Grad Beograd 18/05/2014

Beograd: Promo troškovi

BIRN predstavlja bazu troškova Gradske uprave Beograda i gradskih javnih preduzeća za angažovanje PR agencija i promociju. Grad Beograd i javna preduzeća su od 2008. godine za pomenute potrebe potrošili više od 500 miliona dinara.

Grad Beograd 23/05/2013

BusPlus godinu dana kasnije: neispunjena očekivanja

Zadovoljni putnici, povećanje bezbednosti i smanjenje troškova funkcionisanja javnog prevoza trebalo je da budu glavni efekti uvođenja BusPlus sistema. Loša naplata karata, tuče kontrolora, komunalnih policajaca i putnika u autobusima, demoliranje validatora i protesti građana ne sugerišu ni zadovoljstvo, ni bezbednost. Budžet Beograda za 2013. godinu odobrio je GSP-u subvencije koje su tri milijarde dinara veće nego u 2011. godini – pre BusPlusa

Slobodan Georgiev , Jelena Vasić