Pretposlednjeg dana jula 2021. godine Ministarstvo zdravlja raspisalo je javni poziv za koncesiju za finansiranje, projektovanje, izgradnju, upravljanje i održavanje tri garaže sa helidromom u okviru kompleksa Univerzitetskog kliničkog centra Srbije.

Zainteresovane firme imale su rok od 60 dana da se prijave za ovu koncesiju, kojom bi bio rešen višedecenijski problem parkiranja zaposlenih, pacijenata i posetilaca Kliničkog centra Srbije, koji zbrinjava pacijente iz cele Srbije i godišnje ima i do milion bolničkih dana.

Nakon tog roka od 60 dana, odnosno, nakon 30. septembra 2021, Ministarstvo je imalo još 60 dana da odabere najbolju ponudu i dodeli ugovor za koncesiju. Ceo proces je, dakle, trebalo da se okonča najkasnije krajem novembra prošle godine, pa da nakon toga dobitnik koncesije krene u izgradnju prve od tri garaže.

Međutim, javno dostupni snimci gradilišta pokazuju da je u trenucima dok je Ministarstvo zdravlja raspisivalo poziv za koncesiju i dok je trajao rok za prijavljivanje zainteresovanih, garaža već uveliko bila u izgradnji i to bez građevinske dozvole. Tačnije, koncesionar za ovu i druge dve garaže znao se i mnogo pre raspisivanja poziva, koji je samim tim bio izlišan.

Sled događaja pokazuje i da je Ministarstvo zdravlja u potpunosti fingiralo ceo postupak dodele koncesije, a da je svoju ulogu odigrala i Republička građevinska inspekcija koja jeste otkrila divlju gradnju u krugu Kliničkog centra, ali nakon toga nije uradila ono što joj zakon nalaže. Ministarstvo zdravlja je nastavilo da krši zakon i nakon izgradnje garaže, s obzirom da nije objavilo ništa od dokumentacije o koncesiji, tako da se formalno i dalje ne zna ko je izgradio prvu garažu i dobio pravo da gradi i preostale dve.

Odgovor na ovo pitanje dobijamo posredno, pošto u osnivačkom aktu firme Frontier parking – u vlasništvu novosadske firme Frontier invest group d.o.o, sa formalnim vlasnikom sa Sejšelskih ostrva – piše da se to društvo osniva “za potrebe realizacija projekta koncesije”, koju je Ministarstvo zdravlja dodelilo 12. oktobra 2021.

Na garaži ispred kliničkog centra Srbije se može videti ko je dobio koncesiju
Za sada jedino na garaži javno piše ko je dobio koncesiju, pošto Ministarstvo zdravlja krije dokumentaciju, Foto: Radmilo Marković

Skrivanjem dokumenata koja su po zakonu morala da budu objavljena, Ministarstvo zdravlja ujedno i krije računicu iz koje bi moglo da se vidi zašto se uopšte poseglo za koncesijom, odnosno, zašto se država odrekla unosnog posla i dodelila ga privatnoj firmi.

Prema javnom pozivu – jedinom dokumentu kojeg je Ministarstvo objavilo u vezi sa ovim poslom – procenjuje se da će koncesionar imati prihode od 3,04 miliona evra godišnje od tri izgrađene garaže, od čega kao koncesionu taksu godišnje treba da uplati pet odsto, odnosno, oko 152 hiljade evra. S obzirom da koncesija traje (najduže) 35 godina, jednostavnom računicom se dolazi do zaključka da će Frontier invest tokom tog perioda imati prihode veće od 100 miliona evra od naplate parkiranja u tri garaže.

Sudeći prema velikom broju nepravilno parkiranih automobila, koji se i dalje nalaze unutar kruga Kliničkog centra, izgradnja prve garaže nije rešila problem parkiranja, dok se zaposleni u KCS sa kojima je BIRN razgovarao žale da je cena parkiranja – preskupa za njih.

