Brojni dokazi prikupljeni na imanju u blizini Stare Pazove tokom pretresa obavljenog 18. novembra 2019. godine, izuzeti su iz predmeta Jovanjica 1, jer je sudsko veće sudije Zorana Ganića odlučilo da policija do njih nije došla u skladu sa propisima. 

Među njima su i neki od ključnih dokaza – oko 660 kilograma kanabisa pronađenog na imanju, koji je prema optužnici bio osušen i spakovan za prodaju, rokovnici u kojima su upisivane smene ljudi koji su se, prema navodima optužnice, bavili proizvodnjom i prodajom opojne droge, kao i hiljade biljaka kanabisa.

Ganić je rekao da tog 18. novembra prvooptuženi Predrag Koluvija, suvlasnik imanja Jovanjica, nije bio obavešten o pretresu, te da mu nije predata naredba i da pretresu nije prisustvovao.

Podsetimo, sudsko veće je u novembru prošle godine već donelo istu odluku o izdvajanju dokaza koju je obrazložilo time da pretresu Jovanjice 18. novembra 2019, kada je pronađen kanabis, nisu prisustvovali prvookrivljeni Predrag Koluvija ili njegova tadašnja advokatica Zora Dobričanin Nikodinović, već dve osobe zaposlene na imanju.  

Tu odluku Apelacioni sud je ukinuo i vratio Ganićevom veću na ponovno odlučivanje, naloživši da prethodno budu saslušana petorica inspektora IV odeljenja. Do sada su svedočili Milan Isakov, Dušan Mitić, Miloš Jurišević i Ljubomir Petrović.

Ganić: Milenkovićevo svedočenje nije neophodno za donošenje odluke o izdvajanju dokaza

Slobodan Milenković, koji je kao šef Odeljenja za borbu protiv droga predvodio policijsku akciju na imanju Jovanjica 13. novembra 2019. godine, poslednji je od petorice inspektora tog odeljenja koji treba da svedoči pred Specijalnim sudom po nalogu Apelacionog suda u Beogradu. 

Međutim, sudija Ganić naveo je da Milenkovićevo svedočenje nije neophodno za ponovno odlučivanje o izuzimanju dokaza i dodao da se Milenković pet puta nije pojavljivao na zakazanim ročištima, te da dalje odlaganje „ne bi bilo celishodno” i da će Milenković biti saslušan u nastavku suđenja. 

Ganić je dodao da su već saslušana četiri svedoka, od kojih su dvojica prisustvovala spornom pretresu – Miloš Jurišević i Ljubomir Petrović i da zbog toga Milenkovićevo svedočenje nije neophodno.

Na početku ročišta, Ganić je objasnio da je Milenković obavestio sud da ne može da svedoči zbog zdravstvenih problema koje ima i da neće moći da prisustvuje ročištu do druge polovine novembra.

Zbog zdravstvenih problema, Milenković nije došao na nekoliko ročišta, a prvi termin na kom je trebalo da bude saslušan u svojstvu svedoka, bio je zakazan još za 12. april ove godine. Tada se na suđenju, zbog istog razloga, nisu pojavile ni njegove kolege, inspektori Dušan Mitić, tada još uvek šef operative IV odeljenja i Milan Isakov, koji su u međuvremenu dali svoje iskaze pred sudskim većem sudije Zorana Ganića. 

Ganićevo obrazloženje odluke o izuzimanju dokaza

Obrazlažući odluku o izuzimanju dokaza, Ganić je rekao da sudsko veće nije prihvatilo navode koje su tokom svedočenja izneli inspektori Jurišević i Petrović, koji su prisustvovali spornom pretresu, tvrdeći da je inspektorima sudija za prethodni postupak usmeno rekao da mogu da obave pretres u prisustvu neka druga dva svedoka, umesto vlasnika imanja Predraga Koluvije i Aleksandra Anđića.

On je obrazložio i da nije prihvaćeno njihovo objašnjenje da nisu bili u mogućnosti da od sudije dobiju nalog da se pretres može izvršiti bez Koluvije, koji je bio u pritvoru, jer je bilo prošlo radno vreme i da su zbog toga, po njihovim navodima, dobili usmeni nalog da mogu da obave pretres sa drugim svedocima.

„Iz zapisnika vidi da je pretres počeo u 14.45, dakle u radno vreme. Čak i da je bilo tako kako su svedoci rekli, van radnog vremena, niko od njih nije rekao ko je tačno zvao telefonom sudiju Branislava Pantelića. Takođe, o svemu tome nisu napravili službenu belešku, a znamo da ih policija o svemu pravi“, rekao je Ganić.

Dodao je i da nije bilo razloga da se promeni pređašnja odluka.

„Naprotiv, prošli put smo doneli odluku bez svedoka, jer smo smatrali da nisu potrebni njihovi iskazi, ali po nalogu Apelacionog suda smo to ipak uradili i saslušali četiri svedoka od kojih su dva prisustvovala spornom pretresu“, naveo je on.

