Iako su prošle dve nedelje od kada je Tužilaštvo za organizovani kriminal (TOK) uputilo žalbu na odluku sudskog veća Sudije Zorana Ganića da iz spisa predmeta „Jovanjica 1“ isključi neke od ključnih dokaza, među kojima je i oko 660 kilograma sušenog kanabisa, žalba još uvek nije stigla u Apelacioni sud koji o njoj treba da odluči, saznaje BIRN.

„Povodom Vašeg pitanja obaveštavam Vas da Apelacioni sud još uvek nije zadužio po žalbi predmet Višeg suda u Beogradu u vezi sa izdvajanjem dokaza u postupku koji se vodi protiv okrivljenog Predraga Koluvije i drugih, te se za sve dalje informacije možete obratiti Višem sudu u Beogradu“, navedeno je u odgovoru Apelacionog suda na pitanje BIRN-a.

Iz TOK-a su žalbu na odluku o izdvajanju dokaza, kako je BIRN već pisao, uputili još 10. oktobra ove godine, nakon što im je Posebno odeljenje za organizovani kriminal Višeg suda u Beogradu dostavilo pisano obrazloženje ove odluke.

BIRN se obratio i Višem sudu iz kog je stigao odgovor da žalba TOK-a, koju je Viši sud primio 10. oktobra ove godine, nije prosleđena Apelaciji, jer rešenje sudskog veća sudije Ganića o izdvajanju dokaza iz predmeta “Jovanjica 1” nije još uvek uručeno svim strankama u postupku, odnosno okrivljenima i njihovim braniocima, zbog čega još nisu istekli rokovi na ulaganje žalbi.

„Navedenu žalbu, ovaj sud još uvek nije prosledio Apelacionom sudu u Beogradu, zbog toga što se još uvek nisu stekli uslovi za to. Naime, da bi se predmet dostavio na odlučivanje drugostepenom sudu povodom izjavljenih žalbi/žalbe, potrebno je da se odluka (u konkretnom slučaju rešenje o izdvajanju nezakonitih dokaza) najpre uruči svim strankama i braniocima koji imaju pravo izjavljivanja pravnog leka, a radi jednovremenog odlučivanja drugostepenog suda o svim eventualno izjavljenim žalbama protiv predmetne odluke. 

„Kako predmetno rešenje još uvek nije uručeno svim licima koja imaju pravo da izjave žalbu protiv istog, to ni predmet nije prosleđen Apelacionom sudu u Beogradu”, navodi se u odgovoru BIRN-u i dodaje da će predmet biti prosleđen Apelacionom sudu u Beogradu tek kada rešenje prime sva lica koja imaju pravo žalbe, te kada izjave žalbe ili proteknu rokovi u kojima mogu izjaviti žalbe.

To znači da bi putovanje žalbe do Apelacionog suda, a samim tim odlučivanje tog suda o odluci o izdvajanju ključnih dokaza, moglo da potraje sve dok okrivljeni i njihovi advokati ne prime rešenje Specijalnog suda. Takva rešenja i odluke se šalju poštom, kao preporučene pošiljke, a potpisana povratnica je dokaz da je dokument uručen. Posle uručenja tek počinje da teče rok u kom strana u postupku – u ovom slučaju okrivljeni – ima pravo da uloži žalbu.

U predmetu Jovanjica 1, pored prvookrivljenog Predraga Koluvije, ima još osam optuženih, a u odnosu na jednog od okrivljenih postupak je razdvojen zbog bolesti.

Slučaj Jovanjicu obeležila brojna odlaganja sudskih postupaka

Nije retka pojava da se izbegavanjem prijema sudske odluke odugovlači neki postupak ili njegov početak, a slična je situacija bila i početkom 2021. godine, kada je Apelacioni sud trebalo da potvrdi optužnicu u predmetu „Jovanjica 2”. 

Tako je bilo i nakon što je u novembru prošle godine sudsko veće sudije Zorana Ganića prvi put donelo odluku o izdvajanju već pomenutih ključnih dokaza iz predmeta „Jovanjica 1“. Prvi put ta odluka doneta je 22. novembra prošle godine, dok je Apelacija odluku o njenom ukidanju donela tek u martu naredne godine. 

Tada je sudsko veće odluku o izdvajanju dokaza obrazložilo time da pretresu Jovanjice 18. novembra 2019, kada je pronađen kanabis, nisu prisustvovali prvookrivljeni Predrag Koluvija ili njegova tadašnja advokatica Zora Dobričanin Nikodinović, već dve osobe zaposlene na imanju. 

Tu odluku Apelacioni sud je ukinuo i vratio Ganićevom veću na ponovno odlučivanje, naloživši da prethodno budu saslušana petorica inspektora IV odeljenja. Do sada su svedočili Milan IsakovDušan MitićMiloš Jurišević i Ljubomir Petrović.

Podsetimo, ponovna odluka o izdvajanju ključnih dokaza je doneta na poslednjem ročištu 27. septembra ove godine na kom je, u svojstvu svedoka, trebalo da bude saslušan inspektor Slobodan Milenković, donedavni načelnik IV odeljenja beogradske policije zaduženog za borbu protiv droga. Kako se Milenković ni toga dana nije pojavio u sudnici zbog zdravstvenih razloga uz najavu da će biti u mogućnosti da svedoči tokom novembra, sudija Ganić je odlučio da odluku o izdvajanju dokaza donese bez njegovog saslušanja.

Kako je sudsko veće odlučilo da novu odluku donese bez saslušanja inspektora Slobodana Milenkovića, u svojoj žalbi Apelacionom sudu na novu odluku o izdvajanju dokaza, TOK je tražio da se ta odluka ukine, a da pre donošenja nove, veće sudije Ganića sasluša Milenkovića.