Šef kabineta gradonačelnika Beograda Nenad Milanović podneo je Višem sudu u Beogradu tužbu protiv BIRN-a i tražio da mu se isplati 200.000 dinara „na ime pretrpljenih duševnih bolova“.

Milanović u tužbi tvrdi da su mu ugled i čast povređeni objavljivanjem teksta pod naslovom „Snimci otkrivaju da je Šapićev šef kabineta nudio nameštanje tendera Kentkartu“. U tužbi se navodi da tekst „obiluje apsolutnim neistinama“, ali se ne dalju nikakva dalja pojašnjenja u vezi toga šta Milanović smatra netačnim. 

„Vest objavljena na portalu birn.rs, tužioca je veoma uznemirila, jer su inkriminišući izrazi koje je tuženi naveo, omalovažavajući i doprineli su povredi časti i ugleda tužioca, a posebno u radnom okruženju tužioca, pa potom i u sredini u kojoj tužilac živi. Naime, tužilac je veoma uspešan u svom poslu, te insinuacije koje su navedene u tekstu mogu imati izuzetno negativan uticaj na ugled tužioca u poslu ali i u privatnoj sferi“, piše u tužbi koja je dostavljena BIRN-u.

Tužba je podneta protiv BIRN-a i glavnog i odgovornog urednika Milorada Ivanovića.

„Ovo je još jedna SLAPP tužba, četvrta ove godine koju je naša redakcija dobila. Ove tužbe se ne podnose radi zadovoljenja bilo kakve pravde, već radi iscrpljivanja novinara i redakcije. U samoj tužbi se nigde ne demantuje ni jedna činjenica izneta u tekstu. Duševna bol javnih zvaničnika, njihov ugled i čast, ne mogu biti iznad istine“, kaže Ivanović.

SLAPP tužbe protiv BIRN-a

Cilj strateških tužbi protiv javnog učešća, takozvanih SLAPP tužbi, je da zastraše i finansijski i psihološki iscrpe novinare kako bi ih ućutkali, piše u izveštaju o SLAPP tužbama u Srbiji koji su objavile organizacije ARTICLE 19, Centar za ljudska prava Američke advokatske komore i Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS).

Gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić podneo je protiv BIRN-a dve tužbe u martu ove godine za dva teksta – o vili u Trstu i ozakonjenju objekta na Bežanijskoj kosi – tražeći da mu BIRN plati ukupno 12 miliona dinara za duševni bol. 

Prethodno je Predrag Koluvija, vlasnik kompanije Jovanjica, optužen za organizovanje kriminalne grupe koja je uzgajala marihuanu, tužio BIRN Srbiju u februaru tvrdeći da je BIRN Srbija objavila neistinu prenoseći informacije sa suđenja. Koluvija traži da mu BIRN isplati 200.000 dinara za, kako je navedeno u tužbi, „pretrpljeni duševni bol“.