Krivični postupak protiv Žarka Veselinovića, brata kontroverznog biznismena sa severa Kosova Zvonka Veselinovića, pokrenut je jer nije u predviđenom roku uplatio 50.000 dinara, što je bio deo prethodne nagodbe sa tužilaštvom kojim je krivično delo nelegalne gradnje trebalo da mu bude oprošteno.

Uporedo sa tim krivičnim postupkom, nelegalno sazidani objekat na Goliji naknadno dobija lokacijske uslove, a potom i građevinsku dozvolu iako je Republička građevinska inspekcija donela rešenje za rušenje.   

Miljko Glavinić, rukovodilac Odeljenja za urbanizam opštine Ivanjica, koje je izdalo pomenutu građevinsku dokumentaciju, ranije je za BIRN rekao da je dozvola izdata zakonito, jer su „ispunjeni formalni uslovi“, kao i da on nema saznanja da je na toj lokaciji već izgrađen objekat.

BIRN je zato uputio zahtev za pristup informacijama od javnog značaja i zatražio dokumentaciju na osnovu koje je ta građevinska dozvola izdata.

Dokumentacija koju smo dobili navodi na zaključak da formalni uslovi o kojima govori Glavinić nisu bili ispunjeni, odnosno da su lokacijski uslovi izdati bez potrebne dokumentacije.

U konkretnom slučaju neophodno je bilo prethodno pribavljanje uslova zaštite životne sredine, jer je reč o gradnji u Parku prirode.

Sudeći, međutim, po dokumentaciji koju smo dobili, lokacijski uslovi izdati su bez rešenja Zavoda za zaštitu prirode Srbije.

Lokacijski uslovi izdati su 9. avgusta 2018, dok Rešenje Zavoda za zaštitu prirode nosi datum 12. oktobar iste godine, a izdato je na osnovu zahteva, koji je takođe podnet naknadno, 26. septembra.

Miljko Glavinić za BIRN kaže da je nemoguće da je Odeljenje za urbanizam izdalo lokacijske uslove bez potrebne dokumentacije.

„To je nemoguće, ja ne bih mogao da završim postupak ako mi svi dokumenti nisu u sistemu. Možda je u pitanju greška u datumu ili tako nešto Zavoda za zaštitu prirode, jer ja ne mogu da izdam lokacijsku dozvolu, ako nemam njihove uslove“, kaže Glavinić.

To nije jedini dokument koji je pribavljen naknadno. Zavod za zaštitu spomenika kulture Kraljevo je dokument o uslovima za preduzimanje mera tehničke zaštite izdalo nakon lokacijskih uslova – 2. oktobra po zahtevu od 26. septembra.

Još jedan dokument koji je preduslov za dobijanje lokacijskih uslova, izdat je naknadno što, uzgred, nije i jedini problem sa tim „papirom“.

Uz zahtev za lokacijske uslove morao je biti predat i geodetski snimak postojećeg stanja na katastarskoj parceli. Snimak, međutim, nosi datum 18. septembar 2018.

Osim toga, na ovom katastarsko-topografskom planu, koji treba da sadrži položajni i visinski prikaz terena, položaj svih objekata i prateće infrastrukture, kao i zvanične granice katastarskih parcela, nije ucrtan objekat koji je na toj parceli već bio sagrađen bez potrebnih dozvola, što je tokom kontrole na terenu Građevinska inspekcija utvrdila još 23. oktobra 2017.

Ovaj dokument, kao lice ovlašćeno po zakonu, potpisao je Dane Aničić, vlasnik agencije Geo-biro iz Ivanjice, koji je prema rečima Glavinića, taj plan morao da sačini na osnovu snimanja terena.

„Ko zna kad je on snimao, kad je išao gore”, kaže Glavinić, a na naše pitanje da li je bio dužan da izađe na teren, kaže da jeste.

„Pa da, on je verovatno izašao na teren, nemoguće da nije izašao na teren”.

Glavinić nam je potvrdio da katastarsko-topografski plan treba da sadrži sve što u tom trenutku postoji na terenu – ukoliko postoji. A u ovom slučaju je, sudeći po zapisniku građevinske inspekcije iz oktobra 2017, bilo dosta toga.

Aničić se nije javljao ni na jedan od brojeva telefona koji su poznati BIRN-u.

Lokacijski uslovi i građevinska dozvola izdati su na ime Radoja Neškovića iz Brusnika, dok se krivični postupak zbog nelegalne gradnje vodi protiv Žarka Veselinovića, jer je, prema sopstvenom priznanju, on investitor ove kuće od 689 kvm.

Kao investitor nelegalnog objekta na Goliji izjasnio se u razgovoru sa građevinskom inspektorkom Vesnom Rumenić, koja je svoj prvi susret sa Veselinovićem, opisala u izveštaju nakon obavljenog nadzora u jesen 2017.

Veselinović osuđivan

Žarko Veselinović do sada je pravosnažno osuđivan na uslovnu kaznu zatvora zbog krivičnog dela falsifikovanje isprave, saznaje BIRN.  

Osnovni sud u Kraljevu izrekao mu je 10. maja 2012. godine kaznu zatvora u trajanju od četiri meseca uslovno na godinu dana.

Policija ga je 2008. policija zatekla u automobilu „audi A4“ na kojem su bile registarske tablice koje ne pripadaju tom vozilu. Osim toga, policajcu je pokazao lažnu saobraćajnu dozvolu koju je izdao Centar za bezbednost Berane u Crnoj Gori.

U drugom postupku, Veselinoviću se sudilo jer je od istražnog sudije tražio da mu se vrati automobil „audi A4“ u kojem ga je zaustavila policija i privremeno ga oduzela.

Iako je utvrđeno da je sudija dopisom naložio da se automobil vrati „njegovom vlasniku Žarku Veselinoviću iz Kosovske Mitrovice“, kao i da je Veselinović istoga dana preuzeo vozilo, on je oslobođen optužbi nakon što je sudija preminuo zbog čega je protiv njega obustavljen krivični postupak.