Posebno odeljenje Višeg suda za organizovani kriminal prihvatilo je predlog branioca Sergeja Mrđe da se ovom drugookrivljenom u postupku „Jovanjica 1“, koji je bio u bekstvu više od dve godine, pritvor ukine i zameni jemstvom, ali je Apelacioni sud u Beogradu tu odluku ukinuo.

Nakon što je na ročištu u postupku „Jovanjica 1“ 21. septembra ove godine advokat Zoran Živanović, branilac Sergeja Mrđe, zatražio da se njegovom klijentu mera pritvora zameni jemstvom, Specijalni sud je 14. oktobra prihvatio taj predlog. Mera pritvora zamenjena je jemstvom od 89.000 evra i to upisom hipoteke na jednosobnom stanu površine 28m² i na garaži površine 13m² na Vračaru. Pomenute nepokretnosti nisu u vlasništvu okrivljenog Mrđe, već trećeg lica. 

U rešenju je navedeno da se okrivljeni mora pustiti na slobodu nakon što pruži dokaz da je hipoteka upisana za iznos jemstva koji je određen odlukom suda. 

Drugookrivljeni Sergej Mrđa bio je više od dve godine u bekstvu, a pred sudom se prvi put pojavio u februaru, nakon što je u januaru ove godine izručen Srbiji iz Bosne i Hercegovine. On je, inače, poslednji okrivljeni u ovom postupku „Jovanjica“ koji se nalazi u pritvoru.  

Specijalni sud je u obrazloženju rešenja o određivanju jemstva naveo da je imao u vidu da je okrivljenom pritvor više puta produžavan, kao i da je imao u vidu fazu u kojoj se krivični postupak nalazi, odnosno činjenicu da su svi okrivljeni izneli svoju odbranu na glavnom pretresu i da je u toku dokazni postupak. Pored toga, sud je cenio okolnosti da se Mrđa u pritvoru nalazi od 26. januara 2022. godine, da je porodičan čovek i da prema podacima kojima raspolaže sud, do sada nije osuđivan. Sud je ocenio da jemstvo predstavlja dovoljnu garanciju da okrivljeni neće pobeći do kraja krivičnog postupka, s obzirom na njegovo imovinsko stanje i porodične prilike, kao i vrednost nepokretnosti na kojima se uspostavlja hipoteka.

Tužilaštvo za organizovani kriminal je uložilo žalbu na ovakvu odluku Specijalnog suda zbog “bitne povrede odredaba krivičnog postupka i pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja”. Tužilaštvo je uložilo žalbu drugostepenom Apelacionom sudu u Beogradu, a taj sud je žalbu usvojio ocenivši je kao osnovanu. 

U rešenju Apelacionog suda, u koje je BIRN imao uvid, navodi se da se razlozi prvostepenog Specijalnog suda za organizovani kriminal suda za određivanje jemstva za sada ne mogu prihvatiti. Apelacioni sud navodi da „prvostepeni sud prilikom donošenja odluke o određivanju jemstva nije cenio činjenicu da je više od dve godine okrivljeni Sergej Mrđa bio nedostupan pravosudnim organima i to od 21. novembra 2019. godine (nedelju dana nakon policijske akcije na Jovanjici, prim. aut.), kada je napustio Republiku Srbiju preko graničnog prelaza Prohor Pčinjski i to odmah nakon saznanja da će se u odnosu na njega podneti krivična prijava, koja je podneta sutradan, dana 22.11.2019. godine, zbog čega se okrivljenom sudilo u odsustvu.“ 

Dalje se konstatuje da je okrivljeni Sergej Mrđa državljanin Bosne i Hercegovine, a da je nakon bekstva upravo na teritoriju Bosne i Hercegovine preselio svoju porodicu i da je sa njima boravio na teritoriji druge države, sve dok nije ušao u postupak ekstradicije. Drugostepeni sud primećuje da te činjenice Specijalni sud nije uzeo u obzir prilikom donošenja odluke o jemstvu. 

Apelacioni sud smatra da je u žalbi Tužilaštva za organizovani kriminal osnovano ukazano da se prvostepeni sud prilikom donošenja rešenja poziva na odredbu člana Zakonika o krivičnom postupku, kojom je propisano da se visina novčanog jemstva određuje u odnosu na imovno stanje lica koje daje jemstvo, ali da nije ispitalo ni njegovo imovinsko stanje ni vrednost nepokretnosti na koju se stavlja hipoteka.

„Međutim, u konkretnom slučaju jemstvo je dalo treće lice, odnosno D. Š, a u obrazloženju pobijanog rešenja prvostepeni sud nije naveo kakvo je imovno stanje davaoca jemstva i od čega se imovno stanje davaoca jemstva sastoji. Istovremeno, pri činjenici da su predmeti jemstva nepokretnosti prilično male kvadrature i to stan površine 27,74 m² i garaža površine 12,60 m², osnovano se u izjavljenoj žalbi ukazuje da prvostepeni sud nije ni opredelio na koji način je utvrdio jemstvo u iznosu od 89.000 evra, jer se iz obrazloženja prvostepenog rešenja ne vidi način na koji je utvrđena novčana protivvrednost nepokretnosti, niti se vidi da li su nepokretnosti opterećene ili ne teretom nekog prethodnog hipotekarnog poverioca ili pravnog posla“, navodi se u obrazloženju Apelacionog suda i dodaje da su te činjenice od odlučnog značaja kako bi se utvrdilo da li su pomenute nepokretnosti uopšte kvalifikovane da se uzmu u obzir prilikom razmatranja odluke o jemstvu. 

Apelacioni sud zaključuje da je prvostepeni, Specijalni sud u obavezi da navede jasne i argumentovane razloge da će jemstvo od 89.000 evra odvratiti od bekstva okrivljenog Sergeja Mrđu.

„..iz spisa predmeta i optužnog akta proizlazi da je okrivljenom Sergeju Mrđi stavljeno na teret da je kao pripadnik organizovane kriminalne grupe više godina proizvodio velike količine opojne droge, da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni Sergej Mrđa prodajom navedene opojne droge obezbedio velika finansijska sredstva koja nisu oduzeta i koja može koristiti u slučaju eventualnog bekstva…“.

Apelacioni sud je zbog toga odluku Specijalnog suda o određivanju jemstva ukinuo i vratio je na ponovno razmatranje i odlučivanje. Sergej Mrđa, kako BIRN nezvanično saznaje, do tada ostaje u pritvoru.

Prema optužnici „Jovanjica 1“, kojom su Predrag Koluvija, vlasnik imanja i još devet radnika Jovanjice optuženi da su neovlašćeno proizvodili opojnu drogu kanabis sa udelom THC-a većim od zakonom predviđenih 0,3 odsto, Koluvija je svoje naloge ostalim zaposlenima davao preko Sergeja Mrđe. 

Mrđin zadatak bio je nadzor proizvodnje opojne droge. Takođe, prema optužnici, on je prenosio ostalim optuženim radnicima Jovanjice naređenja o načinu rukovanja opremom za proizvodnju opojne droge, koja mu je izdavao Koluvija.

Prema iskazima pojedinih okrivljenih datim tokom istrage, Mrđa je kao upravnik imanja posedovao ključ od podrumskih prostorija koje su, prema navodima iz optužnice, služile za sušenje i pripremanje marihuane za prodaju.