Paralelna realnost – garaža kod Kliničkog centra u dokumentaciji i na terenu

Datum je 30. juli 2021. godine. Na sajtu Ministarsta zdravlja i u Službenom glasniku objavljen je javni poziv Ministarstva zdravlja, osnivača Univerzitetskog kliničkog centra Srbije, za zainteresovane investitore koji bi hteli da učestvuju u postupku koncesije za tri garaže u okviru Kliničkog centra Srbije, od toga jednu sa prostorom za sletanje helikoptera. Ukupna vrednost sve tri garaže procenjena je na 28,4 miliona evra.

Prva garaža koju je trebalo izgraditi bila je ona u Resavskoj ulici, sa 639 parking mesta, četiri nadzemna nivoa i blizu 22.000 kvadrata. U javnom pozivu pisalo je da “svako zainteresovano lice koje ispunjava propisane uslove, može da učestvuje u postupku dodele koncesije”. Međutim, u javnom pozivu nije pisalo ono što je već bilo vidljivo na terenu – u trenutku raspisivanja, već su uveliko trajali radovi na izgradnji prve garaže.

Iskopavanje temelja za garažu ispred kliničkog centra Srbije
Devetog jula 2021. radovi na iskopavanju temelja za garažu bili su u toku, iako će Ministarstvo zdravlja tek dvadesetak dana kasnije raspisati konkurs.
Foto: Beobuild forum/ Bender Rodrigues 

Početkom avgusta, ni nedelju dana nakon raspisivanja javnog poziva, radovi su već bili blizu “izlaska iz zemlje”; početkom septembra bio je izgrađen podzemni nivo garaže i ploča u prizemlju, počinjali su radovi na izgradnji prvog nadzemnog nivoa, a 14. septembra Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture (MGSI) investitoru (Kliničkom centru) dodeljuje lokacijsku dozvolu – prvi korak u objedinjenoj proceduri za izgradnju objekata, nakon kojeg je – a pre početaka radova – potrebno dobiti građevinsku, pa potom na kraju gradnje i upotrebnu dozvolu.

Inače, prema javnom pozivu, bila je obaveza Kliničkog centra da pribavi sve dozvole. “Osnovni preduslov za otpočinjanje izgradnje je ispunjenje zakonskih uslova za izvođenje radova, što je odgovornost i obaveza javnog partnera”, piše u javnom pozivu.

Garaža ispred Kliničkog centra Srbije sagrađena je iako nije imala građevinsku dozvolu koja je neophodna za početak radova
Dobijanje lokacijskih uslova je tek prvi korak u procesu izgradnje objekta, nakon kojeg još uvek nije dozvoljena gradnja – da bi ona otpočela, neophodna je građevinska dozvola. Foto: Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture

Međutim, taj “osnovni preduslov” nije bio ispunjen: prolazile su nedelje i meseci, a garaža je nicala ispred Kliničkog centra bez dozvole. Na drugoj strani, “u papirima”, a sudeći prema podacima iz osnivačkog akta firme Frontier parking, Ministarstvo zdravlja 12. oktobra 2021. “bira” najpovoljniju ponudu za koncesiju.

Sedmog decembra 2021. godine Republička građevinska inspekcija izlazi u redovnu inspekcijsku kontrolu i, između ostalog, zatiče izvođača radova, firmu Delta inženjering, sa skoro kompletno izgrađenom garažom bez građevinske dozvole u centru Beograda, ispred Kliničkog centra, na mestu na kojem je, po tada važećoj građevinskoj dozvoli (koja se odnosi na ceo kompleks Kliničkog centra) predviđen parking, a ne garaža.

Deset dana nakon što je inspekcija počela nadzor, Klinički centar najzad traži građevinsku dozvolu za garažu od Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture. Nedelju dana nakon tog zahteva, Republička građevinska inspekcija završava Zapisnik o inspekcijskom nadzoru u kome nalaže da se odmah obustavi nastavak izgradnje garaže, da se nabavi izmenjena građevinska dozvola, a ukoliko je investitor ne nabavi u roku od 30 dana, Inspekcija će doneti rešenje kojim se nalaže rušenje garaže.