Predrag Koluvija stiže na ročište na kom su izuzeti ključni dokazi protiv njega. | Fotografija: BIRN

Ganić je podsetio da je odbrana tražila da se izuzmu i dokazi prikupljeni 13, 14. i 15. novembra, ali da je sudsko veće to odbilo, jer je Koluvija prisustvovao tim pretresima i potpisao zapisnike, dok to nije bio slučaj sa pretresom od 18. novembra.

Inspektori su svedočili i da je policija morala da obavi pretres, jer su imali operativna saznanja da je u pripremi uništavanje dokaza i objekata na Jovanjici, na šta je ukazivala i pojava dronova, zbog čega su morali da pojačaju obezbeđenje objekata i imanja.

„Ako su smatrali da je postojala opasnost od uništenja dokaza i to bismo uvažili, ali u formularu postoji rubrika za to, a tu ništa nije upisano“, rekao je Ganić.

Dodao je i da nisu prihvatili argumente tužilaštva da su umesto Koluvije, Anđića i njihovih advokata, mogla prisustvovati i neka druga dva punoletna svedoka, jer je moralo da bude negde zabeleženo da nisu mogli da obezbede prisustvo optuženih i branioca.

Sve strane u postupku imaju pravo na žalbu na odluku o izuzimanju dokaza. Naredno ročište biće kasnije zakazano pismenim putem, najavio je Ganić.

Koluvijini advokati tražili izdvajanje dokaza bez saslušanja Milenkovića 

Pre donošenja ponovne odluke o izdvajanju dokaza, tužilac Saša Drecun zatražio je da se ročište ne održi dok se ne sasluša inspektor Slobodan Milenković.

Sudsko veće to nije prihvatilo, pa su u nastavku ročišta advokati okrivljenih izneli svoje predloge. 

Aleksandar Živanović, advokat Predraga Koluvije, predložio je da se ponovo donese odluka o izdvajanju dokaza jer su, kako je rekao, otklonjeni nedostaci na koje je ukazao Apelacioni sud, odnosno saslušani su inspektori. On je rekao da njihova svedočenja potvrđuju da se „vidi da Koluvija namerno nije doveden na pretres, kao ni Anđić i njihov branilac Zora Dobričanin Nikodinović“.

On je rekao da su tokom svedočenja „policajci su pokušali da legitimizuju nezakonito postupanje“ time što su pričali o dronovima, zatim objašnjenjem da nisu uneli napomenu u zapisnik navodeći da na formularu nije postojalo mesto predviđeno za to. 

Saslušavanje Slobodana Milenkovića je suvišno i nepotrebno.“

Ivan Bajazit, advokat Predraga Koluvije

Dodao je da ništa od onoga što su naveli nisu potkrepili dokazima, da u inicijativi za pretresanje nisu pominjani dronovi, te da niko nije sačinio službenu belešku o razgovoru sa sudijom za prethodni postupak.

„Pošto ne postoje dokazi, odbrana ostaje pri tome da se dokazi izuzmu kao nezakoniti“, rekao je Živanović.

Drugi Koluvijin advokat Ivan Bajazit rekao je da podržava predlog svog kolege Živanovića. On je kazao da je pretres izveden suprotno Zakoniku o krivičnom postupku i da to nisu mogli da promene ni iskazi svedoka. 

Rekao je i da Slobodan Milenković „opstrukcijom i manipulacijom izbegava da se suoči sa činjenicama i da je potpuno jasno da tako otvara prostor za dalje manipulisanje činjenicama“.

„Saslušavanje Slobodana Milenkovića je suvišno i nepotrebno i predlažem da sudsko veće donese novu odluku pre saslušanja Milenkovića“, rekao je Bajazit.

Đukanović: Milenković manipuliše da bi svedočio pred izbore

Vladimir Đukanović, takođe advokat Predraga Koluvije, bio je saglasan sa kolegama da je u ovom trenutku nepotrebno saslušavati Milenkovića, ali da bi voleli da ga ispitaju „o drugim okolnostima“.

On je rekao da je na jedno od prethodna dva ročišta zakasnio, a na jedno nije došao „jer je onemogućen zbog špalira ispred suda“, odnosno građana i opozicije koji su se okupljali pred prethodna ročišta kako bi inspektorima pružili podršku.

Rekao je da je taj „špalir“ bio postavljen da bi „valjda isprovocirao“ njegovu reakciju, kako bi to posle moglo da se prikaže u medijima. 

„Slobodan Milenković neće moći da dođe u sud do druge polovine novembra, a raniji svedoci su održali političke tirade, a on hoće da dođe pred izbore da priča i to je nedopustivo“, rekao je Đukanović.

Drecun: Koluvija, Anđić i njihovi branioci opstruirali istragu

Iznoseći svoj predlog da se dokazi ne izuzmu iz predmeta, tužilac Saša Drecun obratio se sudu rekavši da su se čule neprimerene reči za sudnicu.

