Izuzeće sudije Zorana Ganića tražio je advokat Veljko Delibašić, branilac okrivljenog pripadnika BIA Branislava Radosavljevića.

To je nakon pripremnog ročišta, koje je zatvoreno za javnost, za BIRN potvrdio advokat Delibašić.

„Ja sam zatražio izuzeće sudije Ganića zato što je prekršio Zakon o krivičnom postupku na štetu mog branjenika i sada o tom zahtevu treba da odluči predsednik suda. Nakon što odluči, biće zakazan nov termin za pripremno ročište”, rekao je Delibašić i dodao da predsednik ovakve zahteve „rešava brzo, za dan, dva, tri…“.

Kakva su prava Delibašićevog branjenika povređena, ovaj advokat nije mogao da nam kaže, jer  ne sme da govori o detaljima budući da je ročište zatvoreno za javnost.

BIRN od izvora bliskih ovom sudskom postupku saznaje da je spor nastao zbog toga što je sudija Ganić na pripremnom ročištu, navodno, dozvolio tužiocu da samo pročita dispozitiv optužnice (deo optužnice u kom se daje se opis krivičnog dela, vreme i mesto izvršenja i ostale okolnosti), a da se o dokazima izjašnjava kasnije. 

Izvori tvrde da je time prekršen Zakon o krivičnom postupku, jer on kaže da je tužilac dužan da se na pripremnom ročištu izjasni o dokazima i da predsednik sudskog veća mora da ga upozori da one dokaze koje sad ne predloži, a za koje zna da postoje, kasnije neće moći da predlaže. To je, kažu, važno za odbranu, kako bi bila upoznata sa svim dokazima na koje odbrana treba da se izjasni. U ovom slučaju, sudija je tražio od odbrane da se izjasni, iako tužilac nije izneo svoje dokaze, čime se odbrana, po njihovom mišljenju, stavlja u drastično nepovoljan položaj u odnosu na tužilaštvo. 

Na konstataciju BIRN-a da su dokazi već predloženi u optužnici, izvori kažu da je važno ono što tužilac kaže na ročištu i glavnom pretresu, jer optužnicu tokom postupka može da menja. 

Na jučerašnjem glavnom pretresu u predmetu „Jovanjica 1“ koje je održano nakon tri meseca pauze, zbog toga što taj predmet čeka da mu se pridruži „Jovanjica 2“, mogli smo čuti primedbe advokata da sud odugovlači odugovlači taj postupak. Naime, tužilaštvo je ranije predložilo spajanje „Jovanjice 1“ i „Jovanjice 2“ u jedan predmet, a preduslov za donošenje takve odluke sudskog veća, jeste okončanje pripremnog ročište za „Jovanjicu 2“. 

Odugovlačenje održavanja pripremnog ročišta za „Jovanjicu 2“ direktno utiče na prolongiranje postupka za „Jovanjicu 1“, jer sudsko veće smatra da bi u slučaju spajanja, dokazi morali ponovo da se izvode, budući da bi postupak počeo da se vodi ispočetka.   

„Da smo nastavili pre odluke o spajanju, onda bismo mogli da dođemo do situacije u kojoj bismo duplo izvodili dokaze u jednom i u drugom predmetu, odnosno nakon odluke o spajanju, ponovo bismo morali da izvodimo već izvedene dokaze“, rekao je juče na suđenju za “Jovanjicu 1” sudija Ganić.

Zato smo pitali advokata Delibašića da li svojim zahtevom za izuzeće sudije i otkazivanjem današnjeg pripremnog ročišta za „Jovanjicu 2“ dodatno prolongira suđenje. Delibašić, kao i ostali advokati okrivljenih, smatra da ova dva predmeta nemaju nikakve veze, za razliku od zamenika tužioca za organizovani kriminal koji ocenjuje da su ova dva predmeta zapravo jedan isti slučaj, jer je više osoba okrivljeno za jedno krivično delo, pri čemu postoji međusobna veza, a postoje i isti dokazi. 

