Na početku današnjeg pretresa, predsednik sudskog veća, sudija Zoran Ganić saopštio je da je sud obavešten da se Slobodan Milenković i njegove kolege Dušan Mitić, šef operative IV odeljenja zaduženog za borbu protiv narkotika i policajac Milan Isakov nalaze na bolovanju, zbog čega je njihovo ispitivanje odloženo za naredno ročište.   

Zbog odsustva trojice inspektora IV odeljenja, na današnjem ročištu ispitivan je samo svedok Ljubomir Petrović, zamenik načelnika tog odeljenja, čije je svedočenje započeto tokom jučerašnjeg pretresa u predmetu „Jovanjica 1“.

Tokom ispitivanja, Petroviću su advokati prvookrivljenog Predraga Koluvije i zamenik tužioca za organizovani kriminal pokušali da postave pitanje u vezi sa bolovanjem trojice kolega.

Advokat Ivan Bajazit pitao ga je da li zna koliko će dugo na poslu menjati Milenkovića, budući da je njegov zamenik, ali sudija Ganić nije dozvolio to pitanje.

Pitanje u vezi sa bolovanjem želeo je da postavi i zamenik tužioca Saša Drecun, ali ni njemu sudija Ganić nije dozvolio ispitivanje na tu temu.

Nakon što je svedok završio svedočenje i napustio sudnicu, tužilac Drecun je rekao da je pitanje želeo da postavi jer je važno da se čuje da li su policijski službenici zaista na bolovanju ili to koriste za odugovlačenje postupka.

Predrag Koluvija Specijalni sud

Sudija Ganić je, međutim, ostao pri svom stavu. 

„Nema razgovora o tome. Sud je obavešten da su oni na bolovanju i za sud je, za sada, to dovoljno“, bio je izričit Ganić.

Inspektori kažu da su pokušali da obezbede dolazak vlasnika Jovanjice na sporni pretres 

Svedok Ljubomir Petrović prethodno je odgovarao na pitanja zamenika tužioca, okrivljenih i advokata okrivljenih, koja nisu stigli da postave tokom jučerašnjeg ročišta. Naveći broj pitanja i danas se odnosio na pretres koji je na Jovanjici obavljen 18. novembra 2019, tokom kog je pronađeno i oko 660 kilograma osušenog i upakovanog kanabisa

Podsetimo da je veće sudije Ganića u novembru prošle godine izdvojilo iz predmeta sve dokaze pronađene toga dana na Jovanjici, jer pretres nije obavljen u skladu sa naredbom suda. Sudsko veće je, naime, bilo na stanovištu da je za pretres bilo neophodno obezbediti prisustvo okrivljenog Koluvije, njegovih advokata, i suvlasnika i direktora Jovanjice Aleksandra Anđića, dok su Milenkovićevi policajci pretres uradili u prisustvu dve osobe koje su u to vreme bile zaposlene na Jovanjici.

Apelacioni sud je, međutim, odluku sudskog veća o izuzeću dokaza  iz predmeta Jovanjica 1 ukinuo i vratio je prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Jedan od zahteva Apelacije bio je da se saslušaju pomenuti policajci IV odeljenja, nakon čega sud ponovo treba da donese odluku o izdvajanju dokaza. 

Tokom jučerašnjeg ročišta, Petrović je objasnio da je pretres obavljen bez prisustva okrivljenog, advokata i direktora Jovanjice, jer policajci njihovo prisustvo nisu uspeli da obezbede. Rekao je da je lično zvao Anđića koji je bio nedostupan, da je njegov kolega Miloš Jurišević zvao Koluvijinu advokaticu Zoru Dobričanin Nikodinović, koja nije mogla da dođe, a da za Koluviju, koji je tada bio u pritvoru, nisu uspeli da dobiju pisano odobrenje suda, jer je bio kraj radnog vremena. I Jurišević i Petrović juče su rekli da je pretres morao hitno da se obavi bez njihovog prisustva zbog operativnih saznanja njihovog šefa Slobodana Milenkovića da postoji opasnost od uništavanja dokaza. Oni su izjavili da su dronovi tih dana nadletali Jovanjicu, o čemu su ih obavestili pripadnici policije koji su obezbeđivali imanje nakon policijske akcije izvedene 13. novembra 2019. godine.   

U vezi sa spornim pretresom, danas je najviše pitanja imao tužilac Drecun, dok su se se pitanja advokata i okrivljenih odnosila kako na samu akciju policije 13. novembra, tako i na ostale dane tokom kojih su vršeni pretresi.

Policijski zapisnik i zabrinutost zbog dronova koji su nadletali Jovanjicu

Podsetivši inspektora Ljubomira Petrovića da je tokom jučerašnjeg ročišta rekao da su on i kolege smatrali da u zapisnik o pretresu od 18. novembra 2019. ne treba da upišu da nisu mogli da obezbede prisustvo Koluvije i njegovih branilaca, Zoran Živanović, advokat drugooptuženog Sergeja Mrđe, pitao je svedoka da li su tada među inspektorima postojala različita gledišta o tome da li takvu napomenu treba upisati u izveštaj ili ne. Petrović je odgovorio da nisu postojala različita mišljenja i ponovio svoje jučerašnje navode.