„Terminologija odbrane nije za Vašu sudnicu, advokat je upotrebio reči opstrukcija i manipulacija, to je trebalo da sprečite, kao i priču o tome šta se dešava ispred sudnice, jer ste Vi profesionalac i ne zanima Vas šta se dešava ispred sudnice“, obratio se Drecun sudiji Ganiću.

On je rekao da je sporni pretres obavljen u skladu sa Ustavom i zakonom, koji predviđaju da, ukoliko se ne može doći do okrivljenih i branilaca, pretresu mogu da prisustvuju druga dva punoletna lica. 

Kako nisu uspeli da obezbede prisustvo Koluvije, Anđića i advokata, policajci su obezbedili prisustvo Jelene Gemeri i Nevene Stanišić, obe dugogodišnje radnice u Jovanjici, koje su uz to i odgovorna lica, rekao je Drecun.

On je dodao da su obe potpisale zapisnik sa pretresa i da nisu imale primedbi. 

Drecun je u nastavku rekao da je Koluvija prisustvovao na prethodna tri pretresa, a da je od momenta kada je zvanično započeta istraga počela „opstrukcija” okrivljenih i advokata.

„Svedoci su rekli da su zvali Anđića, koji se očigledno namerno nije javio da bi se sprečilo prikupljanje dokaza i kasnije omogućilo traženje njihovog izdvajanja, kao što se sada čini“, rekao je Drecun.

On je dodao da je inspektor Jurišević svedočio da je zvao Zoru Dobričanin Nikodijević i da mu je ona kazala da ne želi da dođe, te da je Koluvija bio u pritvoru i da mu nije bilo moguće uručiti poziv preko suda, jer je bio kraj radnog vremena.

Dušan Mitić inspektor
Inspektor Dušan Mitić je tokom istrage u martu 2020. godine govorio o „masovnoj“ pojavi dronova“ nad Jovanjicom, rekao je Saša Drecun. | Fotografija: BIRN

Tužilac je rekao i da policajci nisu rukom uneli u zapisnik napomenu o pokušajima da uruče naredbu o pretresu okrivljenima i advokatu da ne bi „onezakonili zapisnik“, jer za napomene nije postojalo mesto. 

On je objasnio da su u zapisnik sa narednog pretresa dopisali beleške, jer je tako bilo naloženo u naredbi sudije za prethodni postupak.

Drecun je ponovio da je pretres morao da se obavi tog dana jer je, kako su svedoci rekli, postojala opasnost od uništavanja dokaza. 

Osvrćući se na tvrdnje advokata da ne postoji pisani trag o pojavi dronova nad Jovanjicom, Drecun je rekao da je inspektor Dušan Mitić na saslušanju tokom istrage, 4. marta 2020, govorio o „masovnoj“ pojavi dronova, a da je inspektor Ljubomir Petrović rekao da su se u tri navrata, tri večeri pojavljivali dronovi. 

On je tražio od suda da ima u vidu da je spornog dana postojala opasnost od uništenja dokaza i apelovao na sudsko veće da ponovo pozove svedoka Slobodana Milenkovića i sasluša ga pre donošenja ponovne odluke.

Sudsko veće ovaj apel, međutim, nije uvažilo i donelo je odluku da se dokazi izdvoje iz predmeta. Ova odluka je usmeno saopšteno u sudu, posle čega će biti doneto i pisano rešenje koje će biti prosleđeno svim stranama u postupku. Nakon toga, počeće da teku rokovi za podnošenje žalbi Apelacionom sudu.

Za šta se tereti Predrag Koluvija?

Predraga Koluviju, vlasnika kompanije Jovanjica, novembra 2019. godine na auto-putu Beograd-Niš zaustavio je zbog bahate vožnje policijski automobil u kom su bili Slobodan Milenković i Milan Isakov. Koluvija je potom priveden zbog posedovanja lažne policijske legitimacije. Istog dana, policija je upala na njegovo imanje kod Stare Pazove, gde je, kako se navodi u optužnici, pronađena 1,6 tona marihuane.

Pred Specijalnim sudom u Beogradu pokrenuta su dva sudska postupka i u obe optužnice prvooptuženi je Predrag Koluvija. Obe ga kvalifikuju kao organizatora kriminalne grupe. 

Predmet po optužnici „Jovanjica 2“, koja je ključna, jer tereti mahom pripadnike MUP-a, BIA i VOA za pružanje zaštite Predragu Koluviji, nije započelo ni nakon više od dve i po godine od pravosnažnosti te optužnice. Suđenje ne može da započne, jer već skoro dve i po godine nije održano pripremno ročište, što je preduslov za početak sudskog postupka. Nakon 20 bezuspešnih pokušaja da se ono održi, naredno je zakazano za 29. septembar.

Ovaj tekst je ažuriran izjavama sudije Zorana Ganića, advokata okrivljenih i tužioca.