Zapisnik inspekcije kojim se nalaže momentala obustava radova na izgradnji garaže ispred Kliničkog centra Srbije
Deo Zapisnika inspekcijskog nadzora Republičke građevinske inspekcije od 23. decembra 2021. u kome se nalaže momentalna obustava radova i pribavljanje građevinske dozvole u roku od 30 dana. Foto: BIRN

Međutim, nije se dogodilo ništa od navedenog – niti su radovi obustavljeni, niti je investitor nabavio građevinsku dozvolu u roku od 30 dana, niti je inspekcija napisala rešenje kojim se nalaže rušenje garaže.

Naime, 29. decembra ministarstvo donosi rešenje kojim investitoru odbija izmenu građevinske dozvole. Klinički centar ponovo traži dozvolu 18. februara i u međuvremenu i dalje nastavlja da gradi bez dozvole, završava garažu i pušta je u rad krajem februara. Fotografija od 3. marta jasno pokazuje da je garaža počela sa radom, a ministarstvo 4. marta – dakle, ne 30 dana nego 70 dana od inspekcijskog Zapisnika 23. decembra – izdaje izmenjenu građevinsku dozvolu, kojom se dozvoljava izgradnja već izgrađene garaže.

Rešenje o izmeni građevinske dozvole potpisala je državni sekretar ministarstva Aleksandra Damnjanović, a gotovo ironično zvuči rečenica iz ovog rešenja u kojoj se investitor obavezuje da “pre početka izvođenja radova prijavi početak izvođenja radova Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture” – u tom trenutku garaža već uveliko radi.

Garaža ispred Kliničkog centra otpočela je sa radom početkom marta
Trećeg marta 2022. garaža već uveliko radi, a 4. marta MGSI Kliničkom centru kao investitoru daje građevinsku dozvolu kako bi mogao da počne sa gradnjom već izgrađene garaže.
Foto: Beobuild forum 

Napokon, 10. marta Republička građevinska inspekcija završava novi inspekcijski nadzor i konstatuje da je sada sve u redu, da je investitor pribavio neophodnu dozvolu i da više nema nezakonitosti.

Od svih institucija i firmi kojima su se novinari BIRN-a obraćali u toku pisanja ove priče, jedino je Ministarstvo građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture odgovorilo na zahtev za pristup informacijama od javnog značaja, i jedino je Republička građevinska inspekcija (pri ovom ministarstvu) odgovorila na poslata pitanja.

Prema odgovorima ove inspekcije, oni nisu primili nijednu prijavu za divlju gradnju garaže u Resavskoj, nisu imali prethodna saznanja da se garaža gradi bez potrebnih dozvola, nisu podneli ni prekršajne ni krivične prijave, niti su doneli rešenje o uklanjanju garaže, pozivajući se da su postupali u skladu sa članom 176. Zakona o planiranju i izgradnji.

Međutim, upravo ovaj član zakona, koji govori o ovlašćenjima građevinskog inspektora, navodi da je inspektor ovlašćen da, ukoliko nakon 30 dana investitor ne pribavi građevinsku dozvolu, naloži uklanjanje objekta, da naloži uklanjanje objekta i ako su radovi nastavljeni i nakon rešenja o obustavi, kao i da podnese krivičnu prijavu protiv odgovornog izvođača radova i pokrene postupak za oduzimanje licence. Ništa od svega ovoga inspekcija nije uradila.

Ko sve nije odgovorio i šta zbog toga javnost nije saznala

Ministarstvo zdravlja je ignorisalo zahtev za pristup informacijama od javnog značaja i nije poslalo dokumentaciju koju je inače bilo obavezno da i samo objavi – sa kim je potpisan ugovor za koncesiju, ko se sve od firmi prijavio i otkupio konkursnu dokumentaciju (cena: hiljadu evra), šta piše u obaveznom Koncesionom aktu, koji bi morao da ima studiju opravdanosti, procenu vrednosti projekta, procenu uticaja na životnu sredinu, naposletku i sam ugovor… Poverenik za pristup informacijama od javnog značaja je naložio Ministarstvu da odgovori na zahtev BIRN-a. Ministarstvo još uvek to nije učinilo.