„Bilo je jedno stanovište da ne treba da se upiše, i to nije upisano, jer za takvu napomenu ne postoji rubrika u formularu zapisnika“, rekao je Petrović.

Mnogo iscrpniji u ispitivanju svedoka u vezi sa spornim pretresom bio je tužilac Drecun, koji je postavljao i pitanja na koja je svedok već juče odgovarao, pa sudija Ganić pojedina nije dozvolio. 

Drecun je postavio dodatna pitanja u vezi sa dronovima iznad imanja, za koje je policija smatrala da predstavljaju opasnost po bezbednost dokaza. Pitao je da li su se dronovi pojavili pre tog 18. novembra, što je Petrović potvrdio rekavši da je od kolega koje su obezbeđivale imanje dobijao informaciju o njihovom prisustvu tokom prethodna tri dana u večernjim satima.  

„Načelnik Milenković je rekao da ima saznanja o tome da može doći do pokušaja uništenja dokaza, i to se dešavalo u vreme kada su se pojavili i dronovi, a to je bilo pre 18. novembra“, rekao je Petrović.

Tužioca je zanimalo da li je te informacije Milenković podelio i sa drugim kolegama iz IV odeljenja, što je Petrović potvrdio, rekavši da je o tome bio obavešten i Dušan Mitić, šef operative i, koliko se seća, još četvorica policajaca. Na pitanje da li su to prijavili nekom starešini, Petrović je odgovorio da je Milenković to prijavio tadašnjem načelniku uprave Milenku Munižabi. 

O dronovima su pitanja postavljali i Koluvijini advokati – Ivan Bajazit i Vladimir Đukanović. 

Bajazit: Na koji način bi tragovi mogli biti uništeni?

Petrović: Nemam saznanja.

Bajzit: Pa valjda vam je načelnik Milenković rekao kako mogu da se unište?

Petrović: Nije to rekao, ali je zaista indikativno da se u to vreme pojave i dronovi.

Vladimira Đukanovića je zanimalo da li je neko od Petrovićevih kolega iz jedinice video pomenute dronove, na šta je inspektor odgovorio da su te informacije dobili od kolega koje su bile na terenu i obezbeđivale Jovanjicu, a to nije bio posao IV odeljenja.  

Drecuna je zanimalo i da li su policajci bili izloženi bilo kakvim vrstama opstrukcije tokom akcije i pretresa, na šta je Petrović odgovorio: „Pa ne nešto, ali nije bilo uobičajene reakcije u medijima (nakon zaplene velike količine kanabisa, prim. aut.)“.

Tužilaštvo traži saslušanje bivše Koluvijine advokatice

Zamenik tužioca predložio je sudskom veću da kao svedoka sasluša advokaticu Zoru Dobričanin Nikodinović, koja je do pre nešto više od godinu dana bila u timu advokata Predraga Koluvije. Tužilac smatra da advokaticu treba saslušati kako bi bili provereni i potvrđeni navodi svedoka Petrovića i Miloša Juriševića da su je obavestili o spornom pretresu 18. novembra, na koji ona nije mogla da dođe.

„Složićete se da svedoci moraju da govore istinu i da bi trebalo proveriti te okolnosti, jer je to presudno za vašu novu odluku o izdvajanju dokaza iz predmeta“, rekao je Drecun obraćajući se sudskom veću. 

Zatražio je da se, ukoliko advokatica bude saslušana, još jednom kao svedok pozove inspektor Jurišević, koji je u svojstvu svedoka saslušavan juče.

Odbrana se ovom predlogu usprotivila, a sudija Ganić je rekao da će odluka o tome biti doneta naknadno. 

Sledeća ročišta, na kojima bi trebalo da budu saslušana trojica svedoka koja se danas nisu pojavila u sudu, zakazana su za 24. i 25. maj ove godine.

Protiv Koluvije se vode dva sudska postupka – „Jovanjica 1” i „Jovanjica 2” – pred Specijalnim sudom u Beogradu, a u oba se tereti da je bio organizator kriminalne grupe koja je uzgajala marihuanu za prodaju.

Izdvajanje postupka u odnosu na jednog okrivljenog

Sudsko veće izdvojilo je sudski postupak u odnosu na okrivljenog Bobana Jovanovića, čiji je advokat Miloš Garić juče obavestio sud o nedavnoj teškoj saobraćajnoj nezgodi klijenta, zbog čijih posledica neće, kako smatra, moći dalje da prati sudski postupak.

U vezi sa time, Garić je danas sudu dostavio medicinsku dokumentaciju o zadobijenim povredama glave i zatražio da se sprovede neuropsiohijatrijsko veštačenje koje bi potvrdilo da Jovanović nije u stanju da učestvuje u procesu. 

Garić je rekao da je u priloženoj dokumentaciji i izveštaj sa specijalističkog pregleda, nakon kog je zaključeno da Jovanović ne može da reprodukuje događaje, da obavlja računske operacije i da nije sposoban za složenije aktivnosti. 

„On se uopšte ne seća svega ovoga, ne seća se da je bio na saslušavanju kod tužioca, niti se seća sudskog postupka“, rekao je Garić sudijama. 

Sudsko veće je primilo dokumentaciju, a odluku o veštačenju će doneti naknadno.