kako je vlasnik „Južne Bačke“ Dragoljub Zbiljić u telefonskom razgovoru za BIRN rekao u decembru 2014. godine, holandske pumpe nisu mogle da dopru do većih dubina, pa je on kupio austrijske „Andric“ pumpe koje to mogu.

„Mi sada radimo mnogo više sa Andric pumpama. Svega osam pumpi Van Heka radi sada, u početku je bilo 20 pumpi“, rekao je tada Zbiljić.

Danas, gotovo dve godine kasnije, na pitanje zašto su kupljene polovne pumpe, kada nove koštaju isto, ili čak manje od onoga što je plaćeno „Južnoj Bačkoj“, u EPS-u odgovoraju da je to netačna informacija, i dodaju:

„S obzirom da je njihova (polovnih pumpi, prim. aut.) primena opravdana u slučaju značajnih poplava, ekonomski nije opravdana kupovina novih pumpi za ove namene“.

Nakon velikih poplava u maju 2014. godine kop Tamnava u sastavu Rudarskog basena Kolubara je potopljen.

Iz ovog kopa i iz Kolubare se crpi ugalj od koga se proizvede 50 posto električne energije u Srbiji. Situacija je zahtevala hitnost i brzo delovanje, ali sa početkom isušivanja se počelo tek u septembru. Zbog odlaganja početka isušivanja za četiri meseca naneta je šteta energetskom sektoru i budžetu Srbije od najmanje 120 miliona evra.

EPS je ovo odlaganje pravdao uslovljavanjima Svetske banke od koje je uzet kredit za saniranje šteta od poplava i koja je nalagala da se kompanija koja će isušivati kop izabere na tenderu.

BIRN je u pomenutom istraživanju naveo da Zakon o javnim nabavkama u slučaju elementarnih poplava ostavlja mogućnost da se izbegnu nabavke, čime bi se šteta smanjila za najmanje 120 miliona evra.

EPS je u oktobru 2015. godine raspisao tender za nabavku polovnih pumpi. Na tender se javilo svega dva ponuđača, „Južna Bačka“ i beogradska kompanija „Mernokor“.

Ponuda „Mernokora“ je odbijena jer nisu ispunili bitne uslove tendera. Kao jedini preostali ponuđač izabrana je „Južna Bačka“, sa kojom je zaključen ugovor u januaru 2016. godine.

Naziv tendera je glasio „Nabavka dve polovne dvoulazne pumpe tipa FP 400-700 DD, sa postoljem pratećom pripadajućom opremom i potisnim cevovodom“. U tenderskoj dokumenatciji kao prateća oprema se navode pontonski nosači cevovoda i pumpi, cevovodi i čamac za četiri osobe.

Brojni stručnjaci i inženjeri EPS-a, kao i stručnjaci sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu su smatrali da je najracionalnija odluka bila da se odmah nakon poplava kupi oprema i da stručnjaci iz Kolubare i EPS-a sami isuše kop, čime bi se dobilo na vremenu i uštedeo novac, dok bi oprema ostala u vlasništvu EPS-a.

Tender za isušivanje kopa vredeo je 15 miliona evra, a „Južna Bačka“ je izabrana na osnovu najniže cene i najkraćeg roka. Ipak, rok za završetak posla je pomeran dva puta, pa je umesto za predviđenih četiri meseca, posao završen za osam meseci, dok ni godinu i po dana nakon završetka posla javnost ne zna koliko je zaista koštalo isušivanje. BIRN je još u februaru 2015. godine uputio zahtev EPS-u da dostavi fakture o isplatama „Južnoj Bačkoj“, ali ni pored dve kazne zbog nepoštovanja Zakona o slobodnom pristupu informacija, EPS ne dostavlja ovu informaciju.

Javnost o ovom poslu danas može da sazna samo iz usmenih izjava premijera Vučića, koji je u više navrata optuživao BIRN da laže, ali bez iznošenja činjenica vezanih za ovaj slučaj.

Poslednji put, Vučić je u martu 2016. godine još jednom negirao tvrdnje iznete u BIRN-ovom istraživanju i istakao da je posao urađen efikasno i povoljno, čak na štetu „Južne Bačke“.

„Na kraju se ispostavilo da su ti ljudi koji su to radili izgubili negde oko 1,3 do 1,5 miliona evra na tom poslu“ izjavio je Vučić za Insajder.

Dragoljub Zbiljić, vlasnik „Južne Bačke“ odbio je da odgovori na pitanja BIRN-a koja se odnose na prodaju pumpi EPS-u.