Apelacioni sud saopštio je da dokazi prikupljeni na imanju Jovanjica 18. novembra 2019. godine nisu pribavljeni „povredom osnovnih ljudskih prava zagarantovanih Ustavom ili međunarodnim pravom”.

„Time što se u zapisniku o pretresanju stana i drugih prostorija nije formalno konstatovalo zašto se pretresanju pristupa bez prethodne predaje naredbe i bez prethodnog poziva za predaju lica ili stvari i pouke o pravu na branioca (sa kojom poukom je okr. Koluvija bio upoznat i pre 18. novembra 2019. godine) ne krši se neko od osnovnih ljudskih prava okrivljenog, niti se radi o takvoj nezakonitosti da dokaz treba izdvojiti iz spisa.

„Imajući u vidu navedeno, Apelacioni sud nalazi da je prvostepeni sud pogrešno našao da su dokazi nezakoniti po načinu pribavljanja, a kao posledica ovakve nepravilne primene odredaba Zakonika o krivičnom postupku proizašla je i nepravilna odluka u prvostepenom rešenju da se iz spisa predmeta izdvoje potvrda o privremeno oduzetim predmetima, izveštaji o forenzičkom pregledu lica mesta i zapisnici o veštačenju“, piše u saopštenju objavljenom na sajtu Apelacionog suda.

Ovu odluku Apelacioni sud je doneo po žalbi koju je podnelo Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) 10. oktobra prošle godine, pošto je sudsko veće predvođeno sudijom Zoranom Ganićem po drugi put donelo odluku da iz predmeta „Jovanjica 1“ izdvoji dokaze prikupljene na imanju u blizini Stare Pazove.

Zašto su izdvojeni dokazi sa Jovanjice?

Sudsko veće Zorana Ganića prvu odluku o izuzimanju dokaza donelo je još u novembru 2022. godine. 

Sud je naveo da je pretres imanja, koji je policija obavila 18. novembra 2019. godine, urađen suprotno zakonu i naredbi sudije za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu, budući da odgovornom licu privrednog društva Jovanjica, kao ni osumnjičenom Predragu Koluviji i njegovim braniocima, nije predata naredba o pretresanju, niti su oni bili obavešteni da će pretres toga dana biti obavljen.

Tada su iz predmeta izdvojeni dokazi među kojima su: oko 660 kilograma kanabisa pronađenog na imanju, koji je prema optužnici bio osušen i spakovan za prodaju; rokovnici u kojima su upisivane smene ljudi koji su se, prema navodima optužnice, bavili proizvodnjom i prodajom opojne droge, kao i hiljade biljaka kanabisa. 

Tu odluku Apelacioni sud je ukinuo u martu 2023. godine i vratio je Ganićevom veću na ponovno odlučivanje, naloživši da prethodno u svojstvu svedoka budu saslušana petorica inspektora IV odeljenja beogradske policije zaduženog za borbu protiv droga, koja su učestvovala u akciji na Jovanjici. Tokom prošle godine su svedočili policijski inspektori Milan IsakovDušan MitićMiloš Jurišević i Ljubomir Petrović.

Slobodan Milenković, smenjeni šef IV odeljenja nije saslušan, jer se zbog bolesti više puta nije pojavio u sudnici Specijalnog suda. 

Iako Milenković nije bio saslušan, sudija Ganić je u septembru prošle godine ponovo odlučio da dokaze prikupljene tokom spornog pretresa izdvoji iz predmeta.

Zašto je Apelacioni sud odlučio da ključni dokazi ostanu?

U saopštenju Apelacionog suda sada piše da su u zapisniku sa pretresa, osim datuma, naznačeni podaci o službenim licima, naredba sudije za prethodni postupak za pretres i opis pronađenih predmeta uz informacije o mestima na kojima su pronađeni.

Navodi se da su u zapisniku i podaci o dva svedoka, koja su prisustvovala pretresu, i da su prisutna lica potpisala zapisnik bez primedbi.

„Nije konstatovano da li je i kome predata naredba, odnosno zašto se pristupilo pretresanju bez prethodne predaje naredbe. Iako se time radi o propustu koji bi imao karakter relativno bitne povrede odredaba krivičnog postupka, po nalaženju Apelacionog suda, ne radi se o propustu koji utiče na ocenu ispunjenosti uslova za pribavljanje dokaza, propisanih zakonom“, piše u saopštenju Apelacionog suda.

Apelacioni sud dalje objašnjava da su „navedeni nedostaci otklonjeni ispitivanjem svedoka, policijskih službenika, koji su u svojim iskazima naveli da je vreme pretresa prostorija usmeno saopšteno jednom braniocu i odgovornom licu“. 

Apelacija je objasnila da je inspektor Ljubomir Petrović svedočio da je „uporno zvao odgovorno lice privrednog društva Jovanjica“ pre započinjanja pretresa, kao i da je inspektor Miloš Jurišević pred sudom ispričao da mu je Koluvijina tadašnju advokatica Zora Dobričanin Nikodinović „preko telefona izjavila da ne želi da dolazi na pretresanje objekta“.

„U svojim iskazima navedeni svedoci su naveli da je kontaktiran i sudija koga su obavestili o navedenom i koji im je rekao da mogu vršiti pretres. 

„Činjenica da o okolnostima, o kojima su govorili svedoci, policijski službenici, u spisima predmeta ne postoje službene beleške, ne dovodi u pitanje istinitost navoda svedoka, koji su u svojim iskazima naveli da su bili obavešteni i o preletanju dronova preko imanja i da je postojala mogućnost ugrožavanja i uništavanja tragova i predmeta važnih za postupak, a na koju okolnost i razlog otpočinjanja pretresa ne mora biti od uticaja činjenica da je imanje „Jovanjica“ pre, za vreme i posle pretresa od 18. novembra 2019. godine bilo neprekidno i kontinuirano obezbeđeno od strane policije“, naveo je Apelacioni sud.

Protiv vlasnika imanja Jovanjica Predraga Koluvije vode se dva sudska postupka – „Jovanjica 1” i „Jovanjica 2” – pred Specijalnim sudom u Beogradu, a u oba se tereti da je bio organizator kriminalne grupe koja je uzgajala marihuanu za prodaju. 

Ovaj tekst je ažuriran 23. februara 2024. godine, kako bi uključio detaljnije objašnjenje odluke Apelacionog suda.