Kada je Andrej Vučić 2014. pred Privrednim sudom pokušao da ospori vlasništvo u firmi Asomakum iznoseći tvrdnje da mu je falsifikovana lična karta, sud tu tužbu nije odbacio, iako su od osnivanja sporne firme do podnošenja tužbe, prošle četiri i po godine.

Pravni stručnjaci sa kojima su novinari BIRN-a razgovarali tokom 2015. godine ocenili su da postupak nije ni mogao biti pokrenut zbog propuštanja zakonskog roka. Na tom tragu nastala je serija tekstova koja prati slučaj osporavanog Asomakuma.

Firma Asomakum osnovana je u martu 2010. godine, a već u junu iste godine račun firme bio je u blokadi zbog duga od 22 miliona.

Andreja Vučića, registrovanog vlasnika ove firme, tim povodom saslušala je Poreska policija. U belešci sa saslušanja iz decembra 2010. godine, brat tadašnjeg zamenika predsednika SNS-a, navodi da nije vlasnik, ni osnivač firme Asomakum. Na pitanje inspektora Odseka poreske policije za suzbijanje organizovanog finansijskog kriminala – da li je gubio ličnu kartu, odgovara da nije.

Agencija za privredne registre (APR) podnosi prijavu protiv Andreja Vučića Prvom osnovnom javnom tužilaštvu u Beogradu tokom septembra 2011, a ubrzo nakon toga podignut je i optužni predlog protiv njega i firme Asomakum.

Prvo ročište, zakazano u decembru 2012. godine, otkazano je. U podnesku zastupnika Andreja Vučića navodi se da je lična karta kojom je firma osnovana zapravo falsifikat, nakon čega Prvo osnovno javno tužilaštvo odustaje od optužnice. Privredni sud donosi rešenje o obustavljanju privredno-kaznenog postupka početkom marta 2013. godine.

Slučaj Asomakum bio je nepoznanica za javnost sve do oktobra 2014. godine kada poslanik Zoran Živković, na skupštinskom zasedanju, iznosi informaciju da je brat tadašnjeg premijera, vlasnik pomenute firme. Aleksandar Vučić tada demantuje Živkovićeve tvrdnje.

Ubrzo nakon javne prozivke, a četiri i po godine od osnivanja, Andrej Vučić podnosi tužbu protiv Asomakuma tražeći ništavnost osnivačkog akta pred Privrednim sudom u Beogradu.

Nepunih godinu dana od početka procesa, usvojen je zahtev pravnog zastupnika Andreja Vučića za izuzeće sutkinje Mirjane Jovanović, zbog navodnog odugovlačenja postupka. Na njeno mesto je, krajem septembra 2015. godine, postavljen sudija Dragan Dragović.

O tome kako je brat premijera pokušao da ospori umešanost u spornom Asomakumu, zbog čega je sutkinja u ovom slučaju izuzeta, kao i o drugim detaljima sa suđenja, čitajte u tekstu Problematičan postupak u slučaju Asomakum, prvom u seriji tekstova o slučaju Asomakum.

Novopostavljeni sudija Dragović zatvorio je slučaj na prvom sledećem ročištu 27.10.2015. godine, uz obaveštenje da će presuda biti doneta u zakonskom roku. Iako je ročište pratila žustra rasprava, ključna pitanja – da li je propušten rok u kome je Andrej Vučić mogao da tuži firmu „Asomakum“ i da li je Privredni sud njegovu tužbu trebalo da odbaci, ostala su bez odgovora.

O svim detaljima sa ovog ročišta možete se informisati ovde.

Dana 18. februara 2016. Privredni apelacioni sud potvrdio je prvostepenu odluku o ništavosti osnivačkog akta firme Asomakum.

Na takvu odluku, pravni zastupnik firme Asomakum podneo je žalbu Ustavnom sudu Srbije. Brojne nepravilnosti na koje je ukazao advokat Asomakuma, a koje su pratile suđenje pred Privrednim sudom možete pročitati u tekstu „Slučaj Asomakum“ pred Ustavnim sudom Srbije.

Inače, dve i po godine kasnije, postupak po ustavnoj žalbi advokata Branislava Čubrila, još nije bio okončan. Naime, u odgovoru iz Ustavnog suda upućenog BIRN-u 18. septembra ove godine, navedeno je da je postupak u vezi sa tim i dalje u toku.

Uporedo sa parničnim postupkom pred Privrednim sudom, Više tužilaštvo u Beogradu vodilo je i krivičnu istragu u vezi sa tim slučajem.

U aprilu 2015. godine, ministar policije saopštio je da je uhapšeno 16 osoba pod sumnjom da su počinile krivično delo pranja novca, zloupotrebe položaja odgovornog lica, ali i da su ukrale identitet Andreju Vučiću. Istraga je trajala dve godine.

O detaljima u vezi sa istragom lanca prevare fantomskih firmi, među kojima je i Asomakum, čitajte u tekstu Osumnjičeni za krađu identiteta još bez optužnice.

Optužnica protiv 18 osoba potvrđena je u avgustu 2017. Detalje iz pomenute optužnice – transakcije između fantomskih firmi (navodno osnovanih radi pranja novca i izvlačenja sredstava iz budžeta) i 10 preduzeća koja stvarno posluju na tržištu možete pogledati ovde.

Iako je optužnica stupila na pravnu snagu pre skoro godinu i po dana, suđenje praktično još nije započelo, jer do danas još nije održano ni pripremno ročište.

Prvo pripremno ročište biko je zakazano za decembar 2017. godine. Pripremna ročišta su odlagana pet puta. U septembru 2018. godine odloženo je zbog odsustva advokata jednog od optuženih, dok je drugi angažovao novog branioca zbog čega je zatraženo dodatno vreme da se upozna sa predmetom. Detalje o ovom ročištu možete da pogledate ovde.

Na ročištu 24.12.2018. godine, usledilo je novo odlaganje. Razloge odlaganja možete pročitati ovde.