Klinički centar nije odgovorio na pitanja kako je moguće da nisu primetili da im ispred glavne zgrade niče nelegalna garaža na više nivoa, zašto je Klinički centar dozvolio tu izgradnju bez dozvole, da li je bilo pritisaka da se krene u izgradnju bez dozvole, zbog čega je Klinički centar podneo zahtev za izmenom građevinske dozvole tek 17. decembra, skoro pola godine nakon što je izgradnja garaže otpočela, zašto Klinički centar kao investitor nije naložio izvođaču radova da obustavi radove na izgradnji garaže nakon što je to naložila republička građevinska inspekcija 23. decembra 2021, već su se radovi nastavili…

Kompaniju koja je – očigledno – dobila ovu koncesiju, Frontier invest iz Novog Sada pitali smo zašto je gradnja garaže započeta bez građevinske dozvole, zašto nisu obustavljeni radovi na nalog inspekcije, da li su postojali pritisci na kompaniju da nastavi sa građevinskim radovima i koliko novca je do sada uplatila u budžet na ime koncesione naknade. Slična pitanja postavili smo i izvođačima radova Delta Inženjeringu. Odgovore nismo dobili.

Zašto uopšte koncesija

S obzirom da je Ministarstvo zdravlja ignorisalo zahtev da BIRN-u pošalje dokumenta koja su neophodna da bi se dodelila koncesija, nije jasna računica po kojoj je Ministarstvo izračunalo da je koncesija i neophodna.

Prema rečima Nemanje Nenadića, programskog direktora organizacije Transparentnost Srbija, nesporna je potreba da garaže budu izgrađene. Međutim, kako kaže, veliko je pitanje da li je sadašnja koncesija najbolje moguće rešenje za taj problem, a sasvim je sigurno da ona nije ugovorena u skladu sa zakonom.

“Ako se izgradnja garaža posmatra kao čisto komercijalni posao, onda je prvo pitanje zašto se realizuje kao koncesija a ne kao javna nabavka za potrebe gradskog Parking servisa. I odmah se otvara i drugo pitanje – po kom osnovu se na strani države ovim uopšte bave Ministarstvo zdravlja i Klinički centar Srbije, a ne JKP Parking servis, koji na osnovu člana 2. Odluke o javnim parkiralištima ima monopol na tu vrstu delatnosti na području Savskog Venca i drugih gradskih opština”, kaže Nenadić, napominjući da u ovakvim poslovima profit nije trebalo da bude na prvom mestu i da cena makar za prvi sat parkinga nije trebalo da bude veća od one u okolnim ulicama.

Uprkos izgradnji garaže ispred Kliničkog centra Srbije u krugu bolnice su i dalje gužve
I nakon izgradnje prve garaže, slika u ulicama u krugu Kliničkog centra je ista kao i pre izgradnje. Foto: Radmilo Marković

“Ključni dokumenti za donošenje zaključka o isplativosti koncesije nisu dostupni, a pre svih studija opravdanosti davanja koncesije. Naime, taj dokument bi trebalo da pokaže kakvi su finansijski efekti davanja koncesije za budžet, a to bi jedino moglo da se uradi ako se istovremeno sagledaju alternativna rešenja, što je u ovom slučaju bila izgradnja javne garaže iz budžeta (ili kredita), i eksploatacija garaže od strane javnog partnera”, kaže Nenadić.

Da li je rešen problem parkiranja oko Kliničkog centra

U prepodnevnim časovima, kada je oko Kliničkog centra po pravilu najveća gužva, garaža u Resavskoj je poluprazna. Sa druge strane, ulice u krugu Kliničkog centra su i dalje jedva prohodne zbog velikog broja nepropisno parkiranih automobila – svakodnevni prizor koji gleda bilo koji posetilac ili korisnik Kliničkog centra.

Gornji nivoi garaže ispred Kliničkog centra nisu popunjeni
Gornji nivoi garaže ispred Kliničkog centra su uglavnom prazni. Foto: Radmilo Marković

Novinari BIRN-a su u više navrata obilazili krug Kliničkog centra i pitali zaposlene šta misle o novoj garaži i da li im rešava problem. Odgovori su uglavnom bili negativni, tj. da zaposleni uopšte ni ne koriste garažu – jer je skupo.