„Moj klijent nema nikakve veze sa `Jovanjicom 1` i u tom kontekstu ja se protivim spajanju ovog postupka sa `Jovanjicom 1`, jer to spajanje znači da `Jovanjica 1` mora da krene iz početka, a to dalje znači da se drastično prolongira suđenje. Druga stvar, pošto moj klijent nema nikakve veze sa `Jovanjicom 1`, svi ti dokazi koji bi se danima izvodili u `Jovanjici 1`, praktično odugovlače vođenje postupka protiv mog klijenta. Zato sam se ja protivio tom spajanju i insistiram da se u odnosu na mog klijenta što brže sprovede postupak i što pre donese presuda. Tako da moj zahtev za izuzeće nema nikakve veze sa odugovlačenjem“, kaže Delibašić za BIRN.

Advokat Delibašić (levo) ispred Specijalnog suda

Podsetimo da je nakon dva odlaganja, 14. juna konačno počelo pripremno ročište u predmetu „Jovanjica 2“, o čemu je BIRN pisao. Uslovi za održavanje su se stekli nakon što je sudsko veće odredilo Predragu Koluviji branioca po službenoj dužnosti, pošto je on uoči samog ročišta otkazao punomoćje Zori Dobričanin Nikodinović, Aleksandri Zlatić i Svetislavu Bojiću. Iako je novi branilac u ponedeljak, 14. juna zatražio da se i ovo ročište odloži, sud je ipak doneo odluku da se ono održi.

Koluvija je punomoćje ovim advokatima otkazao samo u predmetu „Jovanjica 2“, dok su oni ostali njegovi branioci u „Jovanjici 1“. Zbog toga je otkazivanje punomoćja izazvalo sumnju u motive ovakvog Koluvijinog poteza i otvorilo pitanje da li je reč o taktici odugovlačenja sudskog postupka. 

A upravo ovo prolongiranje pripremnog ročišta za „Jovanjicu 2“, koje je dovelo i do zastoja u suđenju za „Jovanjicu 1“, advokati su na jučerašnjem glavnom pretresu videli kao razlog da se njihovim branjenicima ukine pritvor. 

Pripremno ročište za ‘Jovanjicu 2’ je danas trebalo da bude nastavljeno, a kako je sudija Ganić planirao, trebalo je da bude i završeno, nakon čega je trebalo da bude doneta oduka o spajanju predmeta, što bi omogućilo nastavak suđenja u objedinjenom postupku. Današnje odlaganje pripremnog ročišta, odlaže donošenje ove odluke.

Druga optužnica u slučaju Jovanjica tereti ukupno devet osoba za krivična dela udruživanje radi vršenja krivičnih dela, neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga i falsifikovanje isprave.

Prvooptuženi je i u ovom predmetu Predrag Koluvija i obe optužnice ga kvalifikuju kao organizatora kriminalne grupe.

Dok se u optužnici “Jovanjica 1”, po kojoj od oktobra prošle godine traje suđenje pred Specijalnim sudom u Beogradu, optuženi terete da su bili zaduženi za neovlašćenu proizvodnju, u drugoj optužnici mahom su pripadnici policije i službi bezbednosti koji su bili zaduženi za bezbednost Jovanjice. 

Oni su postali pripadnici organizovane kriminalne grupe prihvatajući zadatke koji se odnose na bezbednosnu zaštitu nedozvoljene proizvodnje opojne droge. Predrag Koluvija je osmislio plan kao vođa organizovane kriminalne grupe, navodi se u optužnici “Jovanjica 2”.

U dosadašnjem toku postupka, optuženi su se branili ćutanjem.

Predraga Koluviju je 13. novembra 2019. godine na auto-putu Beograd-Niš zaustavila policija zbog bahate vožnje, nakon čega je i priveden zbog posedovanja lažne policijske legitimacije, a istoga dana, policija je upala na imanje Jovanjica gde je pronađeno 1,6 tona marihuane.