Prvi sat parkiranja košta 100 dinara, a svaki naredni 150 dinara. Postoji mogućnost da građani kupe mesečnu kartu od 25.000 dinara, a za zaposlene je omogućena niža cena – isprva je bila 8.000 mesečno, pa je nedavno smanjena na 6.000 dinara, ili 5.000 ukoliko parkiraju na krovu garaže, tj. na otvorenom nebu.

“Meni je ta garaža stvarno bila potencijalni preporod. Na poslu mi je ok, ali dolazak na posao (je problem), a to bi sve bilo rešeno tom garažom. I onda dođeš u situaciju da ti kažu 8.000 ili 5.000 mesečno. Mene zapravo frustrira što se sve obilazi, metro će da zaobiđe Klinički centar da bi se spustio na Galeriju, na tržni centar, i nemam nijedan stvarno dobar način da dođem na posao. Garaža bi me preporodila, ali nemam želju toliko para da trošim na nešto što mi je ekstremno sumnjivo na sto načina”, kaže za BIRN jedan od lekara zaposlenih u Kliničkom centru, koji je insistirao na anonimnosti. On dodaje i da niko od njegovih kolega ne parkira u garaži.

“Ruglo”, kaže drugi zaposleni. “Ekonomski, za nas je nemoguće. Nama je radno vreme po 12 sati, pa računajte. (…) Mi za prevoz dobijamo 2.000 dinara. Kažu nam da su omogućili povlašćene cene za zaposlene. Ali za nas 6.000 nije povlašćena cena. Niko se ne parkira ovde (od kolega), ili retko ko. Možda jedan od njih 20”, kaže on.

Napokon – a možda i na početku – postavlja se pitanje: kada će krenuti uplata koncesione naknade u budžet?

Prema uslovima iz javnog poziva, koncesionar je obavezan da plaća godišnju koncesionu naknadu “od prvog narednog radnog dana od dana izdavanja prve upotrebne dozvole za garažu u okviru projekta”. Međutim, prva garaža radi već mesecima bez upotrebne dozvole, pa bi nadležni morali da odgovore – da li je to čista zarada koncesionara ili će biti u obavezi da plati korišćenje i za prethodni period.

Ujedno, javnim pozivom je predviđena mogućnost da koncesionar uopšte ne plati bilo kakvu koncesionu naknadu, ukoliko se nakon izgradnje sve tri garaže Ministarstvo, odnosno Klinički centar, sporazumeju sa koncesionarom da im ustupi pravo korišćenja na 5 odsto od ukupno izgrađenih parking mesta u garaži “Centralna-Helidrom”.

Ko su vlasnici firme sa Sejšela

Prema podacima Agencije za privredne registre (APR), jedini vlasnik novosadske firme Frontier invest group je kompanija Frontier invest group ltd. sa Sejšelskih ostrva. Firma na ovoj egzotičnoj lokaciji osnovana je 29. jula 2021, odnosno, dan pre nego što je Ministarstvo zdravlja raspisalo javni poziv.

Kao vlasnici ove firme u APR-u navode se Miroslav Knežević (35 odsto akcija), koji je ujedno i direktor firme, Žarko Filipović (30%), Slavko Gavrilović (18%), Nemanja Arizanović (15%) i Marko Durović (2%), svi iz Beograda.

Kompanija sa Sejšela je novosadsku firmu Frontier invest group registrovala u APR-u 3. septembra 2021, da bi onda ta firma 7. decembra osnovala Društvo posebne namene Frontier parking d.o.o, sa određenim rokom trajanja firme – do 8. juna 2057. godine (podsetimo, koncesija je data najduže na 35 godina) i adresom u Beogradu. Na istoj beogradskoj adresi, u Cincar-Jankovoj broj 7, nalazi se još jedna firma Miroslava Kneževića, Elgra vision.

BIRN je već pisao da je Elgra vision bila jedna od firmi koje su učestvovale u zameni javnog osvetljenja u Srbiji.